Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2017 r. oraz treści odpowiedzi

<>

 

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Wydział prowadzący

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1/2017

02.01.2017

Pozwolenie na budowę na działce oznaczonej jako A10MS w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia

Koszalina

Wydział Architektury i Urbanistyki

16.01.2017

13.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

2/2017

10.01.2017

Sprawozdania z realizacji dotacji uzyskanej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

24.01.2017

19.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

3/2017

13.01.2017

Informacje nt. punktów fotograficznych na terenie jednostek przyjmujących wnioski o wydanie paszportu lub karty pobytu

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

27.01.2017

18.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

4/2017

18.01.2017

23.01.2017

Szkolenia sfinansowane ze środków publicznych/ lista pracowników jednostki

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

01.02.2017

06.02.2017

20.01.2017

24.01.2017

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

5/2017

25.01.2017

Ścieżka rowerowa ul. Zwycięstwa, Pileckiego i Stawisińskiego

Wydział Inwestycji

08.02.2017

08.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

6/2017

26.01.2017

Cena odpadów komunalnych

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

09.02.2017

08.02.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

7/2017

30.01.2017

Wgląd w akta z 2011 r. w sprawie zażalenia.

Wydział Nieruchomości

13.02.2017

13.02.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

8/2017

31.01.2017

13.03.2017

Liczba dzieci w przedszkolach, dotacje w latach 2007-2016

Wydział Edukacji

14.02.2017

27.03.2017

14.02.2017

21.03.2017

poczta

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

9/2017

01.02.2017

Planu budowy drogi dojazdowej do Stadionu na terenie Górze Chełmskiej

Wydział Inwestycji

15.02.2017

14.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

10/2017

01.02.2017

Sekundniki w mieście. Realizacja i plany techniczne projektu Piknik Park

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

15.02.2017

09.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

11/2017

07.02.2017

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu oraz mobbingowi

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

21.02.2017

08.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

12/2017

09.02.2017

Sprawozdanie z realizacji dotacji uzyskanej w 2016 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym wraz z umową i listą beneficjentów

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

23.02.2017

14.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

13/2017

15.02.2017

Wydatkowanie środków związanych z programem 500+ w 2016 r.

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

01.03.2017

20.02.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

14/2017

20.02.2017

Liczba wydanych w Koszalinie w latach 2010-2017 zgód na wycięcie drzew

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

06.03.2017

01.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

15/2017

21.02.2017

Planowane zamówienia tekstyliów

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

07.03.2017

03.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

16/2017

21.02.2017

Kopia oferty Stowarzyszenia/ Fundacji, która wygrała konkurs na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

08.03.2017

03.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

17/2017

27.02.2017

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

13.03.2017

01.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

18/2017

27.02.2017

Wykorzystanie urlopu przez Prezydenta Miasta w 2016 r. Urlop zaległy na dzień 25.01.2017 r.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

13.03.2017

03.03.2017

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

19/2017

27.02.2017

Dokumenty potwierdzające doręczenie pism w postępowaniu

Wydział Architektury
i Urbanistyki

13.03.2017

09.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

20/2017

27.02.2017

Opieka zdrowotna na terenie miasta Koszalina

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

13.03.2017

14.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

21/2017

28.02.2017

Działania dotyczącej działek 13/1 i 13/2

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

14.03.2017

14.03.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

22/2017

01.03.2017

Informacje dot. żłóbków nadzorowanych przez Miasto Koszalin

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

15.03.2017

14.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

23/2017

02.03.2017

Liczba kamerlatarni w Koszalinie na koniec 2016 r.

Wydział Informatyki

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

16.03.2017

13.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

24/2017

06.03.2017

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa terenu przy stacji i lokomotywowni wąskotorowej w Koszalinie

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

20.03.2017

16.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

25/2017

10.03.2017

Ankieta - przypadki użycia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby wydawanych decyzji administracyjnych, rozstrzygnięć, opinii

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2017

23.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

26/2017

13.03.2017

Kwestionariusz dot. problemów w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wydział Architektury i Urbanistyki

27.03.2017

27.03.2017

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

27/2017

14.03.2017

Status ulicy odchodzącej od ul. Szczecińskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

28.03.2017

29.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

28/2017

22.03.2017

Obsługa bankowa, transakcje kupna/sprzedaży waluty obcej, inwestycje powyżej 5 mln zł, pozyskiwanie środków unijnych

Wydział Księgowości

Wydział Inwestycji

Wydział Finansowy

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

05.04.2017

31.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

29/2017

24.03.2017

Liczba złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2016, 2011, 2006

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

07.04.2017

27.03.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

30/2017

27.03.2017

Treść lub numer decyzji wywłaszczeniowej dot. linii wysokiego napięcia z lat 80-tych na działce nr 505

Wydział Nieruchomości

10.04.2017

10.04.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

31/2017

29.03.2017

Kotłownie o mocy powyżej 1 MW na terenie gminy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

12.04.2017

11.04.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

32/2017

30.03.2017

Konkursy dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom

Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień

13.04.2017

04.04.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

33/2017

30.03.2017

Kopia umowy zawartej z inżynierem kontraktu/ inspektorami nadzoru dot. zadania: Przebudowa i rozbudowa ulicy Połczyńskiej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 167 w Koszalinie

Wydział Inwestycji

13.04.2017

05.04.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

34/2017

03.04.2017

Ankieta dotycząca usuwania i unieszkodliwiania w roku 2016 i 2017 wyrobów zawierających azbest

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

18.04.2017

14.04.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

35/2017

04.04.2017

Właściciel gruntu w latach 1995-2017, na którym powstaje Dom Pielgrzyma, dokumenty zw. z przekazaniem gruntów siostrom szensztackim, wsparcie projektu przez miasto. Głosowanie radnych w spr. dofinansowania in vitro

Wydział Nieruchomości

Biuro Rady Miejskiej

18.04.2017

14.04.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

36/2017

04.04.2017

Termin ogłoszenia przetargu na budowę drogi rowerowej od skrzyżowania ulic Zwycięstwa / Traugutta/ 4 Marca w kierunku Rokosowa

Wydział Inwestycji

18.04.2017

18.04.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

37/2017

07.04.2017

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Wydział Edukacji

21.04.2017

14.04.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

38/2017

04.04.2017

Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych w okresie 01.04.2011 – 31.12.2011

Wydział Nieruchomości

18.04.2017

14.04.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

39/2017

10.04.2017

Udostępnienie dokumentacji uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego działki 16/3 w obr. ewid. 006, decyzji o warunkach zabudowy wraz z projektami budowlanymi

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

24.04.2017

 

10.06.2017

24.04.2017

 

01.06.2017

poczta

 

poczta

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

40/2017

14.04.2017

Dokumenty ewaluacyjne projektów rewitalizacyjnych dotyczących zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych lub pokolejowych

Wydział Architektury i Urbanistyki

28.04.2017

25.04.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

41/2017

20.04.2017

Wgląd do akt w spr. zażaleń dotyczących bezprawnie zajmowanych części gruntów

Wydział Nieruchomości

04.05.2017

04.05.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

42/2017

20.04.2017

Kopia złożonej oferty i zawartej umowy wraz z kosztorysem na realizację dotacji uzyskanej w 2017 r. przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

04.05.2017

25.04.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

43/2017

26.04.2017

Szacowane koszty reformy edukacji, źródła ich pokrycia

Wydział Edukacji

10.05.2017

08.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

44/2017

27.04.2017

Dokumentacja techniczna, warunki zabudowy i studium oddziaływania na sąsiednie budynki dot. działek w obr. 13, przy ul. Austriackiej

Wydział Architektury i Urbanistyki

11.05.2017

11.05.2017

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

45/2017

04.05.2017

Oferta organizacji pozarządowej, które została wybrana do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Koszalin na rok 2017

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

18.05.2017

11.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

46/2017

08.05.2017

Liczba służbowych kart kredytowych i płatniczych

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Księgowości

22.05.2017

15.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

47/2017

09.05.2017

Zaangażowanie Straży Miejskiej podczas imprez masowych, Sprawozdania za 2016 r. dot. porządku i bezpieczeństwa publicznego, pracy Straży Miejskiej

Straż Miejska

23.05.2017

18.05.2017

19.05.2017

e-mail poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

48/2017

11.05.2017

Informacje nt. punktów fotograficznych na terenie Urzędu Miejskiego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

25.05.2017

22.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

49/2017

11.05.2017

Odpowiedź na interpelację radnej Rady Miejskiej w Koszalinie

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

25.05.2017

16.05.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

50/2017

12.05.2017

Zakres i rodzaj inwestycji oraz zatwierdzony projekt budowlany na działce przy ul. Mirtowej

Wydział Architektury i Urbanistyki

26.05.2017

01.06.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

51/2017

15.05.2017

Przebudowa stadionu im. Stanisława Figasa

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

29.05.2017

26.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

52/2017

16.05.2017

Ankieta w spr. samorządowego zarządzania publicznego i rewitalizacji miast w Polsce

Sekretarz Miasta

30.05.2017

31.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

53/2017

16.05.2017

Dotyczy działki nr 26 w obrębie 0040, działek w granicach terenu L11 i L14 ZP/RM

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Inwestycji

30.05.2017

26.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

54/2017

16.05.2017

Liczba telefonów komórkowych

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

30.05.2017

18.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

55/2017

16.05.2017

Konkurs na powierzenie prowadzenia w 2017 r. nieodpłatnej pomocy prawnej

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

30.05.2017

29.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

56/2017

17.05.2017

Wykonawca budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Zwycięstwa – odcinek od ronda Stawisińskiego do Empiku

Wydział Inwestycji

31.05.2017

24.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

57/2017

17.05.2017

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/500/2005 z 29 grudnia 2005 r., nr XXIV/320/2016 r. z 16 listopada 2016 r.

Wydział Architektury i Urbanistyki

31.05.2017

31.05.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

58/2017

18.05.2017

Kopia fragmentu dziennika budowy działki 243/4

Wydział Inwestycji

01.06.2017

31.05.2017

odbiór osobisty

Kserokopię odebrano

osobiście

59/2017

19.05.2017

Stawki dotacji na słuchacza szkół dla dorosłych, metryczki subwencji, sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli, arkusze organizacyjne, plany nauczania, finansowe, bilans, sprawozdania

Wydział Edukacji

02.06.2017

30.05.2017

poczta

Kserokopię odebrano

osobiście

60/2017

19.05.2017

Postępowanie w sytuacjach związanych z wystąpieniem zwierząt wolno żyjących

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

02.06.2017

02.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

61/2017

22.05.2017

Strategia Miasta Koszalina, oferta gospodarcza, środki na promocję w ramach marki miasta

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

05.06.2017

05.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

62/2017

23.05.2017

Festiwal Piosenki w Koszalińskim Amfiteatrze

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

06.06.2017

30.05.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

63/2017

23.05.2017

Środków przeznaczone na organizację zlotu foodtrucków w Koszalinie w trakcie Dni

Koszalina

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

06.06.2017

05.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

64/2017

24.05.2017

Miejskie jednostki organizacyjne, komórka Urzędu odpowiedzialna za rozwój kompetencji pracowników

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

07.06.2017

05.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

65/2017

26.05.2017

Przyczyna nieumieszczenia znaku drogowego przy ul. Władysława IV

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

09.06.2017

05.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

66/2017

29.05.2017

Wynagrodzenie osób pełniących funkcje publiczne

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

12.06.2017

12.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

67/2017

29.05.2017

Dostęp do danych wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Informatyki

12.06.2017

06.06.2017

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

68/2017

02.06.2017

 

22.06.2017

Decyzja pozwolenia na budowę budynku przy ul. Wenedów 15 z 20 września 1994 r., skany dzienników budowy

Wydział Architektury i Urbanistyki

16.06.2017

 

06.07.2017

14.06.2017

 

05.07.2017

e-mail

 

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

69/2017

02.06.2017

 

04.07.2017

Pozwolenie na budowę przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żytniej

Wydział Architektury i Urbanistyki

16.06.2017

 

18.07.2017

13.06.2017

 

10.06.2017

poczta

 

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

70/2017

31.05.2017

Wnioski oraz karty oceny ofert złożonych w ramach konkursu otwartego w zakresie przeciwdziałaniu uzależnień

Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień

14.06.2017

13.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

71/2017

05.06.2017

Wydzierżawienie gruntów przez właścicieli ul. Kościuszkowców i Kilińszczków

Wydział Nieruchomości

19.06.2017

13.06.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

72/2017

05.06.2017

Udostępnienie treści donosu

Wydział Nieruchomości

19.06.2017

14.06.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

73/2017

06.06.2017

Oferty konkursowe złożone na zadanie powierzenia prowadzenia w 2017 r. nieodpłatnej pomocy prawnej

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

20.06.2017

08.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

74/2017

07.06.2017

08.06.2017

Działania w celu wspierania przedsiębiorców, dane kontaktowe pracownika Urzędu realizującego zadania związane ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

21.06.2017

09.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

75/2017

12.06.2017

Otrzymane spadki po osobach zmarłych w latach 2010-2016

Zespół Radców Prawnych

26.06.2017

20.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

76/2017

13.06.2017

Informacja o niepodjęciu uchwał: o wyznaczeniu strefy rewitalizacji oraz o ustanowieniu prawa pierwokupu dla nieruchomości przy ul. Władysława IV-ego 22a

Wydział Architektury i Urbanistyki

27.06.2017

19.06.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

77/2017

19.06.2017

Licencje taxi

Wydział Komunikacji

03.07.2017

23.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

78/2017

21.06.2017

Cena odbioru i transportu 1 Mg odpadów komunalnych w Koszalinie

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

05.07.2017

29.06.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

79/2017

23.06.2017

Ogłoszenie w prasie dotyczące wydzierżawienia nieruchomości

Wydział Nieruchomości

07.07.2017

05.07.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

80/2017

23.06.2017

Wnioski w sprawie pozwolenia na powiększenie prywatnej posesji

Wydział Nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

07.07.2017

05.07.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

81/2017

30.06.2017

Współpraca Urzędu Miejskiego w Koszalinie z Komendą Miejska Policji w Koszalinie w zakresie kontroli praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji

14.07.2017

10.07.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

82/2017

30.06.2017

Treści umowy zawartej przez Miasto z PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Biuro Zamówień Publicznych

14.07.2017

13.07.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

83/2017

29.06.2017

Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy na działkach nr 73/21, 73/22 obr. 10 w Koszalinie, w latach 2015-2017

Wydział Architektury i Urbanistyki

13.07.2017

05.07.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

84/2017

03.07.2017

Wnioski o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność w latach 2015-2016

Wydział Nieruchomości

17.07.2017

07.07.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

85/2017

03.07.2017

 

20.07.2017

Wgląd do dokumentów urzędowych dotyczących zażaleń z 2016 r.

Wydział Nieruchomości

17.07.2017

 

03.08.2017

13.07.2017

 

03.07.2017

wgląd

 

wgląd

 

Udostępniono dokumenty
do wglądu

 

86/2017

03.07.2017

 

20.07.2017

Wgląd do dokumentów urzędowych w sprawie pozwu wniesionego do Sądu Rejonowego w 2015 r.

Wydział Nieruchomości

17.07.2017

 

02.08.2017

13.07.2017

 

02.07.2017

wgląd

Udostępniono dokumenty
do wglądu

87/2017

04.07.2017

Decyzje, na podstawie których w latach 1989/1990 odbyła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 253 obr. 0017 w Koszalinie

Wydział Architektury i Urbanistyki

17.07.2017

13.07.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

88/2017

05.07.2017

Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej i towarzyszącej infrastruktury Fabryki Lodów „Jaś”, umowy o dzierżawę, wykup, pozwolenie na budowę

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości

19.07.2017

12.07.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

89/2017

07.07.2017

Ilość i kod odpadów komunalnych zebranych od lipca 2013r. do czerwca 2017r, kopie sprawozdań

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

21.07.2017

26.07.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

90/2017

07.07.2017

W spr. ruchów kadrowych od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. oraz stanu zatrudnienia

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

11.07.2017

20.07.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

91/2017

13.07.2017

Udostępnienie kserokopii pełnomocnictw osób zawierających umowę w imieniu TOZ w Polsce

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

13.07.2017

14.07.2017

odbiór osobisty

Kserokopie odebrano osobiście

92/2017

14.07.2017

Lista przewoźników, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie zbiorowym

Wydział Komunikacji

28.07.2017

26.07.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

93/2017

17.07.2017

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy za lata 2015 i 2016

Biuro Działalności Gospodarczej

31.07.2017

28.07.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

94/2017

17.07.2017

Wysokość subwencji oświatowej otrzymywanej w 2017r. z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wydział Edukacji

31.07.2017

21.07.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

95/2017

19.07.2017

01.08.2017

Informacje dot. licencji taxi

Wydział Komunikacji

02.08.2017

16.08.2017

24.07.2017

11.08.2017

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

96/2017

24.07.2017

Wgląd do dokumentów dot. dzierżawy części gruntów drogi publicznej należących do Gminy Miasto Koszalin

Wydział Nieruchomości

07.08.2017

03.08.2017

wgląd

Udostępniono dokumenty
do wglądu

97/2017

25.07.2017

Informacje dot. wynagrodzeń miesięcznych i rocznych

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

08.08.2017

08.08.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

98/2017

28.07.2017

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

11.08.2017

08.08.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

99/2017

03.08.2017

Dojazd do ul. Żytniej, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie drogi objazdowej ul. Połczyńskiej”

Biuro Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji

17.08.2017

10.08.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

100/2017

07.08.2017

Faktury wysyłane do właścicieli nieruchomości przy ul. Kościuszkowców i Kilińszczaków

Wydział Nieruchomości

21.08.2017

18.08.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

101/2017

07.08.2017

Pozwolenie na użytkowanie budynku realizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydział Architektury i Urbanistyki

21.08.2017

21.08.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

102/2017

08.08.2017

Roczna liczba wniosków i innej korespondencji przekazywanej do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem ePUAP w ciągu trzech ostatnich lat

Wydział Informatyki

22.08.2017

10.08.2017

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

103/2017

09.08.2017

Wykaz sklepów na terenie miasta Koszalina z koncesją na sprzedaż alkoholu powyżej 18%

Biuro Działalności Gospodarczej

23.08.2017

23.08.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

104/2017

21.08.2017

Termin konkursu ofert na zadanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

04.09.2017

31.08.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

105/2017

22.08.2017

Kopia oferty wraz z kosztorysem oraz rozliczenie dotacji  uzyskanej w 2016 r. przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym dot. projektu pn. Konferencja szkoleniowo-edukacyjna

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

05.09.2017

25.08.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

106/2017

24.08.2017

Dane zmian hydromorfologicznych i presji antropogenicznych, ankieta dot. realizacji działań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Straż Miejska

07.09.2017

01.09.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

107/2017

30.08.2017

Wprowadzenie harmonogramu dostępności stadionu Bałtyk

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Zarząd Obiektów Sportowych

13.09.2017

12.09.2017

e-mail

Odpowiedzi udzielił Zarząd Obiektów Sportowych

108/2017

31.08.2017

Najniższe i najwyższe wynagrodzenie zasadnicze brutto na poszczególnych stanowiskach pracowników Urzędu Miejskiego

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

14.09.2017

14.09.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

109/2017

31.08.2017

Ankieta nt. relacji administracji publicznej z obywatelami

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

14.09.2017

06.09.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

110/2017

24.08.2017

Pozwolenia na budowę działek: 281/2, 281/6, mapy działek: 281/1-7

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

07.09.2017

06.09.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

111/2017

31.08.2017

Przebudowa deptaka Empik - ul. Stawisińskiego. Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania: ul. Zwycięstwa /4 Marca /Traugutta w kierunku Rokosowa

Wydział Inwestycji

14.09.2017

11.09.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

112/2017

18.09.2017

Obsługa prawna gminy

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zespół Radców Prawnych

02.10.2017

26.09.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

113/2017

18.09.2017

Dokument regulujący ceny za przejazd taksówkami osobowymi na terenie miasta Koszalina

Wydział Komunikacji

02.10.2017

02.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

114/2017

18.09.2017

Organizacja komunikacji miejskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

02.10.2017

02.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

115/2017

21.09.2017

Akty administracyjne dot. nieruchomości przy ul. Wenedów 15

Wydział Architektury i Urbanistyki

05.10.2017

04.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

116/2017

21.09.2017

Odzyskiwanie podatku VAT

Wydział Księgowości

05.10.2017

28.09.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

117/2017

25.09.2017

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w latach

Wydział Edukacji

09.10.2017

09.10.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

118/2017

27.09.2017

Skany dokumentów dotyczących wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentem

Wydział Informatyki

11.10.2017

02.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

119/2017

28.09.2017

Wgląd do projektu budowlanego – decyzja nr 491/2008

Wydział Architektury i Urbanistyki

12.10.2017

11.10.2017

wgląd

Udostępniono dokumenty
do wglądu

120/2017

03.10.2017

Koszty oświetlenia Parku Wodnego w Koszalinie

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

17.10.2017

13.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

121/2017

04.10.2017

Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

18.10.2017

11.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

122/2017

04.10.2017

Dokumenty dotyczące Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Nieruchomości

18.10.2017

18.10.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

123/2017

05.10.2017

Budowa ul. Żytniej

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

19.10.2017

18.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

124/2017

05.10.2017

Wysokość stawki podatku dla taksówkarza na karcie podatkowej w Koszalinie

Wydział Komunikacji

19.10.2017

12.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

125/2017

09.10.2017

Dokumentacja dot. budowy drogi na działce gruntu 40/3 w obr. ewidencyjnym nr 27 w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Wydział Architektury i Urbanistyki

23.10.2017

24.10.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

126/2017

11.10.2017

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących inicjatywy uchwałodawczej

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

25.10.2017

13.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

127/2017

11.10.2017

Powiadamianie mieszkańców za pomocą komunikatów sms, dostęp do stron internetowych miasta

Wydział Informatyki

Wydział Komunikacji

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

25.10.2017

19.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

128/2017

17.10.2017

Działania w sprawie złożonej petycji

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

31.10.2017

30.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

129/2017

19.10.2017

Umowa oraz protokoły z postępowania o zamówienie publiczne na utwardzenie drogi objazdowej ul. Połczyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Połczyńskiej w Koszalinie”

Biuro Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji

02.11.2017

23.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

130/2017

16.10.2017

Zezwolenie na przebudowę budynku, rok wydania zezwolenia oraz zgodność z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Architektury i Urbanistyki

30.10.2017

30.10.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

131/2017

20.10.2017

Udostępnienie wniosku w sprawie odszkodowania

Wydział Nieruchomości

03.11.2017

06.11.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

132/2017

23.10.2017

Realizacja zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

06.11.2017

30.10.2017

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

133/2017

23.10.2017

Dane dotyczące radnych Rady Miejskiej w Koszalinie

Biuro Rady Miejskiej

06.11.2017

25.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

134/2017

13.10.2017

Budowa ul. Żytniej

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

27.10.2017

26.10.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

135/2017

24.10.2017

Ankieta - usuwanie azbestu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

07.11.2017

02.11.2017

on-line

Ankietę wypełniono on-line

136/2017

25.10.2017

Rozbudowa ul. Władysława IV

Wydział Inwestycji

08.11.2017

02.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

137/2017

27.10.2017

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Wydział Architektury i Urbanistyki

10.11.2017

08.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

138/2017

30.10.2017

Dane dotyczące radnych Rady Miejskiej w Koszalinie

Biuro Rady Miejskiej

13.11.2017

03.11.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

139/2017

27.10.2017

Decyzja nr 135/2009 z 11 marca 2019 r.

Wydział Architektury i Urbanistyki

10.11.2017

08.11.2017

wgląd

Udostępniono dokumenty
do wglądu

140/2017

06.11.2017

Lokal przy ul. Zwycięstwa 90-92

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

20.11.2017

17.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

141/2017

07.11.2017

Młodzieżowa Rada Miasta

Wydział Edukacji

21.11.2017

21.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

142/2017

06.11.2017

Dokumentacja inwestycji budowlanej przy ul. Żytniej

Wydział Architektury i Urbanistyki

20.11.2017

13.11.2017

wgląd

Udostępniono dokumenty
do wglądu

143/2017

10.11.2017

Realizacja transmisji posiedzeń Rady Miejskiej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

24.11.2017

17.11.2017

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

144/2017

13.11.2017

Operat szacunkowy sporządzony w związku z odszkodowaniem za działkę 511/13

Wydział Nieruchomości

27.11.2017

17.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

145/2017

14.11.2017

Wykaz dzikich zwierząt zarejestrowanych w latach 2012-2017

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

28.11.2017

20.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

146/2017

14.11.2017

Projekt ul. Promowej od Jeziora Jamno do działek nr 1/6 i 1/8

Wydział Inwestycji

28.11.2017

27.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

147/2017

15.11.2017

Prognoza skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jamno Zachód

Wydział Architektury i Urbanistyki

29.11.2017

29.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

148/2017

17.11.2017

Prognoza skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jamno Zachód

Wydział Architektury i Urbanistyki

01.12.2017

01.12.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

149/2017

20.11.2017

Wykaz pozwoleń na budowę

Wydział Architektury i Urbanistyki

04.12.2017

22.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

150/2017

20.11.2017

Prognoza skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jamno Zachód

Wydział Architektury i Urbanistyki

04.12.2017

01.12.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

151/2017

21.11.2017

Szkoły z nauką języka francuskiego

Wydział Edukacji

05.12.2017

29.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

152/2017

21.11.2017

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca w latach 2014 - 2017

Wydział Finansowy

05.12.2017

24.11.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

153/2017

23.11.2017

Miejsca montażu półpodziemnych pojemników na odpady

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

07.12.2017

06.12.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

154/2017

24.11.2017

Termin zgłoszenie robót budowlanych dachu budynku przemysłowego przy ul. Lnianej

Wydział Architektury i Urbanistyki

08.12.2017

05.12.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

155/2017

27.11.2017

Kary zapłacone przez Gminę Miasto Koszalin w 2016 r.

Wydział Księgowości

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

11.12.2017

04.12.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

156/2017

27.11.2017

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11.12.2017

11.12.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

157/2017

27.11.2017

Raport finansowy za rok 2016 MZK Sp. z o.o. Koszalin

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11.12.2017

04.12.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

158/2017

27.11.2017

Budżet na promocję Miasta Koszalina w 2016 r.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

11.12.2017

11.12.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

159/2017

27.11.2017

Przychód Gminy Koszalin z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za 2016 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11.12.2017

07.12.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

160/2017

27.11.2017

Program gospodarki odpadami azbestowymi

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11.12.2017

05.12.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

161/2017

27.11.2017

Zatrudnienie i wynagrodzenie w UM Koszalin za 2016 r.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Księgowości

Wydział Finansowy

11.12.2017

08.12.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

162/2017

28.11.2017

Inwentaryzacja stanu lasu dla działki położonej w Koszalinie przy ul. Słonecznej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

12.12.2017

06.12.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

163/2017

04.12.2017

Uzasadnienie decyzji o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.