Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2019 r. oraz treści odpowiedzi

 

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

1/2019

03.01.2019

Zarządzanie drukarkami/ kopiarkami w Urzędzie

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Informatyki

17.01.2019

11.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

2/2019

07.01.2019

Przeznaczenie nieruchomości na działkach w obr. 022 na cele świadczeń rzeczowych

Biuro Zarządzania Kryzysowego

21.01.2019

21.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

3/2019

07.01.2019

Postępowania administracyjne lub wydane decyzje dot. nieruchomości na działkach w obr. 022 w sprawie roszczeń reprywatyzacyjnych, o zwrot nieruchomości, odszkodowań

Wydział Nieruchomości

21.01.2019

15.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

4/2019

07.01.2019

Położenie nieruchomości na działkach w obr. 022 – dot. strefy ekonomicznej lub parku technologicznego

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

21.01.2019

14.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

5/2019

07.01.2019

Dane teleadresowe spółki wodno-kanalizacyjnej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

21.01.2019

11.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

6/2019

08.01.2019

Ankieta on-line nt. stopnia dojrzałości i kierunków polityki marketingowej

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

22.01.2019

14.01.2019

on-line

Ankietę wypełniono on-line 

7/2019

09.01.2019

Informacje dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Księgowości

Straż Miejska

23.01.2019

21.01.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

8/2019

10.01.2019

 

 

14.01.2019

Liczba kontroli przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną po 15.11.2017 r., wnioski pokontrolne, liczba nałożonych mandatów karnych

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

24.01.2019

 

 

28.01.2019

11.01.2019

 

 

15.01.2019

ePUAP

 

 

ePUAP

Treść odpowiedzi

do pobrania

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

9/2019

14.01.2019

Ankieta nt. średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto za grudzień 2018 r. na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

28.01.2019

17.01.2019

 

22.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania 

 

Treść odpowiedzi
do pobrania 

10/2019

14.01.2019

Zaległy urlop za 2017 r. osób zatrudnionych w Urzędzie sprawujących funkcje publiczne

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

28.01.2019

21.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

11/2019

15.01.2019

Realizacja eko-punktów z pojemnikami podziemnymi w latach 2019 i 2020

Wydział Środowiska 

29.01.2019

23.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

12/2019

16.01.2019

Postępowania i decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu rozbiórki dot. nieruchomości na działkach w obr. 022

Wydział Architektury i Urbanistyki

30.01.2019

23.01.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

13/2019

17.01.2019

Nieprawidłowa nazwa formularza na ePUAP

Wydział Informatyki 

31.01.2019

22.01.2019

ePUAP

Treść odpowiedzi

do pobrania 

14/2019

21.01.2019

Warunki nabycia garażu na własność oraz potwierdzenie posiadania garaży na własność

Wydział Nieruchomości 

 04.02.2019

01.02.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

15/2019

24.01.2019

Komunikacja miejska w Koszalinie

Wydział Gospodarki Komunalnej

 07.02.2019

01.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

16/2019

25.01.2019

Decyzje administracyjne wydane w spr. odebrania zwierząt właścicielowi w latach 2016, 2017, 2018

Wydział Środowiska

08.02.2019

07.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

17/2019

25.01.2019

Suma wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych przez Miasto obligacji

Wydział Finansowy

08.02.2019

06.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

18/2019

25.01.2019

Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

08.02.2019

29.01.2019

poczta

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

19/2019

28.01.2019

Ankieta – jednostki samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

11.02.2019

07.02.2019

e-mail 

Treść odpowiedzi

do pobrania

20/2019

28.01.2019

Dokumenty dotyczące przejęcia ul. Marii Magdaleny Gąszczak

Wydział Nieruchomości

11.02.2019

07.02.2019

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi

do pobrania 

  

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

21/2019

31.01.2019

Planowane ogłoszenia zamówień publicznych w sprawie zaplanowanych inwestycji miejskich

Wydział Inwestycji
Wydział Rozwoju
i Współpracy Zagranicznej

14.02.2019

07.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

22/2019

30.01.2019

Dokumentacja projektowo-architektoniczna i decyzje dotyczące działki nr 60/1 obr. 48 Koszalin-Sarzyno

Wydział Architektury i Urbanistyki

13.02.2019

07.02.2019

Wgląd do dokumentacji

Dokonano wglądu do dokumentacji

23/2019

31.01.2019

Działalność Miasta w sprawach młodzieży

Wydział Edukacji

14.02.2019

14.02.2019

ePUAP

Treść odpowiedzi

do pobrania

24/2019

04.02.2019

Zezwolenie na zgromadzenie publiczne – marsz równości w dniu 6 kwietnia 2019 r.

Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

18.02.2019

07.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

25/2019

04.02.2019

Środki wydatkowane w 2018 r. na zadania realizowane przez klub sportowy koszykówki AZS Koszalin

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

18.02.2019

13.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

26/2019

05.02.2019

Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami w latach 2014-2018, obsługa zadłużenia gminy

Wydział Nieruchomości

Wydział Finansowy

19.02.2019

 

19.02.2019

14.03.2019

 

e-mail

e-mail

Treści odpowiedzi

do pobrania

do pobrania

27/2019

05.02.2019

Wgląd i kopie dokumentacji postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę na działce nr 251/2

Wydział Architektury i Urbanistyki

19.02.2019

 05.02.2019

 

 

13.02.2019

odbiór osobisty

 

 

e-mail

Kopie dokumentacji odebrano osobiście

 

Treść odpowiedzi

do pobrania

28/2019

06.02.2019

Działania w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

20.02.2019

19.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi do pobrania

29/2019

06.02.2019

Sposób i skutki wykonywania zadania: opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania za rok 2018

Wydział Środowiska

20.02.2019

07.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

30/2019

06.02.2019

Upoważnienia Prezydenta Miasta wydane dla Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz zakres wykonywanych czynności administracyjnych Dyrektora jako zarządcy jednostki

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

20.02.2019

12.02.2019

odbiór osobisty

Treść odpowiedzi

do pobrania

31/2019

07.02.2019

Wydane decyzje administracyjne w latach 2017-2018 w trybie art. 126 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydział Nieruchomości

21.02.2019

13.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

32/2019

11.02.2019

Koszty utrzymania linii Koszalin-Mielno, liczba pasażerów z ostatnich 5 lat

Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

25.02.2019

25.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

33/2019

15.02.2019

Roszczenia reprywatyzacyjne do działki nr 799/5 obr. 0053

Wydział Nieruchomości

01.03.2019

20.02.2019

21.02.2019

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania

34/2019

15.02.2019

Roszczenia reprywatyzacyjne do działek nr 799/9 i 799/11 obr. 0053

Wydział Nieruchomości

01.03.2019

20.02.2019

21.02.2019

e-mail

i poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania

35/2019

15.02.2019

Ubezpieczyciel Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, numer aktualnej polisy

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

01.03.2019

19.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

36/2019

15.02.2019

Treści odpowiedzi na złożone pytania do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic: Władysława IV, Akademickiej, Staszica, Jana Pawła II

Wydział Architektury i Urbanistyki

01.03.2019

19.02.2019

odbiór

osobisty

Kopie odebrano osobiście

37/2019

19.02.2019

 

26.02.2019

Środki uzyskiwane od mieszkańców osiedla „Ogrody” w Koszalinie z tytułu wynajmowania w latach 2016-2018 miejsc postojowych na terenie sąsiadującym ze Szkołą Podstawową nr 10

Wydział Edukacji

05.03.2019

 

12.03.2019

28.02.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

38/2019

19.02.2019

Organizacja ruchu ulic Zielonej, Gerberowej i Sadowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

05.03.2019

22.02.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

39/2019

15.02.2019

Ankieta „Standardy gospodarowania finansami w dużych miastach polskich w kontekście metodyk stosowanych przez agencje ratingowe”

Wydział Finansowy

01.03.2019

w trakcie

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

40/2019

21.02.2019

Koszty funkcjonowania Urzędu w 2018 r.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

07.03.2019

01.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

  

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

41/2019

22.02.2019

Koszty organizacji imprezy sylwestrowej w dniu 31.12.2018 r.

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

08.03.2019

01.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

42/2019

25.02.2019

Kopie dokumentów dot. działek: 246/4, 604, 248/2, 249/2 w obr. 0028 oraz odległości od drogi budynków na działkach: 239/2, 240/2, 242/4, 236, 237, 242/2 w obr. 0028

Wydział Architektury i Urbanistyki 

11.03.2019

11.03.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania

43/2019

26.02.2019

Przepisy dot. powoływania i odwoływania dyrektora CK105, merytoryczna ocena działalności dyrektora

Wydział Kultury

i Spraw Społecznych

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

12.03.2019

07.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi
do pobrania 

44/2019

01.03.2019

Postępowania dot. działek 13, 14, 10, w obr. 0011

Wydział Architektury i Urbanistyki

15.03.2019

15.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

45/2019

04.03.2019

Dokumentacja dot. ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

18.03.2019

15.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

46/2019

04.03.2019

Dofinansowanie EKOpunktu zlokalizowanego przy ul. Grottgera 3 i ul. Chełmońskiego 6

Wydział Środowiska 

 18.03.2019

14.03.2019

ePUAP

Treść odpowiedzi

do pobrania 

47/2019

07.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

21.03.2019

21.03.2019

e-mail

 

48/2019

07.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

21.03.2019

21.03.2019

e-mail

 

49/2019

07.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

21.03.2019

21.03.2019

e-mail

 

50/2019

07.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

21.03.2019

22.03.2019

e-mail

 

51/2019

08.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

22.03.2019

w trakcie

e-mail

 

52/2019

11.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

25.03.2019

w trakcie

e-mail

 

53/2019

11.03.2019

Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie w latach 2017-2019 

Wydział Środowiska

25.03.2019

w trakcie

e-mail

 

54/2019

11.03.2019

Procedury dot. sposobu wypełniania awizowanych przesyłek

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

25.03.2019

19.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

55/2019

12.03.2019

Weryfikacja zdatności jednego z kandydatów na dyrektora Muzeum w Koszalinie 

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

26.03.2019

18.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania

56/2019

12.03.2019

Rzut powierzchni lokalu mieszkalnego przy ul. Hołdu Pruskiego 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

26.03.2019

w trakcie

poczta

 

57/2019

13.03.2019

Wpis do ewidencji zabytków oraz inny zakres ochrony nieruchomości na dz. nr 252/44 obr. 22

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Środowiska

Wydział Nieruchomości 

27.03.2019

w trakcie

e-mail
i poczta

 

58/2019

13.03.2019

Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwolenia na budowę dot. dz. nr 252/44 obr. 22 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

27.03.2019

w trakcie

 e-mail
i poczta

 

59/2019

13.03.2019

Realizacja Programu Ochrony Środowiska

Wydział Środowiska 

27.03.2019

w trakcie

e-mail

 

60/2019

13.03.2019

Wniosek o pozwolenie na budowę na dz. Nr 249/2 obr. 0028 oraz wydane przez organ postanowienie 

Wydział Architektury i Urbanistyki 

27.03.2019

20.03.2019

poczta

Treść odpowiedzi

do pobrania 

 

Nr

Data wpływu

Treść wniosku

Komórka prowadząca/

komórki współpracujące

Termin odpowiedzi

Data udzielenia odpowiedzi

Forma udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź/ treść odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

61/2019

15.03.2019

Skan umowy asysty technicznej i rozwoju systemu zarządzania oświatą

Wydział Informatyki

29.03.2019

21.03.2019

e-mail

Treść odpowiedzi

do pobrania 

62/2019

15.03.2019

Schronisko dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt

Wydział Środowiska

29.03.2019

w trakcie

e-mail

 

63/2019

18.03.2019

Dane kontaktowe do archiwisty zakładowego, program wspierający obsługę archiwum zakładowego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

01.04.2019

w trakcie

e-mail

 

64/2019

18.03.2019

Wskazanie sumy wartości nominalnej wszystkich obligacji wyemitowanych przez Gminę Miasto Koszalin wg najbardziej aktualnego stanu

Wydział Finansowy

01.04.2019

w trakcie

e-mail

 

65/2019

20.03.2019 

Dotacja na ucznia w latach 2011-2016

Wydział Edukacji

03.04.2019

w trakcie 

poczta

 

66/2019

20.03.2019 

Wnioski i zezwolenia na prowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym na drogach publicznych 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

03.04.2019

w trakcie 

e-mail

 

67/2019

21.03.2019 

Skan decyzji GK-II-1.6831.2018.GK dot. działki nr 92/5 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

04.04.2019 

w trakcie 

e-mail

 

68/2019

21.03.2019 

Usługi zewnętrzne inspektora ochrony danych, usługi firm zewnętrznych w latach 2018-2019 w zakresie bezpieczeństwa informacji 

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

04.04.2019  

w trakcie 

e-mail

 

69/2019

21.03.2019 

Badanie uciążliwości związanych z organizowaniem imprez na rynku przed ratuszem 

Wydział Środowiska

04.04.2019  

w trakcie 

poczta

 

70/2019

22.03.2019 

Emisje obligacji w latach 2016-2019

Wydział Finansowy

05.04.2019  

w trakcie 

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

001-2019 Odpowiedz na wniosek (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
002-2019 Odpowiedz na wniosek (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
003-2019 Odpowiedz na wniosek (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
004-2019 Odpowiedz na wniosek (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
005-2019 Odpowiedz na wniosek (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
007-2019 Odpowiedz na wniosek (140.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
008-2019 Odpowiedz na wniosek_1 (199.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
008-2019 Odpowiedz na wniosek_2 (219.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
009-2019 Odpowiedz na wniosek_1 (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
009-2019 Odpowiedz na wniosek_2 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
010-2019 Odpowiedz na wniosek (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
011-2019 Odpowiedz na wniosek (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
012-2019 Odpowiedz na wniosek (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
013-2019 Odpowiedz na wniosek (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
014-2019 Odpowiedz na wniosek (100.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
015-2019 Odpowiedz na wniosek (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
016-2019 Odpowiedz na wniosek (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
017-2019 Odpowiedz na wniosek (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
018-2019 Odpowiedz na wniosek (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
019-2019 Odpowiedz na wniosek (809kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
020-2019 Odpowiedz na wniosek (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
021-2019 Odpowiedz na wniosek (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
023-2019 Odpowiedz na wniosek (205.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
024-2019 Odpowiedz na wniosek (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
025-2019 Odpowiedz na wniosek (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
026-2019 Odpowiedz na wniosek (266.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
026-2019 Odpowiedz na wniosek_2 (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
027-2019 Odpowiedz na wniosek (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
028-2019 Odpowiedz na wniosek (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
029-2019 Odpowiedz na wniosek (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
030-2019 Odpowiedz na wniosek (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
031-2019 Odpowiedz na wniosek (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
032-2019 Odpowiedz na wniosek (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
033-2019 Odpowiedz na wniosek (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
034-2019 Odpowiedz na wniosek (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
035-2019 Odpowiedz na wniosek (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
037-2019 Odpowiedz na wniosek (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
038-2019 Odpowiedz na wniosek (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
039-2019 Odpowiedz na wniosek (439.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
040-2019 Odpowiedz na wniosek (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
041-2019 Odpowiedz na wniosek (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
042-2019 Odpowiedz na wniosek (196.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
043-2019 Odpowiedz na wniosek (105.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
044-2019 Odpowiedz na wniosek (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
045-2019 Odpowiedz na wniosek (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
046-2019 Odpowiedz na wniosek (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
054-2019 Odpowiedz na wniosek (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
055-2019 Odpowiedz na wniosek (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
060-2019 Odpowiedz na wniosek (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
061-2019 Odpowiedz na wniosek (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Mariola Raniszewska
Data utworzenia:2019-01-03 10:39:42
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2019-01-03 10:39:54
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2019-01-03 10:40:43
Ostatnia zmiana:2019-03-22 11:12:33
Ilość wyświetleń:2280

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij