Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2017 r. oraz treści odpowiedzi

<>

  

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Wydział prowadzący

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1/2017

02.01.2017

Pozwolenie na budowę na działce oznaczonej jako A10MS w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia

Koszalina

Wydział Architektury i Urbanistyki

16.01.2017

13.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

2/2017

10.01.2017

Sprawozdania z realizacji dotacji uzyskanej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

24.01.2017

19.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

3/2017

13.01.2017

Informacje nt. punktów fotograficznych na terenie jednostek przyjmujących wnioski o wydanie paszportu lub karty pobytu

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

27.01.2017

18.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

4/2017

18.01.2017

23.01.2017

Szkolenia sfinansowane ze środków publicznych/ lista pracowników jednostki

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

01.02.2017

06.02.2017

20.01.2017

24.01.2017

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

5/2017

25.01.2017

Ścieżka rowerowa ul. Zwycięstwa, Pileckiego i Stawisińskiego

Wydział Inwestycji

08.02.2017

08.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

6/2017

26.01.2017

Cena odpadów komunalnych

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

09.02.2017

08.02.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

7/2017

30.01.2017

Wgląd w akta z 2011 r. w sprawie zażalenia.

Wydział Nieruchomości

13.02.2017

13.02.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

8/2017

31.01.2017

13.03.2017

Liczba dzieci w przedszkolach, dotacje w latach 2007-2016

Wydział Edukacji

14.02.2017

27.03.2017

14.02.2017

21.03.2017

poczta

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

9/2017

01.02.2017

Planu budowy drogi dojazdowej do Stadionu na terenie Górze Chełmskiej

Wydział Inwestycji

15.02.2017

14.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

10/2017

01.02.2017

Sekundniki w mieście. Realizacja i plany techniczne projektu Piknik Park

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

15.02.2017

09.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

11/2017

07.02.2017

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu oraz mobbingowi

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

21.02.2017

08.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

12/2017

09.02.2017

Sprawozdanie z realizacji dotacji uzyskanej w 2016 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym wraz z umową i listą beneficjentów

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

23.02.2017

14.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

13/2017

15.02.2017

Wydatkowanie środków związanych z programem 500+ w 2016 r.

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

01.03.2017

20.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

14/2017

20.02.2017

Liczba wydanych w Koszalinie w latach 2010-2017 zgód na wycięcie drzew

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

06.03.2017

01.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

15/2017

21.02.2017

Planowane zamówienia tekstyliów

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

07.03.2017

03.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

16/2017

21.02.2017

Kopia oferty Stowarzyszenia/ Fundacji, która wygrała konkurs na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

08.03.2017

03.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

17/2017

27.02.2017

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

13.03.2017

01.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

18/2017

27.02.2017

Wykorzystanie urlopu przez Prezydenta Miasta w 2016 r. Urlop zaległy na dzień 25.01.2017 r.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

13.03.2017

03.03.2017

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

19/2017

27.02.2017

Dokumenty potwierdzające doręczenie pism w postępowaniu

Wydział Architektury
i Urbanistyki

13.03.2017

09.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

20/2017

27.02.2017

Opieka zdrowotna na terenie miasta Koszalina

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

13.03.2017

14.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

21/2017

28.02.2017

Działania dotyczącej działek 13/1 i 13/2

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

14.03.2017

14.03.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

22/2017

01.03.2017

Informacje dot. żłóbków nadzorowanych przez Miasto Koszalin

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

15.03.2017

14.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

23/2017

02.03.2017

Liczba kamerlatarni w Koszalinie na koniec 2016 r.

Wydział Informatyki

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

16.03.2017

13.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

24/2017

06.03.2017

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa terenu przy stacji i lokomotywowni wąskotorowej w Koszalinie

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

20.03.2017

16.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

25/2017

10.03.2017

Ankieta - przypadki użycia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby wydawanych decyzji administracyjnych, rozstrzygnięć, opinii

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2017

23.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

26/2017

13.03.2017

Kwestionariusz dot. problemów w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wydział Architektury i Urbanistyki

27.03.2017

27.03.2017

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

27/2017

14.03.2017

Status ulicy odchodzącej od ul. Szczecińskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

28.03.2017

29.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

28/2017

22.03.2017

Obsługa bankowa, transakcje kupna/sprzedaży waluty obcej, inwestycje powyżej 5 mln zł, pozyskiwanie środków unijnych

Wydział Księgowości

Wydział Inwestycji

Wydział Finansowy

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

05.04.2017

w trakcie

e-mail

 

29/2017

24.03.2017

Liczba złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2016, 2011, 2006

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

07.04.2017

27.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

30/2017

27.03.2017

Treść lub numer decyzji wywłaszczeniowej dot. linii wysokiego napięcia z lat 80-tych na działce nr 505

Wydział Nieruchomości

10.04.2017

w trakcie

odbiór osobisty

 

 

 

 

Treści odpowiedzi do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki".

Załączniki

001/2017 Odpowiedź na wniosek (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
002/2017 Odpowiedź na wniosek (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
002-2017 Odpowiedź na wniosek_załącznik (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
003/2017 Odpowiedź na wniosek (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
004/2017 Odpowiedź na wniosek_1 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
004/2017 Odpowiedź na wniosek_2 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
005/2017 Odpowiedź na wniosek (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
006/2017 Odpowiedź na wniosek (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
007/2017 Odpowiedź na wniosek (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
008/2017 Odpowiedź na wniosek_1 (263.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
008/2017 Odpowiedź na wniosek_2 (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
009/2017 Odpowiedź na wniosek (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
010/2017 Odpowiedź na wniosek (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
011/2017 Odpowiedź na wniosek (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
012/2017 Odpowiedź na wniosek (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
013/2017 Odpowiedź na wniosek (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
014/2017 Odpowiedź na wniosek (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
015/2017 Odpowiedź na wniosek (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
016/2017 Odpowiedź na wniosek (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
017/2017 Odpowiedź na wniosek (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
018/2017 Odpowiedź na wniosek (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
019/2017 Odpowiedź na wniosek (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
020/2017 Odpowiedź na wniosek (132.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
021/2017 Odpowiedź na wniosek (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
022/2017 Odpowiedź na wniosek (80.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
023/2017 Odpowiedź na wniosek (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
024/2017 Odpowiedź na wniosek (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
025/2017 Odpowiedź na wniosek (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
025/2017 Odpowiedź na wniosek_załącznik (280.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
026/2017 Odpowiedź na wniosek (91.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
027/2017 Odpowiedź na wniosek (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
029/2017 Odpowiedź na wniosek (84.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Mariola Raniszewska
Data utworzenia:2017-01-02 10:31:49
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-01-02 10:31:51
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2017-01-02 10:37:36
Ostatnia zmiana:2017-03-29 10:42:53
Ilość wyświetleń:1588

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij