Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 6a. Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań, których celem jest bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zapewnienie prawidłowego poziomu usług komunalnych, nadzór właścicielski nad mieniem komunalnym, prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód, geologii oraz gospodarowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:

1.        Nadzór nad Zarządem Budynków Mieszkalnych w zakresie gospodarowania lokalami i budynkami komunalnymi oraz realizacji polityki czynszowej Miasta.

2.        Reprezentowanie Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w oparciu o  ustawę o własności lokali, w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych.

3.        Nadzorowanie spraw z zakresu gospodarki budżetowej Zarządu Budynków Mieszkalnych.

4.        Nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich w zakresie zarządzania drogami publicznymi  stanowiącymi własność Miasta, utrzymania infrastruktury, zieleni, parków, skwerów i lasu komunalnego.

5.        Współpraca ze spółkami komunalnymi, wypracowywanie oceny ich działalności, gromadzenie dokumentacji ze Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzenie spraw związanych z podwyższaniem kapitałów zakładowych spółek.

6.        Opracowywanie we współpracy z jednostkami i spółkami komunalnymi projektów prawa miejscowego w zakresie gospodarki komunalnej.

7.        Organizowanie i nadzór nad prowadzeniem, utrzymaniem i eksploatacją  cmentarzy.

8.        Prowadzenie spraw związanych z działalnością rolniczą w zakresie ubezpieczeń społecznych i  archiwum  rolniczego.

9.        Prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb i wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego.

10.    Organizowanie i nadzorowanie działalności targowisk oraz poboru opłaty targowej w Mieście.

11.    Organizowanie i nadzór nad prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich z terenu Miasta.

12.    Organizowanie i nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją szaletów publicznych.

13.    Utrzymanie w należytym stanie nieruchomości nie objętych żadną administracją.

14.    Rejestracja psów rasy agresywnej.

15.    Prowadzenie spraw związanych z estetyzacją Miasta  (flagowanie, bieżące utrzymanie pomników w zakresie drobnych napraw i utrzymania czystości).

16.    Prowadzenie spraw w zakresie pojazdów porzuconych, usuniętych z terenów  Miasta.

17.    Współudział w  corocznej aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie merytorycznego działania Wydziału.

18.    Współudział w  sprawozdawczości  realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie merytorycznego działania Wydziału.

19.    Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

20.    Prowadzenie procedur w zakresie opracowywania  programów i planów w zakresie ochrony środowiska.

21.    Postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji planowanych  przedsięwzięć).

22.    Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

23.    Wydawanie pozwoleń i zezwoleń wynikających z przepisów ochrony środowiska.

24.    Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

25.    Zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie prac geologicznych.

26.    Przyjmowanie i opiniowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

27.    Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie.

28.  Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących gospodarowania środkami budżetowymi uzyskanymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów, przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

29.  Organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska oraz współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji ekologicznej.

30.    Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 09 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.

31.    Prowadzenie spraw związanych z dzikimi i wolno żyjącymi zwierzętami na terenie Miasta.

32.    skreślony

33.    Nadzór właścicielski nad Zarządem Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-07-30 16:57:35
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-07-31 07:24:17
Ostatnia zmiana:2017-12-01 10:54:38
Ilość wyświetleń:11712
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij