Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanych stanie prawnym.

 

Koszalin, dnia 14 lutego 2017 r.

N-IV-3.6833.8.2016.ESt

OBWIESZCZENIE

Działając w trybie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Koszalinie przy ul. Fryderyka Chopina, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0019 działką ewidencyjną nr 511/13 o pow. 0,0215 ha, która w związku z decyzją Prezydenta Miasta Koszalina nr 4/2016 z dnia 27.09.2016 r., znak A-I-8.6740.313.2016.AT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Fryderyka Chopina na odcinku ulicy Romualda Traugutta do ulicy Stanisława Moniuszki”, stała się , z mocy prawa, własnością Gminy Miasto Koszalin. Odszkodowanie za nieruchomość przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, tj. Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Koszalinie i właścicielom 103 wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz osobom, którym przysługiwały do nieruchomości ograniczone prawa rzeczowe. Przedmiotowa nieruchomość powstała w wyniku podziału części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Stanisława Moniuszki nr 17, 17a, 17b, 19, 21, 23, 25, ul. Fryderyka Chopina nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ul. Zgoda nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 511/10 o pow. 1,3299 ha, księga wieczysta nr KO1K/00005933/8. Z wpisów w księgach wieczystych lokalowych wynika, że w dniu wydania ww. decyzji o realizacji inwestycji drogowej, współwłaścicielami nieruchomości byli min.: Janina Musiał c. Władysława i Stanisławy, Jadwiga Urszula Połońska c. Rudolfa i Franciszki, Stanisława Klimek-Chromow c. Ksawerego i Wandy, Zbigniew Dunowski s. Kajetana i Bronisławy, Tadeusz Burczak s. Jana i Adeli. Ustalono, że osoby te nie żyją. Jednakże nie stwierdzono istnienia dowodu, że postępowania spadkowe były przeprowadzone i zakończone.

Dlatego też przedmiotową nieruchomość rozumie się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji także prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz prawo do złożenia końcowego oświadczenia w powyższej sprawie. Strony postępowania winny zawiadomić organ o każdej okoliczności, która może mieć wpływ na wysokość oraz sposób wypłaty odszkodowania, w szczególności o toczących się postępowaniach spadkowych oraz przedłożyć organowi dokumenty potwierdzające inne ustalenia co do stanu faktycznego oraz prawnego na nieruchomości objętej postępowaniem o ustalenie odszkodowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie – Rynek Staromiejski 6-7, II piętro, pokój nr 227, w poniedziałki w godz. 900-1700, w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 800 - 1430, (tel. 94 348 88 18).

Doręczenie przez obwieszczenie stosownie do art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Załączniki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 lutego 2017 r. (792.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Nieruchomości
Źródło informacji:Ewa Studzińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Białous
Data wprowadzenia:2017-02-15 10:40:21
Opublikował:Agnieszka Białous
Data publikacji:2017-02-15 10:41:15
Ostatnia zmiana:2017-02-15 10:43:19
Ilość wyświetleń:129

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij