Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2014 rok

Upoważnienia i pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
2014 rok

 

 

 

 

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1

Inspektor w Wydziale Finansowym

20.01.2014

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym – upoważnienie obowiązuje od 20 stycznia do 28 lutego 2014 r. 

2

Starszy Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich

05.02.2014

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym w dniach od 7 do 14 lutego 2014 r. przy ul. Władysława Andersa w Koszalinie dotyczącym zamanifestowania sprzeciwu wobec polityki rządu Donalda Tuska skutkującej wyprzedażą polskiej ziemi obcym podmiotom oraz do wydawania decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach

3

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

06.02.2014

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniach publicznych organizowanych na terenie Miasta Koszalina oraz do wydawania decyzji o rozwiązaniu zgromadzeń w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach

4

Starszy Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich

06.02.2014

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniach publicznych organizowanych na terenie Miasta Koszalina oraz do wydawania decyzji o rozwiązaniu zgromadzeń w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach

5

Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

04.03.2014

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy o ochronie przyrody  - w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Koszalin oraz do załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

6

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

9.05.2014

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy o ochronie przyrody – w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Koszalin oraz do załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

7

Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

9.05.2014

Cofnięcie z dniem 12 maja 2014 r. upoważnienia Nr OA-I.0052.5.2014.AC z dnia 04 marca 2014 r.

8

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

17.06.2014

Upoważnienie do załatwiania spraw, wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń i zezwoleń w sprawach określonych w upoważnieniu. 

9.

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych MOPS

25.07.2014

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiaty w zakresie spraw należących do właściwości miejscowej obejmującej Dział Usług Opiekuńczych MOPS .

10.

Główna Księgowa Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

31.07.2014

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o drogach publicznych. Załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy o ochronie przyrody, załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w art. 64b ust. 1, art. 64c ust. 1 oraz art. 64d ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

11.

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

01.08.2014

Upoważnienie do załatwiania spraw określonych w upoważnieniu, podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach związanych z realizacją zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, udostępniania danych osobowy z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania informacji poprzez świadczenie usług.

12.

Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

01.08.2014

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw określonych w upoważnieniu oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków – upoważnienie obowiązuje podczas łącznej nieobecności Dyrektora wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz głównego specjalisty do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

13.

Kierownik Referatu Geodezji i Katastru w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

01.08.2014

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw określonych w upoważnieniu oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków – upoważnienie obowiązuje podczas łącznej nieobecności Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i Kierownika referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

14.

Dyrektor Wydziału Inwestycji

8.08.2014

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji związanych z realizacją inwestycji i remontów, wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w sprawach wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska , ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

15.

Kierownik Referatu Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji

8.08.2014

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji związanych z realizacją inwestycji i remontów, wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w sprawach wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – upoważnienie obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Inwestycji.

16.

Główna Księgowa Zarządu Dróg Miejskich

8.08.2014

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie – upoważnienie obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie spowodowanej urlopem, chorobą oraz usprawiedliwioną nieobecnością w pracy. 

17.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

10.12.2014

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych, potwierdzania oświadczeń, wydawania opinii, załatwiania spraw, wydawania zaświadczeń określonych w upoważnieniu.

18.

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPS

10.12.2014

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych, potwierdzania oświadczeń, wydawania opinii, załatwiania spraw, wydawania zaświadczeń określonych w upoważnieniu.

19.

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w MOPS 

10.12.2014

Upoważnienie do zawierania umów, zawierania porozumień oraz załatwiania spraw określonych w upoważnieniu.

20.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń w MOPS

10.12.2014

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych, potwierdzania oświadczeń, wydawania opinii, załatwiania spraw, wydawania zaświadczeń określonych w upoważnieniu.

21

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń w MOPS

10.12.2014

Upoważnienie do załatwiania spraw, zawierania porozumień, i umów oraz wykonywania czynności określonych w upoważnieniu. 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Monika Kobierska

Metadane

Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2014-03-04 13:32:22
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2014-03-04 13:32:25
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2014-03-04 13:33:23
Ostatnia zmiana:2015-01-26 15:06:47
Ilość wyświetleń:3836

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij