Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Architektury i Urbanistyki

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU
 

§ 2. Wydział Architektury i Urbanistyki
 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału należą sprawy dotyczące administracji architektoniczno - budowlanej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
 

1.  Realizowanie zadań w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:

1)   zatwierdzanie projektów budowlanych,

2)   wydawanie, wygaszanie, uchylanie i zmiana pozwoleń na budowę,

3)   przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu,

4)   przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

5)   przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek i wydawanie pozwoleń na rozbiórki obiektów budowlanych,

6)   przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7)   udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

8)   wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

9)   wydawanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych,

10) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku, dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe.

2.  Realizowanie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

1)   sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,

2)   opracowywanie wieloletnich programów sporządzania opracowań planistycznych,

3)   sporządzania oceny aktualności studium i planów miejscowych,

4)   wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia,

5)   przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

6)   wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu i decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania,

7)   opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z decyzjami o warunkach zabudowy oraz przepisami szczególnymi,

8)   udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych dokumentów,

9)   opiniowanie koncepcji zagospodarowania i porządkowania terenów stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa,

10) przygotowywanie materiałów do opracowań urbanistycznych nie będących planami miejscowymi,

11) opracowywanie opinii z zakresu planowania przestrzennego dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu, na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego,

12) inicjowanie spraw dotyczących polityki przestrzennej Miasta, programów zagospodarowania przestrzennego Miasta, analiz wniosków dotyczących sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.  Współudział w opracowaniu strategii rozwoju Koszalina.

4.  Prowadzenie spraw z zakresu:

1)   ochrony zabytków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane,

2)   usytuowania na terenie Miasta pomników, obelisków, tablic.

5.  Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-04 13:59:08
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-04 13:59:35
Ostatnia zmiana:2017-03-10 15:10:32
Ilość wyświetleń:10378
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij