Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2017 (od nr 1565)

<>

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

440/

1565

/17

04.05.17

wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego na lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinet lekarski.

GKO

440/

1566

/17

04.05.17

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

N

440/

1567

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

440/

1568

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

440/

1569

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego.

N

440/

1570

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

440/

1571

/17

04.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

440/

1572

/17

04.05.17

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Koszalina.

N

440/

1573

/17

04.05.17

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (pomieszczenia strychowego) położonej przy ul. Jana Matejki 16 w Koszalinie na dodatkową powierzchnię mieszkalną do lokalu mieszkalnego nr 7 oraz jego przebudowę.

GKO

440/

1574

/17

04.05.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

441/

1575

/17

05.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

442/

1576

/17

09.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie w pasie drogi ul. Holenderskiej.

N

442/

1577

/17

09.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

442/

1578

/17

09.05.17

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020".

KS

442/

1579

/17

09.05.17

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zlecenia.

KS

442/

1580

/17

09.05.17

oddania w najem części nieruchomości, zabudowanej kioskiem, położonej w pasie drogowym ulicy Zwycięstwa na wysokości Rynku Staromiejskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem.

GKO

442/

1581

/17

09.05.17

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Różanej.

N

443/

1582

/17

12.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

443/

1583

/17

12.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

443/

1584

/17

12.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania dzierżawę.

N

443/

1585

/17

12.05.17

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 615/24.

N

443/

1586

/17

12.05.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działką ewidencyjną nr 25/49.

N

443/

1587

/17

12.05.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 4, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0027 działką ewidencyjną nr 106/1.

N

443/

1588

/17

12.05.17

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0008 działką ewidencyjną nr 60.

N

443/

1589

/17

12.05.17

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2017 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

443/

1590

/17

12.05.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

444/

1591

/17

15.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

444/

1592

/17

15.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Połczyńskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

444/

1593

/17

15.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

444/

1594

/17

15.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

444/

1595

/17

15.05.17

utraty mocy Zarządzenia Nr 435/1546/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia zadania promocyjnego poprzez organizację meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet Polska-Rosja w dniu 15 czerwca 2017 r., a także udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obiektów Sportowych.

KSiP

444/

1596

/17

15.05.17

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu "Moją perspektywą-ZAWÓD!".

E

444/

1597

/17

15.05.17

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 604/8.

N

445/

1598

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1599

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1600

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich.

N

445/

1601

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kolejowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1602

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1603

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1604

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kościuszkowców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

445/

1605

/17

17.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania dzierżawę.

N

445/

1606

/17

17.05.17

przekazania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 90/25 w obrębie ewidencyjnym nr 0022.

N

445/

1607

/17

17.05.17

przekazania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 500/12 w obrębie ewidencyjnym nr 0019.

N

446/

1608

/17

19.05.17

przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Fn

446/

1609

/17

19.05.17

uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalina.

N

446/

1610

/17

19.05.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

446/

1611

/17

19.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

446/

1612

/17

19.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

446/

1613

/17

19.05.17

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kilińszczaków oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Ewelina Stachowska

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Ewelina Stachowska
Data utworzenia:2017-04-28 14:11:15
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-04-28 14:11:24
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2017-05-08 15:49:52
Ostatnia zmiana:2017-05-19 12:50:11
Ilość wyświetleń:296

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij