Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 4. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 

1.      Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy prowadzenie spraw organu administracji geodezyjnej i kartograficznej Miasta określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

1)          prowadzenie powiatowego zasobu i kartograficznego,

2)          zakładanie osnów szczegółowych,

3)          prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4)          prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

5)          przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6)          obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie:

a)   udzielania informacji o dokumentach znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

b)   przygotowania  materiałów   niezbędnych   do   realizacji    zgłaszanych   prac wraz z ich wyceną,

c)    kontroli opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego  i  kartograficznego,

d)   koordynacji wykonywania prac w przypadku zgłoszenia na tym samym obszarze prac przez  więcej niż jedną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego,

7)          wykonywanie prac reprodukcyjnych związanych ze zgłaszanymi pracami geodezyjnymi oraz wynikających z zapotrzebowania innych jednostek wraz z wyceną tych prac,

8)          koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

9)          zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej dla obszaru Miasta,

10)      ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

11)      współdziałanie przy prowadzeniu powiatowych baz danych wchodzących  w skład krajowego systemu informacji o terenie,

12)      prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju w zakresie Miasta,

13)      udostępnianie zainteresowanym podmiotom informacji z prowadzonych rejestrów oraz  ze związanych z tymi rejestrami komputerowych baz  danych miasta oraz sporządzanie  i wydawanie urzędowych dokumentów z tych rejestrów,

14)      prowadzenie, aktualizacja, modernizacja i zawiadamianie zainteresowanych stron, organów i sądów o zmianach ujawnionych w katastrze (ewidencji gruntów i budynków),

15)      zawiadamianie Wydziału VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie o zmianach w zakresie oznaczenia nieruchomości ujawnianych w dziale I księgi wieczystej,

16)      sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych katastrem,

17)       realizowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii określonych  w odrębnych  przepisach,

2.      Realizacja zadań Miasta określonych w odrębnych  przepisach,  a w szczególności:

1)          zmiana granic administracyjnych Miasta, granic obrębów ewidencyjnych,

2)          opiniowanie przebiegu granic osiedli jako jednostek pomocniczych gminy,

3)          opiniowanie przebiegów ulic i placów,

4)          zatwierdzanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,

5)          prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,

6)          w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej:

a)      tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury będących w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału,

b)      współudział w tworzeniu i obsłudze, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, w tym w szczególności usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania będących w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału.

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-05 08:47:08
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-05 08:56:30
Ostatnia zmiana:2015-03-26 13:50:07
Ilość wyświetleń:10083
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij