Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Edukacji

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 9. Wydział Edukacji

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie oraz nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Miasta w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności:

1.            Zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja szkół i placówek publicznych, prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

2.            Opracowanie projektów sieci i granic obwodów publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

3.            Prowadzenie kontroli ewidencji spełniania obowiązku nauki oraz informowanie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek o aktualnym stanie w ewidencji dzieci
i młodzieży w wieku 3-18 lat na dzień 31 grudnia.

4.            Zatwierdzanie rocznego arkusza organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.

5.            Prowadzenie spraw związanych z obsadą stanowisk dyrektorów oraz ich zastępców
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek.

6.            Prowadzenie spraw związanych z    awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

7.            Opracowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

8.            Sprawowanie nadzoru nad finansowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

9.            Sporządzanie projektu Budżetu Miasta Koszalina w zakresie zadań oświatowych realizowanych w ramach części budżetu gminy i powiatu oraz planów finansowych dochodów i wydatków dla podległych jednostek oraz analizowanie sytuacji finansowej jednostek oświatowych.

10.        Ustalanie zasad udzielania dotacji:

1)            szkołom i placówkom niepublicznym oraz ich rozliczanie,

2)            szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne oraz  rozliczanie z udzielonych dotacji.

11.        Opracowanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych.

12.        Wykonywanie analiz potrzeb remontowych i modernizacyjnych przedszkoli, szkół i  placówek oświatowo-wychowawczych, opracowanie zbiorczych planów remontów, nadzorowanie ich realizacji oraz rozliczanie.

13.        Inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania dotacji unijnych na zadania oświatowe oraz współdziałanie ze szkołami w zakresie realizacji projektów w ramach środków zewnętrznych.

14.        Prowadzenie postępowań administracyjnych, koordynacja działań i nadzór nad realizacją przez szkoły prowadzone przez Miasto Koszalin pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych.

15.        Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, który ukończył naukę zawodu/przyuczenia
do określonej pracy.

16.        Opracowanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania (System Informacji Oświatowej),   Ministerstwa Finansów i innych organów.

17.        Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowych.

18.        Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

19.        Nadzór nad koordynowaniem działań Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina.

20.    Opiniowanie wniosków o nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-05 08:49:20
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-05 09:01:32
Ostatnia zmiana:2015-03-26 13:52:49
Ilość wyświetleń:10362
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij