Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Koszalin, dnia 25 stycznia 2017 r.

Konsultacje społeczne
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Szanowni Państwo,

W związku w z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) oraz podjętą decyzją o rozpoczęciu prac zmierzających do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla miasta Koszalina, informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koszalinie.

Rewitalizacja to szeroki proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Jej celem jest przywrócenie atrakcyjności tej części miasta, która znajduje się w kryzysie. Rolą Miasta jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie procesu rewitalizacji. Dla opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koszalina niezbędne jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta w Koszalinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koszalinie, które rozpoczną się w dniu 1 lutego 2017 r. i będą trwały do dnia 3 marca 2017 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia w Koszalinie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. wyżej wymienione obszary określono w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych i przestrzenno-infrastrukturalnych, opracowaną zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
1) Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.
Wypełniony formularz, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem należy przekazać w terminie trwania konsultacji, tj. od 1 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. w postaci:
a) ) w postaci papierowej:
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,
• bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00; we wtorki, środy, czwartki i piątki – w godz. 7.15 – 15.15)
b) w postaci elektronicznej na adres e-mail:
um.koszalin@um.koszalin.pl.

2) Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 r., o godzinie 15.30 w Sali nr 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
Celem spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji będzie omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koszalinie, a także umożliwienie składania uwag, opinii i propozycji do protokołu.

3) Zbierania uwag ustnych do protokołu w terminie od 1 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokojach nr: 310 i 312.
Osobami wyznaczonymi do przyjmowania uwag i opinii są: Urszula Barańska i Marta Popiel.
Do udziału w konsultacjach zapraszam wszystkich interesariuszy, którymi mogą być zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
2) właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1);
5) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w planowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji miasta Koszalin;
6) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w ww. obszarze działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8) organy władzy publicznej;
9) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6), realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikiem tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów, formularz konsultacyjny i „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koszalinie” są dostępne:
• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (
http://bip.koszalin.pl/) i na stronie internetowej Koszalina (http://www.koszalin.pl/)
• w wersji papierowej udostępniane w Urzędzie Miejskim w pokoju nr310 i 312 w godzinach pracy Urzędu.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Koszalina oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.


Załączniki:
1) Projekt uchwały
2) Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koszalinie
3) Formularz konsultacyjny
4) Materiał informacyjny pn. „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koszalinie”

 

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Załączniki

Ogloszenie (137.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwaly (783.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koszalinie (16.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz konsultacyjny (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz konsultacyjny (138.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Diagnoza sluzaca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Kammer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Kammer
Data wprowadzenia:2017-01-24 09:42:41
Opublikował:Jacek Kammer
Data publikacji:2017-01-25 07:26:01
Ostatnia zmiana:2017-01-25 07:33:59
Ilość wyświetleń:319

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij