Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2015 rok

<>

 

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1

Inspektor w Wydziale Finansowym

13.01.2015

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym – upoważnienie obowiązuje od 19 stycznia do 28 lutego 2015 r. 

2

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania
i Cyfryzacji

15.01.2015

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień nadających bieg postępowaniu administracyjnemu po rozpatrzeniu sprawy przez organ odwoławczy, do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji.

3

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania
i Cyfryzacji

15.01.2015

Upoważnienie – w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – składania, w imieniu Skarbu Państwa, oświadczeń woli w sprawach gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa, położonymi w graniach administracyjnych Miasta Koszalina.

4

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania
i Cyfryzacji

15.01.2015

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem.

5

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania
i Cyfryzacji

15.01.2015

Upoważnienie do dysponowania środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym, podpisywania dokumentów, decyzji administracyjnych oraz załatwiania sprawa wynikających z art. 65 oraz art. 66 KPA.

6

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania
i Cyfryzacji

15.01.2015

Upoważnienie do załatwiania Gminy Miasto Koszalin spraw związanych z działalnością telekomunikacyjną Gminy, między innymi z budową, eksploatację i utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

7

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

30.01.2015

Upoważnienie do prowadzenia i załatwiania następujących spraw: wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych, wydawania decyzji o skierowaniu do ośrodka szkolno – wychowawczego, wyrażenia zgody na umieszczenie dziecka w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, zatwierdzania i zmiany arkuszy organizacyjnych nauczania.

8

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

30.01.2015

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 4 ust. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

9

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

16.02.2015

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Budynków Mieszkalnych. 

10

Dyrektor oraz pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

2.03.2015

Upoważnienie do załatwienia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w upoważnieniach.

11

Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich

17.04.2015

Upoważnienie do wykonywania czynności wymienionych w upoważnieniu.

12

Kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru

26.06.2015

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, załatwiania spraw i podpisywania pism.

13

Starszy inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

30.06.2015

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

14

Pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki

04.08.2015

Upoważnienie do załatwiania spraw, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń związanych ze zgłoszeniami budów i robot budowlanych oraz zgłoszeniami zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części ( z wyłączeniem zgłoszeń budów i robót budowlanych wymagających opracowania projektu).  

15

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

18.08.2015

Upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania, wydawania decyzji w tych sprawach oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

16

Pracownik Wydziału Architektury
i Urbanistyki

20.10.2015

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania pism.

17

Pracownicy Wydziału Komunikacji

03.11.2015

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

18

Pracownik Wydziału Architektury
i Urbanistyki

09.12.2015

Upoważnienie do załatwienia spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i  zaświadczeń wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz KPA.

19

Pracownik Wydziału Komunikacji

29.12.2015

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

20

Dyrektor i pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

30.12.2015

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniach publicznych organizowanych na terenie Miasta Koszalina oraz do wydawania decyzji o zakazie zgromadzeń publicznych lub rozwiązaniu zgromadzeń w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Monika Kobierska

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2015-01-26 14:45:38
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2015-01-26 14:45:38
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2015-01-26 14:46:59
Ostatnia zmiana:2015-12-30 14:33:54
Ilość wyświetleń:2684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij