Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Wyniki egzaminów osób, które przystąpiły do egzaminu,wszystkie podejścia - za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

Lp.

OSK Nr /Firma / nazwa / siedziba

adres ośrodka

 

Egzaminy teoretyczne

Egzaminy praktyczne

Kat. –

przystąpiło do egz./zdało

Zdawalność

w %

Kat. –

przystąpiło do egz./zdało

Zdawalność w %

1.     

00033261/

Elżbieta Stencel

„WYCENA-WIRAŻ” 

E i R Stencel

75-221 Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 2/5

B – 1/1

BE –

100,0

---

B – 18/13

BE – 6/6

72,22

100,0

2.     

00053261/

Jerzy Szczęśniak Nauka Jazdy

75-736 Koszalin

ul. Gnieźnieńska 14

B – 64/29

C – 19/9

CE –

45,31

47,3

---

B –153/33

C – 14/7

CE – 20/3

19,61

50,0

15,0

3.     

00163261/

Jarosław Bubnowicz Nauka Jazdy

75-221 Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 2/4

B – 202/123

60,89

B – 524/187

35,68

4.     

00243261/

Ryszard Świętoń

Nauk i Doskonalenie Jazdy

75-611 Koszalin

ul. Zwycięstwa 186

B1 – 9/9

B –688/367

BE –

C –369/211

CE –

D – 68/50

100,0

53,34

---

57,18

---

73,53

B1 – 17/8

B – 1606/380

BE – 135/60

C – 407/201

CE – 398/188

D – 75/51

57,06

23,66

44,44

49,39

47,24

68,0

5.     

00253261/

Ośrodek Kształcenia 

Jerzy Miarka

75-307 Koszalin

pl. Kilińskiego 9/24

A – 1/1

B – 157/90

BE –

C – 34/14

CE –

D – 2/1

100,0

61,22

---

41,18

---

50,0

A – 5/4

B – 55/126

BE – 5/4

C – 35/26

CE – 39/18

D – 2/2

80,0

22,7

80,0

74,29

46,15

100,0

6.     

00293261/

Mirosław Mikołajczyk „WEST –  CAR

75-452 Koszalin

ul. Jana Pawła II 4a

B – 16/1

6,25

B – 44/10

22,73

7.     

00353261/

Marian Kottas „Szkoła Jazdy Kottas”

75-103 Koszalin

ul. Powstańców Wlkp. 6a

B – 104/49

47,12

B – 181/41

22,65

8.     

 00373261/
Z enon Giętkowski

75-004 Koszalin

ul. Zwycięstwa 7/9

B – 9/5

55,56

B – 30/7

23,33

9.     

00403261/

 „Kostek” Nauka i Doskonalenie Jazdy

75-611 Koszalin

ul. Zwycięstwa 186

B – 17/7

41,18

B – 86/23

26,74

10.  

00533261/

Katarzyna Szutowicz  „RONDO”

75-610 Koszalin

ul. Kazimierza Tetmajera 34 A

B – 108/73

67,59

B –215/64

29,7

11.  

00543261/

Marek Adamski

„MARECKI”

75-211 Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 2/3

B – 15/5

35,71

B – 20/7

35,0

12.  

00563261/

Ryszard Snopek Nauka Jazdy

75-211 Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 2/3

B – 17/8

47,06

B – 42/16

38,1

13.  

00583261/

Liga Obrony Kraju

75-626 Koszalin

 ul. Wł. Andersa 32 A

B – 32/11

C – 15/2

CE –

28,57

14,3

---

B – 45/5

C – 17/2

CE – 4/0

11,11

11,76

0,0

14.  

00603261/

Prywatna Szkoła Jazdy Damian Rosiński

75-028 Koszalin

 ul. Zwycięstwa 7/9

B – 68/33

49,59

B – 167/29

17,37

15.  

00613261/

Józef Bauer  J. Bauer – Nauka Jazdy

75-608 Koszalin

 ul. Zwycięstwa 190/206

B – 38/19

50,0

B – 88/14

15,91

16.  

 00663261/ BASIA” Barbara Czyżniewska

75-034 Koszalin

ul. Dzieci Wrzesińskich 13/6

B – 56/28

50,0

B – 132/26

19,7

17.  

00683261/

Aleksander Jaruga Nauka Jazdy

75-738 Koszalin

ul. Strażacka 1

A – 1/1

A1 – 3/3

A2 – 1/1

AM – 11/3

B – 152/66

BE –

C – 39/18

CE –

D – 6/4

100,00

100,0

100,0

27,27

43,42

---

46,15

---

66,67

A – 78/31

A1 – 18/8

A2 – 6/1

AM – 15/6

B – 393/86

BE – 19/9

C – 121/48

CE – 82/38

D – 21/19

38,74

44,44

16,67

40,0

21,88

47,37

39,67

46,34

90,48

18.  

00713261/

Szkoła Jazdy Edward Bernecki

75-211 Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 2/3

B – 53/24

45,28

B – 164/31

18,9

19.  

00723261/

Ośrodek Szkolenia Kierowców

 „STOP” B & J Wysocki

Barbara Wysocka, Józef Wysocki

75-431 Koszalin

ul. Juliana Fałata 34

A – 1/1

A1 - 0

A2 – 10/5

AM – 13/7

B – 307/111

BE –

100,0

0,0

50,0

53,85

36,16

---

A – 21/7

A1 – 7/1

A2 – 9/61

AM – 24/7

B – 452/99

BE – 1/1

33,33

14,30

66,7

29,17

21,9

100,0

20.  

00763261/

Marek Maślak Nauka Jazdy

75-028 Koszalin

ul. Zwycięstwa 7/9

B – 30/19

63,19

B – 59/23

38,98

21.  

00793261/

PHU „RA – KA” Rafał Świętoń

75-611 Koszalin

ul. Zwycięstwa 186

A – 0

A 2 - 0

AM – 0

0,0

0,0

A – 34/22

A2 – 4/4

AM – 1/1

64,71

100,0

100,0

22.  

00893261/

Szybka Bezpieczna Jazda Adam Krupop

75-704 Koszalin

ul. Adama Struga 3 B/2

B – 131/59

45,04

B – 230/48

20,87

23.  

00923261/

„LUZ” Wojciech Brzuchala

75-736 Koszalin

ul. Opalowa 5

B – 30/4

C – 17/9

CE –

13,33

52,94

---

B – 87/19

C – 37/19

CE – 91/23

19,54

51,53

25,27

24.  

00953261/

„ODROMIS” Paweł  Odrowski

75-847 Koszalin

ul.  Wenedów 3

A – 0

A1 – 0

B – 30/22

0,0

0,0

73,33

A – 11/4

A1 – 4/2

B – 57/19

36,36

50,0

44,55

25.  

00973261/

Nauka Jazdy Mariusz Grzelak

75-211 Koszalin

ul. Bohaterów Warszawy 2/3

B – 105/45

42,86

B – 184/38

20,65

26.  

01003261/

„Jacek” Jacek Kuczma

75-028 Koszalin

ul. Zwycięstwa 7/9

B – 121/60

49,51

B – 154/59

38,31

27.  

01033261/

Anetta Zoń

75-431 Koszalin

ul. Juliana Fałata 34

B – 7/4

57,14

B – 69/13

18,84

28.  

01053261/

Szkoła Bez Stresu Ryszard Przybylski

75-028 Koszalin

ul. Zwycięstwa 7/9

B – 12/5

41,67

B – 20/4

20,0

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

kategorii AM:

a)  motorowerem,

b)  czterokołowcem lekkim;

kategorii A1:

a)  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b)  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii A2:

a)  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b)  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii A:

a)  motocyklem,

b)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii B1:

a)  czterokołowcem,

b)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii B:

a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii C:

a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

10)  kategorii D:

a)  autobusem,

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii B+E, C+E: pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czerwinski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czerwinski
Data wprowadzenia:2015-07-31 10:25:41
Opublikował:Marcin Czerwinski
Data publikacji:2015-07-31 10:32:33
Ostatnia zmiana:2017-02-23 14:48:50
Ilość wyświetleń:4953

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij