Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy: zapewnienie prawidłowej organizacji i  sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacja zadań wynikających z funkcji Prezydenta jako organu Miasta, prowadzenie całości spraw związanych z obsługą Urzędu w zakresie zapewnienia materiałowo-technicznych warunków pracy Urzędu oraz utrzymania prawidłowego stanu technicznego jego obiektów,  a w szczególności:

1.      Realizacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:

 1)     opracowywanie projektów statutu i regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu,

 2)     koordynacja działalności komórek organizacyjnych w zakresie określonym przez Kierownictwo Urzędu,

 3)     nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,

 4)     prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych pracownikom upoważnień i pełnomocnictw,

 5)     ewidencja przepisów prawa miejscowego,

 6)     obsługa sekretariatów Prezydenta i zastępców Prezydenta Miasta.

2.      Przygotowywanie posiedzeń Kierownictwa.

3.      Prowadzenie rejestru zarządzeń i poleceń Prezydenta  oraz  poleceń  Sekretarza Miasta.

4.      Prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych.

5.      Prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu.

6.      Prowadzenie spraw kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem kierowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

7.      Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu i uprawnionych członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu.

8.      Realizowanie zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.

9.      Prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz do Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych, referendum ogólnokrajowego lub gminnego.

10.     Koordynacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie oraz dostępu do informacji publicznych.

11.     Administrowanie budynkami Urzędu oraz prowadzenie gospodarki lokalami i salami narad Urzędu.

12.     Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu wraz z bieżącą kontrolą ich stanu.

13.     Planowanie remontów obiektów Urzędu.

14.     Prowadzenie ewidencji rzeczowo-finansowej realizowanych przez Wydział dostaw, usług i robót remontowych

15.     Prowadzenie kancelarii – zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej, ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu.

16.     Dostarczanie na terenie Miasta Koszalina korespondencji Urzędu Miejskiego za potwierdzeniem odbioru.

17.     Zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i radiotelefonicznej oraz obsługi poligraficznej.

18.     Techniczna obsługa spotkań, obrad sesji i komisji Rady Miejskiej oraz innych uroczystości.

19.     Zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Urzędu.

20.     Prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi własnością Urzędu.

21.     Zapewnienie utrzymania czystości w obiektach, dbałość o ich estetykę.

22.     Prowadzenie archiwum Urzędu i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem.

23.     Udzielanie informacji klientom o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie (Biuro Obsługi Klienta).

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-04 13:57:33
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-04 13:59:35
Ostatnia zmiana:2009-07-30 15:47:26
Ilość wyświetleń:12321
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij