Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2018 (od nr 15 do nr 59)

<>

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

6/

15

/18

04.12.18

wyrażenia zgody na rozbiórkę osłon śmietnikowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin.

GKO

7/

16

/18

05.12.18

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina oznaczonej działką ewidencyjną nr 700/4 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości.

N

8/

17

/18

06.12.18

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2018 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

9/

18

/18

07.12.18

przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Koszalinie przy ul. Brzozowej 14.

N

9/

19

/18

07.12.18

przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Koszalinie przy ul. Zacisze 17.

N

9/

20

/18

07.12.18

przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszalinie przy Włoskiej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjnie nr 450/3.

N

9/

21

/18

07.12.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 48/8 i nr 48/9 w obrębie ewidencyjnym nr 0043.

N

9/

22

/18

07.12.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 21/25 w obrębie ewidencyjnym nr 0045.

N

9/

23

/18

07.12.18

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 158 w obrębie ewidencyjnym nr 0027.

N

10/

24

/18

10.12.18

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem "Orlik" wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie.

KS

10/

25

/18

10.12.18

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2019 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca społecznie użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne.

OA

10/

26

/18

10.12.18

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

11/

27

/18

12.12.18

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2018 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

11/

28

/18

12.12.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

12/

29

/18

13.12.18

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w rejonie ul. Mieczysława Jagoszewskiego w Koszalinie,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego część nieruchomości przeznaczoną do zbycia.

N

13/

30

/18

14.12.18

powołania zespołu do dokonania czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru z II etapu wykonania przedmiotu umowy Nr 04/KS I/K/2018 na wykonanie utworu polegającego na realizacji wystawy stałej prezentującej życie w historycznej zagrodzie Jamneńskiej z XIX w. wchodzącej w skład projektu pn. Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. w ramach RPO WZP 2014-2020.

KS

13/

31

/18

14.12.18

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

14/

32

/18

17.12.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

14/

33

/18

17.12.18

Oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

14/

34

/18

17.12.18

Oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie w pasie drogi ul. Kaszubskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

14/

35

/18

17.12.18

Oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

14/

36

/18

17.12.18

Oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

14/

37

/18

17.12.18

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

N

14/

38

/18

17.12.18

określenia warunków udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina, celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych.

N

14/

39

/18

17.12.18

określenia wysokości stawek i zasad wydzierżawiania, na cele poza rolnicze, nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina.

N

15/

40

/18

18.12.18

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

16/

41

/18

20.12.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeinaczone na wynajem.

GKO

16/

42

/18

20.12.18

Nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0011 miasta Koszalina.

N

16/

43

/18

20.12.18

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum w Koszalinie.

KS

16/

44

/18

20.12.18

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

17/

45

/18

21.12.18

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

17/

46

/18

21.12.18

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną obiektem rekreacyjnym pn. "Piknik Park" wraz z infrastrukturą, urządzeniami i wyposażeniem.

KS

17/

47

/18

21.12.18

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020".

E

18/

48

/18

24.12.18

realizacji wydatków przez Osiedla -jednostki pomocnicze Gminy Miasta Koszalin.

BRM

19/

49

/18

27.12.18

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 660.

N

20/

51

/18

28.12.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

20/

52

/18

28.12.18

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przeszkoli Miejskich w Koszalinie.

ZZL

21/

53

/18

31.12.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

OA

21/

54

/18

31.12.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

OA

21/

55

/18

31.12.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

OA

21/

56

/18

31.12.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. UNICEF w Koszalinie.

OA

21/

57

/18

31.12.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie.

OA

21/

58

/18

31.12.18

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie.

OA

21/

59

/18

31.12.18

- wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie;
- wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0016 działką ewidencyjną nr 21/105.

N

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2018-11-30 14:40:42
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2018-11-30 14:40:53
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2018-12-04 13:20:17
Ostatnia zmiana:2019-01-02 14:23:15
Ilość wyświetleń:1051

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij