Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr wniosków i zapytań radnych Rady Miejskiej 2006 rok

Nr

Radny zgłaszający wniosek, zapytanie

Data zgłoszenia

Termin udzielenia odpowiedzi

Wniosek, zapytanie dotyczy

Jednostka lub komórka organizacyjna przygotowująca projekt odpowiedzi

1/06

Włodzimierz Lickiewicz

30.01.2006

13.02.2006

Realizacji interpelacji dotyczącej zaplanowanej modernizacji części ul. Karłowicza

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2/06

Krystyna Kościńska

16.02.2006

2.03.2006

Podświetlenia znaków w formie strzałek usytuowanych na ul. Zwycięstwa.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3/06

Adam Ostaszewski

16.02.2006

2.03.2006 

1) Modernizacja i remont schodów łączących ul. Grunwaldzką z ulicą Zwycięstwa oraz uporządkowania przyległego terenu.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Wykupu terenów wokół budynków wspólnot mieszkaniowych

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4/06

Wanda Rybarczyk

16.02.2006

2.03.2006

Nawierzchni na ul. Orzechowej i Platanowej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

5/06

Mieczysław Załuski

16.02.2006

2.03.2006

1) Budowy hipermarketu

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości 

2) Kondycji finansowej klubu AZS Gaz Ziemny.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

3) Przeznaczenia części Placu Zwycięstwa na parking.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

6/06

Stefan Romecki

16.02.2006

2.03.2006

1) Oświetlenie ul. Połczyńskiej 67

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Podłączenia lamp oświetleniowych na ul. Paproci

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) Wykonania mostku na rzece Dzierżęcince

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4) Sprzątania terenu na budowie pomiędzy ul. Bałtycką a supersamem.

Straż Miejska

Wydział Nieruchomości

5) Problemów mieszkańców ul. Mickiewicza 15

Wydział Infrastruktury Komunalnej

6) Utworzenia na terenie osiedla Lechitów świetlic dla dzieci i młodzieży

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

7/06

Czesław Ignaszewski

16.02.2006

2.03.2006

1) Zniszczonej kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 9 

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Przeanalizowanie wjazdu na ulicę Mickiewicza od strony ul. Asnyka

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) Topoli znajdujących się na stadionie Bałtyk

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4) Zaadoptowania budynku przy Monte Cassiono 7 na mieszkania socjalne.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

8/06

Władysław Husejko

16.02.2006

2.03.2006

1) Zmiany układu komunikacyjnego w mieście

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Informowania w lokalnych mediach o poczynaniach CIP i KARR

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

3) Przygotowania wspólnie z Policją akcji poruszania się na Rondzie Solidarności

Wydział Infrastruktury Komunalnej

9/06

Wiesław Madej

16.02.2006

2.03.2006

1) Wybudowania wraz ze zbiornikiem retencyjnym stawów  wędkarskich .

Wydział Architektury i Urbanistyki

2) Przydział lokalu socjalnego

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) Remont ul. Łużyckiej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4) Mostków na placu rowerowym na ul. Wańkowicza

Wydział Infrastruktury Komunalnej

5) Braku informacji w gablocie na III piętrze o Honorowym Obywatelu Koszalina

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

10/06

Stefan Turowski

16.02.2006

2.03.2006

    Zmniejszenia wysepki u zbiegu ulic Zwycięstwa i Piłsudskiego

Wydział Infrastruktury Komunalnej

11/06

Eugeniusz Żuber

16.02.2006

2.03.2006

    Poszerzenia chodnika od Domku Kata do ul. Zwycięstwa

Wydział Infrastruktury Komunalnej

12/06

Henryk Sobolewski

5.04.2006

19.05.2006

1) Zaległości w podatkach i opłatach wg. tytułów

Wydział Księgowości

2) Kwot umorzeń i rozłożenia na raty

Wydział Księgowości

3) Kwoty jaką zwindykowano w roku 2005 r.

Wydział Księgowości

4) Zaległości w czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe

Wydział Infrastruktury Komunalnej

5) Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

13/06

Władysław Husejko

27.04.2006

11.05.2006

Przeprowadzenia na sesji czerwcowej debaty na temat perspektyw rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Koszalinie

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Wydział Architektury i Urbanistyki

14/06

Krystyna Kościńska

27.04.2006

11.05.2006

1) Uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia planu zagospodarowania

Wydział Architektury i Urbanistyki

2) Zmian personalnych w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

15/06

Adam Ostaszewski

27.04.2006

11.05.2006

1) Przejęcia przez Miasto administrowania dworcem PKP

Wydział Nieruchomości

Biuro Promocji i Informacji

2) Remontu ulic Waryńskiego i Moniuszki

Wydział Infrastruktury Komunalnej

16/06

Eugeniusz Żuber

27.04.2006

11.05.2006

1) Umorzenia zaległości czynszowych oraz przyznanie większej pomocy finansowej z MOPS

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

2) Pozyskania środków finansowych na remont Bałtyckiego Teatru Dramatycznego

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

17/06

Włodzimierz Lickiewicz

27.04.2006

11.05.2006

1) Zagospodarowania terenu – w obrębie ulic Ogińskiego i Nowowiejskiego

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Modernizacji odcinka ul. Karłowicza – w zakresie wymiany sieci cieplnej na preizolowaną

Wydział Infrastruktury Komunalnej

18/06

Stefan Romecki

27.04.2006

11.05.2006

1) Pawilonów znajdujących się na terenach podożynkowych

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

2) Chodnika na odcinku od ul. Oskara Lange do ul. Gnieźnieńskiej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) Poprawy nawierzchni na podwórkach przy ul. Kolejowej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4) Chodnika przy jezdni na ul. Gwardii Ludowej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

5) Parkowania samochodów od przystanku przy ul. Słowackiego do EMPIKU i z tyłu tych budynków.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Straż Miejska

6) rozwalających się kominów na ul. Księżnej Anastazji

Wydział Infrastruktury Komunalnej

19/06

Wanda Szuster

27.04.2006

11.05.2006

1) Zakończenia inwestycji skrzyżowania Niepodległości i Franciszkańskiej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Wcześniejszego przedłożenia Radzie Miejskiej do zaakceptowania planu zadań finansowych ze środków PFRON

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

20/06

Czesław Ignaszewski

27.04.2006

11.05.2006

1) Pustostanów w Koszalinie

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Systematycznego wyrównywania ul. Kamieniarskiej 

Wydział Infrastruktury Komunalnej

21/06

Marek Łęgowski

27.04.2006

11.05.2006

Uporządkowania nawierzchni ścieżki łączącej ul. Żeglarską z ul. Franciszkańską

Wydział Infrastruktury Komunalnej

22/06

Mieczysław Załuski

27.04.2006

11.05.2006

Przygotowania na czerwcowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej inwentaryzacji wykonanych projektów inwestycyjnych

Wydział Infrastruktury Komunalnej

23/06

Ryszard Tarnowski

27.04.2006

11.05.2006

Sygnalizacji świetlnej przy ul. Franciszkańskiej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

24/06

Stefan Romecki

15.05.2006

29.05.2006

Przetargu na parkingi

Wydział Infrastruktury Komunalnej

25/06

Stefan Romecki

29.06.2006

13.07.2006

1) oświetlenie ul. Leśnej  od nr 25 do 35

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) przeglądu ulic i chodników w mieście

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) przydziału mieszkania

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4) uporządkowanie terenu przy budynku socjalnym przy ul. Broniewskiego

Wydział Infrastruktury Komunalnej

5) budowy mostku na rzece w parku

Wydział Infrastruktury Komunalnej

26/06

Władysław Grzesik

29.06.2006

13.07.2006

Zamontowania zpowalniaczy szybkości

Wydział Infrastruktury Komunalnej

27/06

Marek Łęgowski

29.06.2006

13.07.2006

1) zniszczonego chodnika od wiaduktu do końca ul Morskiej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2)    regulacji świateł przy rondzie przed wiaduktem do ul. Morskiej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) tablicy informacyjnej przy ul. Młyńskiej o starych murach Miasta

Wydział Infrastruktury Komunalnej

28/06

Czesław Ignaszewski

29.06.2006

13.07.2006

Zniszczonego skwerka zieleni przy ul. Spasowskiego

Wydział Infrastruktury Komunalnej

29/06

Wanda Rybarczyk

29.06.2006

13.07.2006

Koszalińskiej izby przyjęć

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

30/06

Władysław Husejko

 

29.06.2006

13.07.2006

1) Koszalińskiego Montmarte

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Architektury i Urbanistyki

2) projektu planu Rokosowo – Południe

Wydział Architektury i Urbanistyki

31/06

Krystyna Kościńska

29.06.2006

13.07.2006

1) oznakowania poziomego Miasta

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Syrenki

Wydział Architektury i Urbanistyki

32/06

Włodzimierz Lickiewicz

07.09.2006

21.09.2006

Przedstawienia stanu faktycznego placu znajdującego się na terenie Osiedla „Wspólny Dom”.

Wydział Architektury i Urbanistyki

33/06

Stefan Romecki

06.09.2006 

20.09.2006

1) Zadłużenia Miasta na koniec 2005 r. oraz przewidywane zadłużenie miasta na koniec 2006 r.

Wydział Finansowy

2) Nakładów poniesionych na Koszaliński Kompleks Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej w rozbiciu rzeczowym i finansowym 

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

3) Efektów uzyskanych ze Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej – zatrudnienie, wpływy finansowe i inne korzyści dla Miasta.

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

4) Składu Rady Gospodarczej

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

5) Skład Rad Nadzorczych Spółek Komunalnych

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

34/06

Krystyna Kościńska

21.09.2006

5.10.2006

1) Komitetu Wyborczego Prezydenta

Biuro Promocji i Informacji

2) Programu zdrowotnego – szczepienia przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

35/06

Władysław Husejko

21.09.2006

5.10.2006

1) Stanu kanalizacji deszczowej w ul. Czeremchowej i Platanowej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Usprawnienie ruchu komunikacyjnego przy ul. Stawisińskiego

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) Przyśpieszenia prac planistycznych z usprawnieniem ruchu komunikacyjnego na ul. Zwycięstwa

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4) Zarezerwowania środków finansowych na poprawy warunków funkcjonowania targowiska przy ul. Połczyńskiej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

36/06

Stefan Romecki

21.09.2006

5.10.2006

1) Cmentarza komunalnego 

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Drogi przy betonowym płocie wzdłuż cmentarza komunalnego

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) Sposobu załatwienia sprawy związanej z wyłączeniem gazu mieszkańcowi Koszalina.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4) Przydziału mieszkania

Wydział Infrastruktury Komunalnej

5) Krematorium w Koszalinie

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział Architektury i Urbanistyki

6) Ekranów przy rondzie Solidarności i ptaków tam ginących

Wydział Infrastruktury Komunalnej

7) Estetyki budynków w Mieście

Wydział Infrastruktury Komunalnej

8) Mieszkań socjalnych

Wydział Infrastruktury Komunalnej

9) Przedszkoli miejskich

Wydział Edukacji

10) Mostek na rzece w parku

Wydział Infrastruktury Komunalnej

11) Budowa boiska przy ul. Wenedów

Wydział Infrastruktury Komunalnej

37/06

Henryk Sobolewski

21.09.2006

5.10.2006

Przeprawa promowa na jeziorze Jamno

Wydział Infrastruktury Komunalnej

38/06

Barbara Bawiec

21.09.2006

5.10.2006

1) Kompleksu handlowego na terenie należącym do PKS

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Wydział Architektury i Urbanistyki 

2) Programu Rewitalizacji Miasta

Wydział Architektury i Urbanistyki

39/06

Władysław Grzesik

21.09.2006

5.10.2006

Wykupu garaży przy ul. Bosmańskiej

Wydział Nieruchomości

40/06

Wanda Rybarczyk

21.09.2006

5.10.2006

Podwórka przy ul. Moniuszki 11-13

Wydział Infrastruktury Komunalnej

41/06

Marek Łęgowski

21.09.2006

5.10.2006

Reklam na szybach autobusów MZK

Wydział Infrastruktury Komunalnej

42/06

Ryszard Tarnowski

21.09.2006

5.10.2006

1) Osiedla Wenedów

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział Nieruchomości

2) Nieruchomości położonych przy ul. Monte Cassino, Armii Krajowej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

43/06

Wanda Rybarczyk

26.10.2006

9.11.2006

  1) Oświetlenia ul. Gołębiej

Wydział Infrastruktury Komunalnej

  2) Likwidacji posterunku Policji na Osiedlu Północ 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

44/06

Ryszard Tarnowski

26.10.2006

9.11.2006

  1) Mostku na Dzierżęcince

Wydział Infrastruktury Komunalnej

  2) Parkingu przy Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) Budowy pomieszczeń dla placówek użyteczności  publicznej na Osiedlu Wenedów 

Wydział Infrastruktury Komunalnej

45/06

Henryk Sobolewski

26.10.2006

9.11.2006

 1) Obiektu przy ul. Zwycięstwa – po oświacie

Wydział Edukacji

Wydział Nieruchomości

Wydział Infrastruktury Komunalnej

  2) Przeprawa przez Jamno

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

   3) Użytkownika budynku przy l. Wyspiańskiego 4

Wydział Nieruchomości

Wydział Infrastruktury Komunalnej

46/06

Adam Ostaszewski

26.10.2006

9.11.2006

1) Parkowania na chodniku przy ul. Zwycięstwa 190

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Procentu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i podległych miejskich jednostkach organizacyjnych pod względem wieku aktywności zawodowej , ilości zatrudnionych emerytów 

Wydział Organizacyjno – Administracyjna

47/06

Władysław Husejko

26.10.2006

9.11.2006

1) Stanu prac  w zakresie budowy mostku nad Dzierżęcinką w Parku Książąt Pomorskich

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2) Stanu porządku na targowisku miejskim przy ul. Połczyńskiej – po zakończeniu handlu

Wydział Infrastruktury Komunalnej

3) Likwidacji Koszalińskiego Oddziału Prewencji

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

48/06

Stefan Romecki

26.10.2006

9.11.2006

1)  Budowy sali sportowej do ćwiczeń i organizowania uroczystości przy Szkole Podstawowej Nr 18 

Wydział Infrastruktury Komunalnej

2)  Reklam wyborczych przed projekcją filmu w Kinie Kryterium 

Biuro Promocji i Informacji

3)   Montowania słupków w Mieście.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

4) Namalowania pasów bezpieczeństwa przy przystanku MZK przy Szpitalu Wojewódzkim

Wydział Infrastruktury Komunalnej

5) Mostku na rzece w parku

Wydział Infrastruktury Komunalnej

5) Firmy Koncepta

Wydział Architektury i Urbanistyki

6) Przydziału mieszkania

Wydział Infrastruktury Komunalnej

7) Przyznania mieszkania zasobów komunalnych lub przydziału mieszkania do remontu.

Wydział Infrastruktury Komunalnej

49/06

Włodzimierz Lickiewicz

26.10.2006

9.11.2006

     Zmiany nazwy Koszalińskiego Towarzystwa budownictwa Społecznego

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2006-07-10 14:42:24
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2006-07-10 14:56:05
Ostatnia zmiana:2006-10-27 11:30:45
Ilość wyświetleń:3901

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij