Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2019 (od nr 153 do nr 219)

<>

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

50/

153

/19

01.03.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 działką ewidencyjną nr 58/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 249/5.

N

50/

154

/19

01.03.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie.

OA

51/

155

/19

04.03.19

odwołania i powołania nowego członka Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie.

ZZL

51/

156

/19

04.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Jana Matejki oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

51/

157

/19

04.03.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczanej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 252/51, w obrębie ewidencyjnym nr 0022.

N

51/

158

/19

04.03.19

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 257/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0022, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

52/

159

/19

06.03.19

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących zasobów Gminy Miasta Koszalina i ograniczonych praw rzeczowych

N

52/

160

/19

06.03.19

nieskorzystanie z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0022 miasta Koszalina

N

53/

161

/19

07.03.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej  ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 86 nr 0029

N

53/

162

/19

07.03.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 96/45 w obrębie ewidencyjnym nr 0021

N

53/

163

/19

07.03.19

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

KS

53/

164

/19

07.03.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 6/8 w obrębie ewidencyjnym nr 0021

N

54/

165

/19

08.03.19

-zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie i zarządzanie na czas nieoznaczony Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 21 miasta Koszalina                                    - wyłączenia z administrowania i zarządzania nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 167/39, nr 167/38 i nr 167/37 w obrębie ewidencyjnym nr 0021

N

54/

166

/19

08.03.19

-zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie i zarządzanie na czas nieoznaczony Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 21 miasta Koszalina                                    - wyłączenia z administrowania i zarządzania nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 170/26 w obrębie ewidencyjnym nr 0021

N

54/

167

/19

08.03.19

w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji ,, Miejskiego Programu wyrównania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022

PN

54/

168

/19

08.03.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 319/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

54/

169

/19

08.03.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 319/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0020

N

54/

170

/19

08.03.19

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

54/

171

/19

08.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

54/

172

/19

08.03.19

zmieniające zarządzenie ws. określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Koszalina

ZZL

54/

173

/19

08.03.19

wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto Koszalin w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

KSiP

54/

174

/19

08.03.19

wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto Koszalin w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

KSiP

54/

175

/19

08.03.19

wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto Koszalin w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

KSiP

54/

176

/19

08.03.19

wyznaczenia Delegata reprezentującego Miasto Koszalin w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

KSiP

54/

177

/19

08.03.19

wprowadzenia Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie oraz zasad jej koordynacji w miejskich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury

AW

55/

178

/19

11.03.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

56/

179

/19

12.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Połtawskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

56/

180

/19

12.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Połtawskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

56/

181

/19

12.03.19

wprowadzenia ,,Regulaminu udostępnienia w użyczenie radnym Rady Miejskiej w Koszalinie służbowych tabletów"

BRM

57/

182

/19

13.03.19

sporządzenia skonsolidowanego bilansu

FK

57/

183

/19

13.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie w pasie drogi ul. Kaszubskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

58/

184

/19

15.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

58/

185

/19

15.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV

N

58/

186

/19

15.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej

N

58/

187

/19

15.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

58/

188

/19

15.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

N

58/

189

/19

15.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Karola Szymanowskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

58/

190

/19

15.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie stanowiącej pas drogi ul. Doktora Andrzeja Zientarskiego

N

59/

191

/19

18.03.19

Szczegółowego tryby postepowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny Samorząd" w 2019 roku

PN

59/

192

/19

18.03.19

powołania Zespołu do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postepowań administracyjnych

N

59/

193

/19

18.03.19

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 170/26 w obrębie ewidencyjnym nr 0021, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

59/

194

/19

18.03.19

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 70/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0015, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

59/

195

/19

18.03.19

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 167/39 w obrębie ewidencyjnym nr 0021, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

59/

196

/19

18.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

59/

197

/19

18.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

59/

198

/19

18.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II, Juliana Fałata oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

59/

199

/19

18.03.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Koszalinie

OA

60/

200

/19

20.03.19

zmiana terminów zabudowy nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kolejowej

N

60/

201

/19

20.03.19

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 207/2 i nr 203 w obrębie ewidencyjnym nr 0028

N

60/

202

/19

20.03.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 170/27

N

60/

203

/19

20.03.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 167/40

N

61/

204

/19

21.03.19

zasady prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli-jednostek pomocniczych Miasta Koszalina

BRM

62/

206

/19

25.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Lechickiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

62/

207

/19

25.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

62/

208

/19

25.03.19

udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Koszalinie

OA

62/

209

/19

25.03.19

udzielenie pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

OA

62/

210

/19

25.03.19

udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

OA

62/

211

/19

25.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

62/

212

/19

25.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Tatarkiewicza

N

62/

213

/19

25.03.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

63/

214

/19

27.03.19

przyjęcie  sprawozdania  rocznego  z   wykonania  budżetu  Miasta  Koszalina  oraz planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

FN

63/

215

/19

27.03.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina przeznaczone do oddania w najem

GKO

64/

216

/19

28.03.19

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0022 miasta Koszalina działką ewidencyjną 659/2

N

63/

217

/19

28.03.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

63/

218

/19

28.03.19

- przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szerokiej,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do zbycia.

N

64/

219

/19

29.03.19

zmiany dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2019-02-28 08:53:57
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2019-02-28 08:54:16
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2019-03-01 12:33:33
Ostatnia zmiana:2019-04-25 14:17:18
Ilość wyświetleń:1253

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij