Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2018 (od nr 2157 do nr 2218)

<>

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

695/

2157

/18

01.03.18

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

OA

696/

2158

/18

02.03.18

powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie.

INW

697/

2159

/18

05.03.18

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych a utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2018 roku.

KS

697/

2160

/18

05.03.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

697/

2161

/18

05.03.18

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2018 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne.

OA

697/

2162

/18

05.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

697/

2163

/18

05.03.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0023 miasta Koszalina.

N

698/

2164

/18

09.03.18

ogłoszenia Konkursu "Firma na Start 2018r.

PIK

699/

2165

/18

12.03.18

Regulaminu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

KSiP

699/

2166

/18

12.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

699/

2167

/18

12.03.18

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

670/

2168

/18

14.03.18

Szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd" w 2018 roku.

PN

670/

2169

/18

14.03.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

670/

2170

/18

14.03.18

oddania w najem części nieruchomości, zabudowanej kioskiem, położonej w pasie drogowym ulicy Zwycięstwa na wysokości Rynku Staromiejskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem.

GKO

670/

2171

/18

14.03.18

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

670/

2172

/18

14.03.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu, będącego własnością Gminy Miasto Koszalin na okres 01.01.2018-31.12.2027.

OA

670/

2173

/18

14.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomość wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

670/

2174

/18

14.03.18

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0016 działką ewidencyjną nr 74/2.

N

700/

2175

/18

15.03.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

700/

2176

/18

15.03.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

RWT

700/

2177

/18

15.03.18

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. "Rewitalizacji parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej".

RWT

700/

2178

/18

15.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Mieczysława Jagoszewskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

701/

2179

/18

16.03.18

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnie nr 0016 działką ewidencyjną nr 77/6.

N

701/

2180

/18

16.03.18

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 działką ewidencyjną nr 49.

N

701/

2181

/18

16.03.18

ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0043 miasta Koszalina działkami ewidencyjnymi nr, nr: 54/1, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4 z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

N

701/

2182

/18

16.03.18

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0017 miasta Koszalina.

N

701/

2183

/18

16.03.18

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0016 działką ewidencyjną nr, nr: 20/4, 20/5, 21/103 i nr 21/104.

N

701/

2184

/18

16.03.18

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Lechickiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

702/

2185

/18

19.03.18

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjną nr 443/10.

N

702/

2186

/18

19.03.18

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0017 działką ewidencyjną nr 585/2.

N

702/

2187

/18

19.03.18

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0017 działką ewidencyjną nr 605.

N

703/

2188

/18

20.03.18

zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2027r. dla Gminy Miasto Koszalin.

GKO

703/

2189

/18

20.03.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0017 miasta Koszalina.

N

703/

2190

/18

20.03.18

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 19,20 m2 położonego w Koszalinie przy ul. Kaszubskiej 22 na dodatkową powierzchnię mieszkalną do lokalu nr 2.

GKO

703/

2191

/18

20.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Orląt Lwowskich 18 w Koszalinie

E

703/

2192

/18

20.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Morskiej 108 w Koszalinie.

E

703/

2193

/18

20.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego przy ul. Gnieźnieńskiej 8 w Koszalinie.

E

703/

2194

/18

20.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema przy ul. Jedności 9 w Koszalinie.

E

704/

2195

/18

21.03.18

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0042 działką ewidencyjną nr 187/7 i nr 100/9.

N

704/

2196

/18

21.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości przy ul. Gnieźnieńskiej 3 w Koszalinie.

E

704/

2197

/18

21.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Jabłoniowej 23 w Koszalinie.

E

704/

2198

/18

21.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Fryderyka Chopina 42 w Koszalinie.

E

704/

2199

/18

21.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 im. Bursztynek przy ul. Juliana Tuwima 1 w Koszalinie.

E

704/

2200

/18

21.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 35 przy ul. Rodła 10 w Koszalinie.

E

704/

2201

/18

21.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie.

E

704/

2202

/18

21.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie.

E

705/

2203

/18

22.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej.

N

705/

2204

/18

22.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie.

N

706/

2205

/18

23.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa.

N

706/

2206

/18

23.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

706/

2207

/18

23.03.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

706/

2208

/18

23.03.18

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

707/

2209

/18

26.03.18

powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie i szczegółowego określenia trybu jej pracy.

ZZL

707/

2210

/18

26.03.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i przeprowadzenia całościowej realizacji zadania pn. "Promocji zachować energooszczędnych poprzez stworzenie Roweru Miejskiego".

RWT

707/

2211

/18

26.03.18

wyrażenia zgody na przebudowę komunalnych lokali mieszkalnych numer 4 i 5 w celu utworzenia samodzielnych lokali komunalnych w budynku położonym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Koszalinie.

GKO

708/

2212

/18

29.03.18

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok.

Fn

708/

2213

/18

29.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie.

E

708/

2214

/18

29.03.18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Stanisława Dąbka 1 w Koszalinie.

E

708/

2215

/18

29.03.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

708/

2216

/18

29.03.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 440.

N

709/

2217

/18

30.03.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia danych osobowych w związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie!"

E

709/

2218

/18

30.03.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2018-02-28 13:10:24
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2018-02-28 13:10:31
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-03-02 13:27:50
Ostatnia zmiana:2018-04-04 09:15:36
Ilość wyświetleń:1628

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij