Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2018 (od nr 2069 do nr 2115)

Numer

Data

w sprawie

Wydział

663/

2069

/18

02.01.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny nr 1, położony w Koszalinie przy ulicy Zawiszy Czarnego 6.

N

664/

2070

/18

04.01.18

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Orzechowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

665/

2071

/18

05.01.18

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (pomieszczenia strychowego) położonej przy ul. Heleny Modrzejewskiej 19 w Koszalinie na dodatkową powierzchnię mieszkalną do lokalu mieszkalnego nr 7 oraz jego przebudowę.

GKO

665/

2072

/18

05.01.18

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i włączenie do części wspólnej powierzchni 11,39 m2 usytuowanej w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Koszalinie.

GKO

665/

2073

/18

05.01.18

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6, usytuowanego w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Joachima Lelewela 4,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego udział w ograniczonym prawie rzeczowym przeznaczonym do sprzedaży.

N

665/

2074

/18

05.01.18

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Konikowie - gmina Świeszyno,

- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego udział w prawie własności nieruchomości przeznaczony do sprzedaży.

N

665/

2075

/18

05.01.18

uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina.

N

665/

2076

/18

05.01.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0016 miasta Koszalina.

N

665/

2077

/18

05.01.18

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działką ewidencyjną nr 121.

N

666/

2078

/18

08.01.18

planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 2018 rok.

Fn

667/

2079

/18

10.01.18

planu finansowego zadań Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

668/

2080

/18

11.01.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

669/

2081

/18

12.01.18

przekazania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczanej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 69 w obrębie ewidencyjnym nr 0009.

N

669/

2082

/18

12.01.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0017 miasta Koszalina.

N

669/

2083

/18

12.01.18

- wyłączenia z administrowania i zarządzania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 32/34 i nr 32/35 w obrębie ewidencyjnym nr 0027.
- przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 32/34 i nr 32/35 w obrębie ewidencyjnym nr 0027.

N

669/

2084

/18

12.01.18

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0028 miasta Koszalina.

N

669/

2085

/18

12.01.18

odwołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PU

669/

2086

/18

12.01.18

powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PU

669/

2087

/18

12.01.18

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0047 miasta Koszalina.

N

669/

2088

/18

12.01.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 65/15 i nr 65/9 w obrębie ewidencyjnym nr 0024.

N

669/

2089

/18

12.01.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

669/

2090

/18

12.01.18

powołania Zespołu do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych.

N

670/

2091

/18

15.01.18

wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości w zarządzanie na czas nieokreślony.

N

670/

2092

/18

15.01.18

powołania Komisji Stypendialnej.

KS

670/

2093

/18

15.01.18

powołania Komisji ds. nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 roku.

KS

671/

2094

/18

17.01.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola nr 20 w Koszalinie.

OA

671/

2095

/18

17.01.18

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 0017 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 684.

N

671/

2095

/18

17.01.18

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 0017 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 684.

N

672/

2096

/18

18.01.18

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

673/

2097

/18

19.01.18

powołania Zespołu Zadaniowego ds. wdrożenia nowej Marki Miasta Koszalina

KSiP

673/

2098

/18

19.01.18

wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych

KSiP

673/

2099

/18

19.01.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

673/

2100

/18

19.01.18

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Stanisława Staszica, na rzecz jej użytkownika wieczystego
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

N

675/

2101

/18

22.01.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

676/

2102

/18

25.01.18

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

ZZL

676

2103

/18

25.01.18

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2017 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia komunalnego za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 roku

Fn

676/

2104

/18

25.01.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 44/5 w obrębie ewidencyjnym nr 0043.

N

676/

2105

/18

25.01.18

wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych nieruchomości

N

676/

2106

/18

25.01.18

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osób prawnych udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0005 Miasta Koszalina

N

676/

2107

/18

25.01.18

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

OA

677/

2108

/18

26.01.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

N

678/

2109

/18

29.01.18

zmieniające zarządzenie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane.

WS

679/

2110

/18

30.01.18

zmiany w palnie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

680/

2111

/18

31.01.18

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

OA

680/

2112

/18

31.01.18

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

680/

2113

/18

31.01.18

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

680/

2114

/18

31.01.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

680/

2115

/18

31.01.18

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

OA

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2017-12-20 09:45:11
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-12-20 09:45:26
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-01-02 13:30:22
Ostatnia zmiana:2018-02-05 11:07:33
Ilość wyświetleń:1377

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij