Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2018 r. oraz treści odpowiedzi

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Wydział prowadzący

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1/2018

02.01.2018

Kopie umów zawartych przez Urząd od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

16.01.2017

11.01.2017

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

2/2018

03.01.2018

Inwestycje i planowane postępowania przetargowe na dokumentacje projektowe.

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Wydział Inwestycji

17.01.2017

15.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

3/2018

04.01.2018

Zarobki Prezydenta Miasta Koszalina w 2017 r.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

18.01.2017

18.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

4/2018

04.01.2018

Działania w postępowaniu administracyjnym po zmianie kodeksu postępowania administracyjnego

Komórki organizacyjne prowadzące postępowania administracyjne

18.01.2017

15.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

5/2018

05.01.2018

Organizacja pracy oraz zasady obsługi klientów w Parku Wodnym w Koszalinie

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

19.01.2017

08.01.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

6/2018

05.01.2018

Dokumenty związane z przyjęciem programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Koszalina w latach 2018 - 2021”

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

19.01.2017

15.01.2017

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

7/2018

08.01.2018

Wybór Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Edukacji

22.01.2017

18.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

8/2018

09.01.2018

Dane do „Raportu o powiatowej geodezji 2018”

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

23.01.2017

16.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

9/2018

15.01.2018

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

Wydział Środowiska

29.01.2018

23.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

10/2018

16.01.2018

Kopia decyzji nr 160 z 13 czerwca 1988 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd

Wydział Nieruchomości

30.01.2018

23.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

11/2018

17.01.2018

Kopie dokumentów: pisma z dnia 31.03.2003, notatki służbowej z dnia 30.04.2003, pisma z dnia 26.10.2005

Wydział Gospodarki Komunalnej

31.01.2018

 

19.03.2018

19.03.2018

odbiór

osobisty

Nie odebrano przygotowanych kopii dokumentów

12/2018

19.01.2018

Liczba wniosków o świadczenie 500+, środki finansowe przeznaczone na spełnienie świadczenia

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

02.02.2018

30.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

13/2018

19.01.2018

Operator sieci telefonii komórkowej obsługującej Urząd

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

02.02.2018

23.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

14/2018

19.01.2018

Opłata adiacencka związana z budową drogi w latach 1997-2017

Wydział Nieruchomości

Wydział Księgowości

02.02.2018

31.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

15/2018

19.01.2018

Firma prowadząca niepubliczną szkołę zawodową lub/i technikum

Wydział Edukacji

Biuro Działalności Gospodarczej

02.02.2018

30.01.2017

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

16/2018

23.01.2018

Koszty poniesione przez Urząd Miejski w Koszalinie w związku z organizacją 25. I 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

06.02.2018

05.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

17/2018

24.01.2018

Dokumenty dotyczące naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Edukacji

07.02.2018

05.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

18/2018

26.01.2018

Wysokość kwoty dotacji na jednego ucznia w listopadzie i grudniu 2017 r. oraz w styczniu 2018 r.

Wydział Edukacji

09.02.2018

06.02.2018

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

19/2018

22.01.2018

Lista nieruchomości miejskich, dane kontaktowe administratora, listy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z danymi kontaktowymi

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

Wydział Nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej

05.02.2018

05.02.2018

 

21.02.2018

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

20/2018

29.01.2018

Imprezy masowe organizowane w latach 2016 i 2017

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

12.02.2018

08.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

21/2018

30.01.2018

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w dniach od 10 marca do 23 kwietnia 2017 r.

Biuro Kontroli

Wydział Edukacji

13.02.2018

05.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

22/2018

31.01.2018

Kopie pism kierowanych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami do Prezydenta Miasta

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

13.02.2018

12.02.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

23/2018

02.02.2018

Kopia metryczki subwencji oświatowej na rok 2018, przekazanej przez MEN

Wydział Edukacji

16.02.2018

06.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

24/2018

05.02.2018

Zakup kotłów na biomasę, plany termomodernizacji

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji

19.02.2018

16.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

25/2018

09.02.2018

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w latach 2008-2016

Wydział Edukacji

23.02.2018

12.02.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

26/2018

12.02.2018

Liczba wpływających i wypływających dokumentów elektronicznych w latach 2015-2017

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Informatyki

26.02.2018

16.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

27/2018

07.02.2018

Test kompetencji kandydatki, ścieżka dostępu do ogłoszenia w BIP

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

21.02.2018

16.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

28/2018

14.02.2018

Możliwości inwestycji w przestrzeni publicznej z inicjatywy mieszkańca

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Nieruchomości

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

28.02.2018

23.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

29/2018

16.02.2018

Plan zagospodarowania przestrzennego - Jamno Centrum

Wydział Architektury i Urbanistyki

02.03.2018

01.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

30/2018

19.02.2018

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „Przez plastykę do wyobraźni-autyzm w kolorach” realizowanego przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie w 2017 r.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

05.03.2018

28.02.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

31/2018

22.02.2018

Dokumenty związane z zadaniem projektowym pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Koszalinie

Wydział Inwestycji

Wydział Księgowości

08.03.2018

02.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

32/2018

23.02.2018

Przebudowa ul. Promowej

Wydział Inwestycji

09.03.2018

07.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

33/2018

23.02.2018

12.03.2018

18.05.2018

Właściciel sieci wodociągowej w działce 111/2 obręb 49

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

Wydział Architektury
i Urbanistyki

09.03.2018

26.03.2018

01.06.2018

06.03.2018

19.03.2018

30.05.2018

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

34/2018

26.02.2018

Wysłane smsy ze służbowych  telefonów komórkowych w plebiscycie Głosu Koszalińskiego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

12.03.2018

05.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

35/2018

27.02.2018

Decyzje pozwoleń na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii wydane w terminie od 01.05.2017 r. do 01.03.2018 r. oraz wnioski w trakcie rozpatrywania

Wydział Architektury i Urbanistyki

13.03.2018

01.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

36/2018

28.02.2018

Dokumenty dotyczące nabycia przez Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Koszalina mienia należącego poprzednio do POWIR Sp. z o.o.

Wydział Nieruchomości

14.03.2018

01.03.2018

odbiór osobisty

Kserokopie odebrano osobiście

37/2018

28.02.2018

Liczba dzieci zarejestrowanych w latach 2012-2018 - dot. dzieci zameldowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin

Wydział Spraw Obywatelskich

14.03.2018

14.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

38/2018

28.02.2018

Liczba miejsc przedszkolnych w mieście Koszalin, wielkość subwencji na 1 dziecko dla przedszkola niepublicznego, liczba dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2017-2018

Wydział Edukacji

14.03.2018

02.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

39/2018

28.02.2018

Współpraca Miasta Koszalina z gminami sąsiadującymi w 2017 r.

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Wydział Edukacji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Gospodarki Komunalnej

14.03.2018

13.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

40/2018

01.03.2018

Wydatki poniesione z budżetu Miasta w związku z 23. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11.01.2015 r.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

15.03.2018

13.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

41/2018

02.03.2018

Premie/ nagrody przyznane w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w 2017 r.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

16.03.2018

15.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

42/2018

05.03.2018

Strona tytułowa opracowania "Kanalizacja deszczowa i zewnętrzna instalacja wodociągowa"

Wydział Inwestycji

19.03.2018

07.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

43/2018

05.03.2018

Opłata adiacencka w latach 2012-2017

Wydział Nieruchomości

Wydział Księgowości

19.03.2018

16.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

44/2018

05.03.2018

Liczba osób zameldowanych i urodzonych w latach 2013-2017, liczba wydanych dowodów osobistych

Wydział Spraw Obywatelskich

19.03.2018

19.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

45/2018

05.03.2018

Instytucja odpowiedzialna na terenie Miasta Koszalina do przyjmowania zgłoszeń o dzikich zwierzętach

Wydział Środowiska

19.03.2018

15.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

46/2018

05.03.2018

Lista licencji taxi z numerem licencji i podmiotem gospodarczym

Wydział Komunikacji

19.03.2018

09.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

47/2018

05.03.2018

Dokumentacja dotycząca cen transferowych w spółkach miejskich

Wydział Gospodarki Komunalnej

19.03.2018

09.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

48/2018

06.03.2018

Kopie decyzji Prezydenta Miasta

Wydział Nieruchomości

20.03.2018

14.03.2018

odbiór osobisty

Kserokopie odebrano osobiście

49/2018

08.03.2018

Ankieta w sprawie realizacji w 2017 r. programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Koszalina

Wydział Środowiska

22.03.2018

21.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

50/2018

08.03.2018

Wydanie kopii metryczki za rok szkolny 2017/2018

Wydział Edukacji

22.03.2018

14.03.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

51/2018

09.03.2018

Rozwój sieci dróg rowerowych

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

23.03.2018

16.03.2018

odbiór osobisty

Kserokopie odebrano osobiście

52/2018

11.03.2018

Liczba podjętych uchwał, złożonych interpelacji, petycji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2015-2017

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Biuro Rady Miejskiej

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

26.03.2018

22.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

53/2018

12.03.2018

Inicjatywy lokalne, uchwałodawcze, społeczne w latach 2014-2017

Biuro Rady Miejskiej

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

26.03.2018

22.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

54/2018

14.03.2018

Roszczenia w stosunku do nieruchomości przy ul. Armii Krajowej

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

Wydział Nieruchomości

28.03.2018

23.03.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

55/2018

13.03.2018

Deficyt budżetowy, finansowanie deficytu, zadania własne i zlecone

Wydział Finansowy

27.03.2018

27.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

56/2018

15.03.2018

Pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Dzierżęcińskiej 41A

Wydział Architektury i Urbanistyki

29.03.2018

29.03.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

57/2018

16.03.2018

Obsługa bankowa, transakcje w walucie obcej, inwestycje w 2018 r., obligacje

Wydział Księgowości

Wydział Finansowy

30.03.2018

28.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

58/2018

20.03.2018

Jednostki pomocnicze Miasta

Biuro Rady Miejskiej

 

03.04.2018

30.03.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

59/2018

20.03.2018

Złożone wnioski, uzyskane decyzje i pozwolenia przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wł. Broniewskiego, od 2012 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Nieruchomości

Wydział Architektury i Urbanistyki

03.04.2018

28.03.2018

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

60/2018

27.03.2018

Jednostki przyjmujące wnioski o wydanie dowodu osobistego,  prawa jazdy. Liczba wydanych dokumentów w latach 2017-2018. Punkty fotograficzne na terenie jednostek.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Komunikacji

10.04.2018

05.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

61/2001

29.03.2018

Dofinansowanie stowarzyszeń

na prowadzenie sekcji piłki nożnej mężczyzn w 2018 r.

Wdział Kultury
i Spraw Społecznych

12.04.2018

06.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

62/2018

03.04.2018

Liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych na podstawie umów o pracę

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

17.04.2018

10.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

63/2018

06.04.2018

Imiona i nazwiska kandydatów startujących w konkursie na dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

20.04.2018

19.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

64/2018

09.04.2018

Kopie decyzji Prezydenta Miasta

Wydział Nieruchomości

23.04.2018

09.04.2018

odbiór osobisty

Kserokopie odebrano osobiście

65/2018

09.04.2018

Dotacje wypłacone szkołom niepublicznym w miesiącach styczeń – marzec 2018 r.

Wydział Edukacji

23.04.2018

20.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

66/2018

10.04.2018

Informacje w sprawie zbycia działki przy ul. Grunwaldzkiej

Wydział Nieruchomości

24.04.2018

19.04.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

67/2018

12.04.2018

Umowa zawarta na stworzenie i obsługę Koszalińskiego Roweru Miejskiego

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

26.04.2018

19.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

68/2018

16.04.2018

Właściciel sieci kanalizacyjnej w działce 111/2 obr. 49, decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Gospodarki Komunalnej

30.04.2018

19.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

69/2018

17.04.2018

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydział Środowiska

02.05.2018

23.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

70/2018

18.04.2018

Umowy o pracę zawarte z członkami zarządów spółek komunalnych

Wydział Gospodarki Komunalnej

02.05.2018

02.05.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

71/2018

18.04.2018

Umowy zawarte w latach 2017-2018 na świadczenie usług doradztwa podatkowego

Wydział Księgowości

Zespół Radców Prawnych

02.05.2018

26.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

72/2018

18.04.2018

Decyzje i uchwały w sprawie ograniczenia hałasu

Wydział Środowiska

02.05.2018

26.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

73/2018

19.04.2018

Pozwolenie na budowę lub na użytkowanie wieczyste budynku przy ul. Bohaterów Warszawy

Wydział Architektury i Urbanistyki

04.05.2018

04.05.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

74/2018

23.04.2018

Plany i programy dot. ochrony środowiska

Wydział Środowiska

07.05.2018

26.04.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

75/2018

26.04.2018

Uchwały dot. obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń, opłat z reklamy

Wydział Architektury i Urbanistyki

10.05.2018

08.05.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

76/2018

26.04.2018

Ujęcie szkoły w planie zarządzania kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

10.05.2018

08.05.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

77/2018

26.04.2018

Złożone wnioski przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wł. Broniewskiego, uzyskane decyzje i pozwolenia od 01.04.2018 r.

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Gospodarki Komunalnej

10.05.2018

08.05.2018

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

78/2018

26.04.2018

Dotacje dla MZK na świadczenia usług transportu zbiorowego, przychody ze sprzedaży biletów, wartość pracy przewozowej, liczba pasażerów w latach 2014-2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

10.05.2018

04.05.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

79/2018

27.04.2018

Przykładowe decyzje administracyjne w ramach realizacji praktyk zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

11.05.2018

08.05.2018

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

80/2018

02.05.2018

Zgłoszenia prac geodezyjnych, wpisy do rejestru uzgadniania dokumentacji projektowej, konsultacje i uzgodnienia planistyczne lub branżowe dot. dz. 13/1 i 13/2 obr. 50 w Koszalinie

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Środowiska

16.05.2018

16.05.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

81/2018

02.05.2018

Materiały do pracy licencjackiej dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

16.05.2018

18.05.2018

odbiór osobisty

Materiały odebrano osobiście 
18.05.2018

82/2018

02.05.2018

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

16.05.2018

16.05.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

83/2018

08.05.2018

Wynagrodzenia pracowników Urzędu w poszczególnych grupach zajmowanych stanowisk

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

22.05.2018

21.05.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

84/2018

07.05.2018

Data wybudowania budynków przy ul. Wąwozowej i Kwiatkowskiego

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

22.05.2018

14.05.2018

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

85/2018

11.05.2018

Protokół Komisji konkursowej w sprawie wyłonienia dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, złożone przez kandydatów autorskie koncepcje programowo- organizacyjne funkcjonowania KBP

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

25.05.2018

18.05.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

86/2018

14.05.2018

25.06.2018

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Wydział Architektury i Urbanistyki

28.05.2018

09.07.2018

22.05.2018

04.07.2018

e-mail

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

87/2018

09.05.2018

Współrzędne GPS przystanków publicznego transportu zbiorowego, rozkłady jazdy komunikacji miejskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

23.05.2018

23.05.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

88/2018

16.05.2018

Schronisko dla zwierząt

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

Wydział Środowiska

30.05.2018

23.05.2018

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

89/2018

21.05.2018

Liczba pracowników Urzędu przebywających na urlopie macierzyńskim w 2017 r.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

04.06.2018

29.05.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

90/2018

22.05.2018

Wysokość dotacji udzielanych z budżetu państwa dla szkół miejskich

Wydział Edukacji

05.06.2018

23.05.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

91/2018

28.05.2018

Koszty związane z eksploatacją Parku Wodnego Koszalin i City Box Koszalin

Wydział Inwestycji
Wydział Nieruchomości
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Finansowy

11.06.2018

08.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

92/2018

28.05.2018

Udostępniany odpłatnie majątek gminy w latach 2010-2017

Wydział Księgowości

11.06.2018

08.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

93/2018

30.05.2018

Kopia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę na działce 481, obręb 0029 Miasta Koszalina

Wydział Architektury i Urbanistyki

13.06.2018

06.06.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

94/2018

04.06.2018

Wdrażany portal elektronicznych zamówień publicznych

Biuro Zamówień Publicznych

18.06.2018

13.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

95/2018

05.06.2018

Ankieta w sprawie monitoringu wizyjnego w mieście, wystąpień zagrożeń dla życia i zdrowia

Wydział Informatyki

Straż Miejska

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

19.06.2018

13.06.2018

ankieta
on-line

Wypełniono ankietę on-line

96/2018

06.06.2018

Nagrody członków zarządów komunalnych spółek miejskich i zastępców Prezydenta w kadencji, delegacje służbowe zagraniczne, zadłużenie gminy

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Finansowy

Wydział Księgowości

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

20.06.2018

12.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

97/2018

08.06.2018

Rady i komisje działające na terenie powiatu

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Architektury i Urbanistyki

Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

22.06.2018

19.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

98/2018

11.06.2018

Działania w celu uzyskania dofinansowania miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in-vitro

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

26.06.2018

21.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

99/2018

30.05.2018

Liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w latach 2013 – 2018 I kwartał

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

13.06.2018

12.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

100/2018

11.06.2018

Liczna zarejestrowanych pojazdów mechanicznych na dzień 01.01.2012 r. i 31.12.2017 r.

Wydział Komunikacji

25.06.2018

13.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

101/2018

13.06.2018

Kopia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nieruchomości na działce nr 94, obręb ewid. nr 46

Wydział Architektury i Urbanistyki

27.06.2018

27.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

102/2018

13.06.2018

Ilość odpadów komunalnych przyjmowanych do zakładu Odzysku Odpadów w roku 2017 i I kw. 2018 roku

Wydział Środowiska

27.06.2018

27.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

103/2018

18.06.2018

Nazwiska kandydatów w konkursach na dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i Filharmonii Koszalińskiej

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

02.07.2018

28.06.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

104/2018

22.06.2018

Wydatki na przedszkola publiczne w latach 2006-2017

Wydział Edukacji

06.07.2018

06.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

105/2018

27.06.2018

Możliwość popełnienia przestępstw łapownictwa biernego lub czynnego w placówkach przedszkolnych

Wydział Edukacji

11.07.2018

11.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

106/2018

02.07.2018

09.07.2018

Transport miejski

Wydział Gospodarki Komunalnej

16.07.2018

13.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

107/2018

03.07.2018

Złożone wnioski przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wł. Broniewskiego, uzyskane decyzje i pozwolenia od 06.05.2018 r.

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości

17.07.2018

11.07.2018

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

108/2018

05.07.2018

Funkcjonowanie Parku Wodnego w Koszalinie

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

19.07.2018

13.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

109/2018

09.07.2018

Wykorzystywane przez Miasto media społecznościowe

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

23.07.2018

23.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

110/2018

11.07.2018

Liczba mieszkańców, elektroniczny obieg dokumentów, liczba zarejestrowanych dokumentów wpływających

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Informatyki

25.07.2018

13.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

111/2018

17.07.2018

Wysokość opłat za zajęcie pasa

drogowego dróg gminnych i powiatowych

Wydział Gospodarki Komunalnej

31.07.2018

23.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

112/2018

17.07.2018

Obsługa bankowa, waluty obce – transakcje, nadwyżki pieniężne

Wydział Księgowości

31.07.2018

26.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

113/2018

19.07.2018

Zamknięcie ogólnodostępnego boiska przy ul. Spasowskiego

Wydział Edukacji

02.08.2018

26.07.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

114/2018

24.07.2018

Decyzja o warunkach zabudowy działki nr 113, obr. 49

Wydział Architektury i Urbanistyki

07.08.2018

01.08.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

115/2018

24.07.2018

Projekty w obszarze Data Center/Serwerowni realizowane w ciągu 5 lat i planowane do 2020 r.

Wydział Informatyki

07.08.2018

01.08.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

116/2018

24.07.2018

Kwoty dotacji przyznanych poszczególnym niepublicznym placówkom oświatowym w miesiącach od stycznia do maja 2018 r.

Wydział Edukacji

07.08.2018

27.07.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

117/2018

27.07.2018

Decyzje wydane w latach 2014-2017 w sprawie zwrotu dotacji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości lub wydanej niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne

Wydział Edukacji

10.08.2018

27.07.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

118/2018

27.07.2018

Ankieta w sprawie sposobu zagospodarowania

odpadów biodegradowalnych

Wydział Środowiska

10.08.2018

02.08.2018

e-mail

ankieta
on-line

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

119/2018

06.08.2018

Audyt finansowy Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

20.08.2018

14.08.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

120/2018

06.08.2018

Audyt finansowy Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych

20.08.2018

14.08.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

121/2018

27.07.2018

Liczba dzieci zarejestrowanych w latach 2012-2018 - dot. dzieci zameldowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin

Wydział Spraw Obywatelskich

10.08.2018

08.08.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

122/2018

08.08.2018

Ankieta w sprawie ubezpieczenia jednostki samorządu terytorialnego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

22.08.2018

04.09.2018

23.08.2018

ankieta
on-line

Ankietę wypełniono on-line

123/2018

14.08.2018

Nośnik reklamowy przy zbiegu ulic Gdańskiej i Orląt Lwowskich

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości

28.08.2018

24.08.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

124/2018

21.08.2018

Działania wobec miasta partnerskiego

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

04.09.2018

04.09.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

125/2018

23.08.2018

Imprezy masowe organizowane w latach 2018 i 2019

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

06.09.2018

31.08.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

126/2018

24.08.2018

14.09.2018

Dokumenty dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 2/4, obręb ewid. 0030

Wydział Geodezji, Kartografii  i Katastru

Wydział Nieruchomości

07.09.2018

28.09.2018

07.09.2018

19.09.2018

poczta

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

127/2018

04.09.2018

Pozwolenia na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Wydział Architektury i Urbanistyki

18.09.2018

18.09.2018

e-mail

Treści odpowiedzi
do pobrania poniżej

128/2018

05.09.2018

Wysokość otrzymanej subwencji ogólnej dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 13 posiadającego orzeczenie

Wydział Edukacji

19.09.2018

13.09.2018

ePUAP

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

129/2018

05.09.2018

Inwestycje budowlane prowadzonych przez Miasto w latach 2014-2018

Wydział Inwestycji

19.09.2018

14.09.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

130/2018

10.09.2018

Protokół komisji konkursowej w spr. wyłonienia Dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

24.09.2018

14.09.2018

e-mail

 Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

131/2018

10.09.2018

Wydane decyzje dla sieci/ przyłącza kanalizacji, zgody na zajęcie terenu w celu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem, wydane pozwolenia na budowę

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej

24.09.2018

18.09.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

132/2018

13.09.2018

Remont nawierzchni ulicy Wierzbowej w Koszalinie

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Inwestycji

27.09.2018

25.09.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

133/2018

17.09.2918

Oferty złożone w postępowaniu na sporządzenie analizy kosztów i korzyści zw. z wdrożeniem in hause w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Biuro Zamówień Publicznych

Wydział Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej

01.09.2018

25.09.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

134/2018

07.09.2018

Pozwolenia na rozbudowę CH Emka

Wydział Architektury i Urbanistyki

21.09.2018

20.09.2018

e-mail

 Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

135/2018

21.09.2018

Ankieta w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT przed 01 stycznia 2017 r.

Wydział Księgowości

05.10.2018

02.10.2018

ankieta
on-line

Ankietę wypełniono on-line

136/2018

24.09.2018

Wykaz placówek oświatowych wraz z kwotą wsparcia

Wydział Edukacji

08.10.2018

24.09.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

137/2018

25.09.2018

Realizacja przewozów drogowych na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta

Wydział Gospodarki Komunalnej

09.10.2018

09.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

138/2018

26.09.2018

Nieodpłatna pomoc prawna w latach 2016-2017

Wydział Edukacji
Wydział Kultury i Spraw Społecznych

10.10.2018

04.10.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

139/2018

28.09.2018

Prace planistyczne prowadzone dla działek i dróg w obrębie 50 według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina

Wydział Architektury i Urbanistyki

12.10.2018

09.10.2018

10.10.2018

e-mail

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

140/2018

03.10.2018

Zatrudnienie, czas pracy i wynagrodzenie radców prawnych Urzędu Miejskiego

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

17.10.2018

16.10.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

141/2018

05.10.2018

Ilość miejsc w przedszkolach w roku 2018/2019, wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Wydział Edukacji

19.10.2018

10.10.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

142/2018

05.10.2018

Liczba dzieci zarejestrowanych w latach 2012-2018 - dot. dzieci zameldowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin

Wydział Spraw Obywatelskich

19.10.2018

11.10.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

143/2018

09.10.2018

Interpretacja założeń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Architektury i Urbanistyki

23.10.2018

23.10.2018

e-mail

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

144/2018

10.10.2018

Fundusz sołecki

Wydział Finansowy

24.10.2018

23.10.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

145/2018

10.10.2018

Postępowanie egzekucyjne dotyczące mienia Ośrodka Konstrukcyjno-Wytwórczego „Bekate” Spółdzielnia Pracy w likwidacji w Koszalinie

Wydział Nieruchomości

24.10.2018

17.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

146/2018

11.10.2018

Decyzje i postanowienia budowlane dot. działek 112 w obr. 26, 117 w obr. 46, 43/24 w obr. 26

Wydział Architektury i Urbanistyki

25.10.2018

25.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

147/2018

11.10.2018

Uchwały o rewitalizacji dot. działek 112 w obr. 26, 117 w obr. 46, 43/24 w obr. 26

Wydział Architektury i Urbanistyki

25.10.2018

19.10.2018

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

148/2018

11.10.2018

Roszczenia reprywatyzacyjne dot. działek 112 w obr. 26, 117 w obr. 46, 43/24 w obr. 26

Wydział Nieruchomości

25.10.2018

18.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

149/2018

15.10.2018

Zarządzanie infrastrukturą sportową

Wydział Kultury

I Spraw Społecznych

29.10.2018

26.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

150/2018

15.10.2018

Subwencja oświatowa na ucznia autystycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Wydział Edukacji

29.10.2018

29.10.2018

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

151/2018

17.10.2018

Działka nr 59/8, obręb ew. 0023 w Koszalinie

Wydział Architektury i Urbanistyki

31.10.2018

24.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

152/2018

17.10.2018

Działki nr 300/1, 301/15, 301/16, 301/17, 301/18, 301/22, 301/28 oraz 301/19, obręb ew. 29 w Koszalinie

Wydział Architektury i Urbanistyki

31.10.2018

24.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

153/2018

18.10.2018

Subwencja na specjalne potrzeby edukacyjne ucznia szkoły podstawowej

Wydział Edukacji

02.11.2018

30.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

154/2018

18.10.2018

Wniosek spółki o wydanie decyzji środowiskowej

Wydział Środowiska

02.11.2018

31.10.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

155/2018

19.10.2018

Liczba urodzonych dzieci w Koszalinie na podstawie sporządzonych aktów urodzenia w latach 2012 - 2018

Urząd Stanu Cywilnego

02.11.2018

31.10.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

156/2018

24.10.2018

Metryczka subwencji oświatowej na rok 2018/2019

Wydział Edukacji

07.11.2018

29.10.2018

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

157/2018

26.10.2018

Przepisy ustawy o lasach - dot. działek 112 w obr. 26, 117 w obr. 46, 43/24 w obr. 26

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Nieruchomości

09.11.2018

06.11.2018

e-mail

poczta

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

158/2018

29.10.2018

Subwencja oświatowa na ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Wydział Edukacji

12.11.2018

05.11.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

159/2018

29.10.2018

Patrole Straży Miejskiej, blokady kół

Straż Miejska

12.11.2018

31.10.2018

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania poniżej

160/2018

22.10.2018

Status pozwolenia na rozbudowę Galerii EMKA

Wydział Architektury i Urbanistyki