Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2018 (od nr 2219 do nr 2274)

<>

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

710/

2219

/18

03.04.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

710/

2220

/18

03.04.18

zmiany pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

711/

2221

/18

04.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

712/

2222

/18

06.04.18

zmiany planu  dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

712/

2223

/18

06.04.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 26/37, 26/39, 26/40 i 26/41.

N

712/

2224

/18

06.04.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 64/1, 64/2, 64/4, 64/7, 64/8, 64/10, 64/12, 64/13, 64/16, 64/17, 64/19, 64/20 i 64/21.

N

712/

2225

/18

06.04.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 65/1 i 65/2.

N

712/

2226

/18

06.04.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr: 65/10.

N

712/

2227

/18

06.04.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

712/

2228

/18

06.04.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

713/

2229

/18

09.04.18

powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum w Koszalinie.

KS

714/

2230

/18

10.04.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 9/31.

N

714/

2231

/18

10.04.18

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr  0016 działką ewidencyjną nr 97.

N

715/

2232

/18

11.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Holenderskiej.

N

715/

2233

/18

11.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Saperów w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

715/

2234

/18

11.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

715/

2235

/18

11.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

715/

2236

/18

11.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Juliana Fałata.

N

715/

2237

/18

11.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Tatarkiewicza.

N

716/

2238

/18

13.04.18

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej.

N

716/

2239

/18

13.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Holenderskiej.

N

716/

2240

/18

13.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

716/

2241

/18

13.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

716/

2242

/18

13.04.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

717/

2243

/18

16.04.18

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie.

OA

717/

2244

/18

16.04.18

wyłączenia z administrowania i zarządzania powierzonego Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości położonych w Koszalinie, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działkami ewidencyjnymi nr 257, nr 252/40 i nr 252/41.

N

718/

2245

/18

18.04.18

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

718/

2246

/18

18.04.18

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 60/5.

N

718/

2247

/18

18.04.18

- wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie przekazania Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości w zarządzanie na czas nieoznaczony,
- wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 165/1.

N

718/

2248

/18

18.04.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola nr 20 w Koszalinie.

OA

718/

2249

/18

18.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Holenderskiej.

N

718/

2250

/18

18.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz poddania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

718/

2251

/18

18.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie stanowiącej pasaż pieszy ul. Heleny Modrzejewskiej oraz poddania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

718/

2252

/18

18.04.18

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczanej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0015 działką ewidencyjną nr 176.

N

719/

2253

/18

19.04.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

719/

2254

/18

19.04.18

wskazania jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

E

719/

2255

/18

19.04.18

wskazania jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

E

720/

2256

/18

20.04.18

wprowadzenia zmiany w obowiązującej umowie przekazującej w użyczenie część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Koszalin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

721/

2257

/18

23.04.18

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

721/

2258

/18

23.04.18

określenia wskazówek do sporządzenia projektu budżetu Koszalina na 2019 rok oraz wysokości środków na 2019 rok dla jednostek pomocniczych - Rad Osiedli.

Fn

721/

2259

/18

23.04.18

ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

Fn

722/

2260

/18

24.04.18

o zmianie Zarządzenia Nr 403/1456/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 lutego 2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu pn. "Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie".

RWT

722/

2261

/18

24.04.18

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie.

ZZL

722/

2262

/18

24.04.18

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.

ZZL

722/

2263

/18

24.04.18

wyrażenia zgody na przyłączenie lokalu nr 3 jako dodatkowej powierzchni do lokalu nr 3A w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 38 w Koszalinie.

GKO

722/

2264

/18

24.04.18

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0011 działką ewidencyjną nr 277/40 i nr 277/42.

N

722/

2265

/18

24.04.18

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”.

E

723/

2266

/18

26.04.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

724/

2267

/18

27.04.18

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

PU

724/

2268

/18

27.04.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

724/

2269

/18

27.04.18

zmieniające Regulamin umieszczania materiałów promocyjno-informacyjnych na przystankach autobusowych Gminy Miasto Koszalin.

KSiP

724/

2270

/18

27.04.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020".

KS

724/

2271

/18

27.04.18

regulaminu naboru do Koszalińskiej Rady Kobiet.

KSiP

724/

2272

/18

27.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

724/

2273

/18

27.04.18

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Jana Matejki oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

724/

2274

/18

27.04.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Radogoszczańskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

 

 

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2018-04-03 08:13:55
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2018-04-03 08:13:56
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-04-04 09:16:58
Ostatnia zmiana:2018-05-02 13:41:55
Ilość wyświetleń:1331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij