Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2017 (od nr 1565 do nr 1663)

<>

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

440/

1565

/17

04.05.17

wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinet lekarski.

GKO

440/

1566

/17

04.05.17

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

N

440/

1567

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

440/

1568

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

440/

1569

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego.

N

440/

1570

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

440/

1571

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

440/

1572

/17

04.05.17

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Koszalina.

N

440/

1573

/17

04.05.17

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (pomieszczenia strychowego) położonej przy ul. Jana Matejki 16 w Koszalinie na dodatkową powierzchnię mieszkalną do lokalu mieszkalnego nr 7 oraz jego przebudowę.

GKO

440/

1574

/17

04.05.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

441/

1575

/17

05.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

442/

1576

/17

09.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie w pasie drogi ul. Holenderskiej.

N

442/

1577

/17

09.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

442/

1578

/17

09.05.17

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020".

KS

442/

1579

/17

09.05.17

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zlecenia.

KS

442/

1580

/17

09.05.17

oddania w najem części nieruchomości, zabudowanej kioskiem, położonej w pasie drogowym ulicy Zwycięstwa na wysokości Rynku Staromiejskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem.

GKO

442/

1581

/17

09.05.17

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Różanej.

N

443/

1582

/17

12.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

443/

1583

/17

12.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

443/

1584

/17

12.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania dzierżawę.

N

443/

1585

/17

12.05.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 615/24.

N

443/

1586

/17

12.05.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działką ewidencyjną nr 25/49.

N

443/

1587

/17

12.05.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 4, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0027 działką ewidencyjną nr 106/1.

N

443/

1588

/17

12.05.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0008 działką ewidencyjną nr 60.

N

443/

1589

/17

12.05.17

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2017 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

443/

1590

/17

12.05.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

444/

1591

/17

15.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

444/

1592

/17

15.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Połczyńskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

444/

1593

/17

15.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

444/

1594

/17

15.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

444/

1595

/17

15.05.17

utraty mocy Zarządzenia Nr 435/1546/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zadania promocyjnego poprzez organizację meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet Polska-Rosja w dniu 15 czerwca 2017 r., a także udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obiektów Sportowych.

KSiP

444/

1596

/17

15.05.17

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Moją perspektywą-ZAWÓD!".

E

444/

1597

/17

15.05.17

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 604/8.

N

445/

1598

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1599

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1600

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich.

N

445/

1601

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kolejowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1602

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1603

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1604

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1605

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania dzierżawę.

N

445/

1606

/17

17.05.17

przekazania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 90/25 w obrębie ewidencyjnym nr 0022.

N

445/

1607

/17

17.05.17

przekazania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 500/12 w obrębie ewidencyjnym nr 0019.

N

446/

1608

/17

19.05.17

przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Fn

446/

1609

/17

19.05.17

uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalina.

N

446/

1610

/17

19.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

446/

1611

/17

19.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

446/

1612

/17

19.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

446/

1613

/17

19.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

447/

1614

/17

22.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

447/

1615

/17

22.05.17

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Rejtana w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

447/

1616

/17

22.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Działkowej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

447/

1617

/17

22.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej przy ul. Wenedów w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

447/

1618

/17

22.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Budowniczych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

447/

1619

/17

22.05.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

448/

1620

/17

23.05.17

zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Koszalina.

A

448/

1621

/17

23.05.17

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

OA

448/

1622

/17

23.05.17

zmieniające uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Miejskich w Koszalinie nieruchomości położonych w Koszalinie.

N

449/

1623

/17

25.05.17

oddania w dzierżawę cześć nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

449/

1624

/17

25.05.17

oddania w dzierżawę cześć nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

449/

1625

/17

25.05.17

oddania w dzierżawę cześć nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

449/

1626

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pałacu Młodzieży przy ul. Bogusława II 2 w Koszalinie.

E

449/

1627

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 przy ul. Zwycięstwa 188 w Koszalinie.

E

449/

1628

/17

25.05.17

powołania komisji konkursu do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 przy ul. J. Piłsudskiego 44 w Koszalinie.

E

449/

1629

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23 w Koszalinie.

E

449/

1630

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie przy ul. M. Wańkowicza 11 w Koszalinie.

E

449/

1631

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 przy ul. Piaskowej 4 w Koszalinie.

E

449/

1632

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 21 przy ul. Połczyńskiej 55 w Koszalinie.

E

449/

1633

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 przy ul. Łużyckiej 14 w Koszalinie.

E

449/

1634

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 przy ul. M. Wańkowicza 15 w Koszalinie.

E

449/

1635

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 16 przy ul. L. Szenwalda 9 w Koszalinie.

E

449/

1636

/17

25.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie.

E

449/

1637

/17

25.05.17

wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi Nr 3537Z - Kopanino, w gminie Manowo, kategorii drogi powiatowej.

GKO

449/

1638

/17

25.05.17

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

449/

1639

/17

25.05.17

ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

Fn

450/

1640

/17

26.05.17

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

451/

1641

/17

30.05.17

wskazania przedszkola publicznego prowadzącego postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonego Przedszkola nr 37 w Koszalinie.

E

451/

1642

/17

30.05.17

zarządzania projektem pn. "Wsparcie na starcie!".

E

451/

1643

/17

30.05.17

powołania Komitetu Sterującego Projektu "Wsparcie na starcie!".

E

451/

1644

/17

30.05.17

powołania Kierownika Projektu "Wsparcie na starcie!".

E

451/

1645

/17

30.05.17

zarządzania projektem pn. "Czas na ZAWODOWCA".

E

451/

1646

/17

30.05.17

powołania Komitetu Sterującego Projektu "Czas na ZAWODOWCA".

E

451/

1647

/17

30.05.17

powołania Kierownika Projektu "Czas na ZAWODOWCA".

E

451/

1648

/17

30.05.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, położoną w Koszalinie przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 4 (obręb ewidencyjny nr 0027 działka ewidencyjna nr 106/1).

N

451/

1649

/17

30.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

451/

1650

/17

30.05.17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 37 przy ul. Wł. Spasowskiego 14A w Koszalinie.

E

451/

1651

/17

30.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Podgórnej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

451/

1652

/17

30.05.17

wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie przekazania Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości w zarządzanie na czas nieoznaczony oraz wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr, nr: 177/1, 197/1, 118/7.

N

451/

1653

/17

30.05.17

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 177/1, 197/1, 118/7, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

451/

1654

/17

30.05.17

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjni w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 650/3.

N

452/

1655

/17

31.05.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

452/

1656

/17

31.05.17

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Koszalina.

N

452/

1657

/17

31.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Ferdynanda Ruszczyca w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

452/

1658

/17

31.05.17

odwołania Pani Beaty Płazy ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie im. Stanisława Staszica przy ul. Jana Pawła II 17.

E

452/

1659

/17

31.05.17

rozwiązania stosunku pracy z Panią Beatą Płazą dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie im. Stanisława Staszica przy ul. Jana Pawła II 17.

E

452/

1660

/17

31.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

452/

1661

/17

31.05.17

uchylenia zarządzenia Nr 448/1622/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 maja 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie przekazania w zarządzanie na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Miejskich nieruchomości położonych w Koszalinie.

N

452/

1662

/17

31.05.17

przekazania do Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 49/9 w obrębie ewidencyjnym nr 0040.

N

452/

1663

/17

31.05.17

wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie przekazania Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości w zarządzanie na czas nieoznaczony oraz wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonych w Koszalinie, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjną nr 2/26 oraz w obrębie ewidencyjnym nr 0013 działką ewidencyjną nr 1/88, 1/28, 1/84, 2/47, 2/71 oraz nr 92/1.

N

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Ewelina Stachowska

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Ewelina Stachowska
Data utworzenia:2017-04-28 14:11:15
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-04-28 14:11:24
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2017-05-08 15:49:52
Ostatnia zmiana:2017-06-02 13:47:23
Ilość wyświetleń:1227

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij