Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2017 rok

 

 

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

2.01.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o drogach publicznych oraz do załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

2.01.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, wydawania zezwoleń określonych w upoważnieniu – obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie spowodowanej urlopem, chorobą lub inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

3

Główna Księgowa Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

2.01.2017

Upoważnienie do do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o drogach publicznych, występowania przed organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz do załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym - obowiązuje wyłącznie w czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu spowodowanej urlopem, chorobą lub inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

4

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

2.01.2017

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień, wykonywania czynności określonych w pełnomocnictwie.

5

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

2.01.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw, wydawania decyzji, prowadzenia postępowań  i wykonywania czynności określonych w upoważnieniu.

6

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

2.01.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia oraz do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej.

7

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

2.01.2017

Upoważnienie do wykonania czynności określonych w upoważnieniu. Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej – w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie.

Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z przepisów ustawy o repatriacji i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  – w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie oraz Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z przepisów ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o systemie ustawy - w czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

8

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

02.01.2017

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień, wykonywania czynności określonych w pełnomocnictwie – w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz do załatwiania spraw określonych w pełnomocnictwie - w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie oraz Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

9

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie

02.01.2017

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień, wykonywania czynności określonych w pełnomocnictwie oraz pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień i umów, wykonywania czynności określonych w pełnomocnictwie – w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie oraz nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie

10

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie

02.01.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań i wykonywania czynności określonych w upoważnieniu wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rencie socjalnej i ustawie o systemie oświaty. 

Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z przepisów ustawy o repatriacji i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie.  Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej   – w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie oraz Zastępcy Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Upoważnienie do załatwiania spraw określonych w upoważnieniu – w czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

11

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie

02.01.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia oraz do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej.

12

Kierownicy Rejonu Pracy Socjalnej Nr 1 i Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

02.01.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu oraz do potwierdzania oświadczeń o sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

13

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

02.01.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia oraz do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej.

14

Kierownik Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

02.01.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu – w zakresie spraw należących do właściwości miejscowej obejmującej Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

15

Inspektor Działu Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

02.01.2017

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego i przeprowadzenia wywiadów środowiskowych u wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

16

Zastępcy Kierowników Rejonu Pracy Socjalnej Nr 1 i Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

02.01.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu oraz do potwierdzania oświadczeń o sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

17

Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

02.01.2017

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

18

Kierownik, Zastępca, Starszy Inspektor Centrum Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Koszalinie

02.01.2017

Upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do innych czynności wymienionych w upoważnieniu.

19

Inspektor Centrum Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

20.01.2017

Upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do innych czynności wymienionych w upoważnieniu.

20

Starszy inspektor Centrum Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

16.03.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do zasiłków dla opiekunów oraz wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

21

Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Finansowym

18.05.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, wydawania zaświadczeń o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o udzielonej pomocy deminimis w rolnictwie lub rybołóstwie, prowadzenia postepowań indywidualnych dotyczących ustalania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

22

Inspektor w Wydziale Komunikacji

14.07.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania, a w szczególności do: wydawania praw jazdy po stwierdzeniu, że osoba która się o nie ubiega spełnia określone przepisami wymogi, dokonywania wpisu w prawie jazdy potwierdzającego odbycie kwalifikacji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, wydawania wtórnika prawa jazdy, generowania w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę oraz wymiany karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM.

23

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

21.08.2017

Upoważnienie do prowadzenia postepowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o lasach – upoważnienie obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie spowodowanej urlopem, choroba lub inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

24

Dyrektor Wydziału Komunikacji

31.08.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w upoważnieniu oraz podpisywania pism z zakresu działania Wydziału Komunikacji do naczelnych organów administracji państwowej i rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz placówek dyplomatycznych.

25

Inspektor Wydziału Komunikacji

31.08.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w upoważnieniu.

26

Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

25.10.2017

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw oraz do podpisywania pism w sprawach określonych w upoważnieniu.

27

Kierownik Referatu Geodezji i Katastru w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

25.10.2017

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw oraz do podpisywania pism w sprawach określonych w upoważnieniu.

28

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

31.10.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej oraz prowadzenia postepowań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

29

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

31.10.2017

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej oraz prowadzenia postepowań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

30

Dyrektor Wydziału Środowiska

07.12.2017

Upoważnienie do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w sprawie opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

31

Dyrektor Wydziału Środowiska

18.12.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska

32

Podinspektor w Wydziale Komunikacji

21.12.2017

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji oraz do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postepowań z oryginałem.

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Monika Kobierska

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2017-01-18 10:59:24
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-01-18 10:59:41
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2017-01-18 11:02:47
Ostatnia zmiana:2018-01-02 11:28:55
Ilość wyświetleń:1355

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij