Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym:

Uchwała Nr XXIX/273/96 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Koszalina

– rysunek planu w skali 1:2000,
– powierzchnia opracowania 0,50 ha,
– opublikowany w Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1997 r. Nr 6, poz. 24


• Uchwała Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Północ II w Koszalinie w obszarze położonym za torami kolejowymi w rejonie ul. Władysława IV

– rysunek planu w skali 1:2000,
– powierzchnia opracowania 123,80 ha,
– opublikowany w Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1998 r. Nr 2, poz. 11


• Uchwała Nr XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie między ul. Władysława IV a ul. Batalionów Chłopskich

– rysunek planu w skali 1:2000,
– powierzchnia opracowania 149,88 ha,
– opublikowany w
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 23, poz. 490,
– data wejścia w życie - 26 lipca 2001 r.,
– zmiany -
uchwała Nr LV/659/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r.


Uchwała Nr XXI/321/04 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Rokosowo Północ w Koszalinie

– rysunek planu w skali 1:2000,
– powierzchnia opracowania 117,78 ha,
– opublikowany w 
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 3, poz. 57,
– data wejścia w życie - 20 lutego 2005 r.

 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 Uchwała Nr XXVI/397/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego między ulicami Gnieźnieńską, 4-go Marca, terenami wojskowymi, rzeką Dzierżęcinką, terenem Rokosowo Południe – Dzierżęcin i terenem linii kolejowej w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 123,37 ha),
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 52, poz. 1205

 

Uchwała Nr XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między ulicami: Zwycięstwa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, lasem i osiedlem Rokosowo Północ w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 120,26 ha),
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 100, poz. 2031

 

Uchwała Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Gdańska” w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 253,32 ha),
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 465

 

Uchwała Nr X/80/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lubiatowa (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 387,68 ha),
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 74, poz. 1189

 

• Uchwała Nr XI/99/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Syrenki, Szczecińską, działką nr 135 w obrębie 9 położoną równolegle do linii kolejowej Koszalin – Kołobrzeg i działką nr 134 w obrębie 9 (rys. planu w skali 1:500, pow. opracowania 5,29 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 80, poz. 1278

 

Uchwała Nr XXI/230/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie między ulicą Gdańską, granicą lasu komunalnego, ul. Słupską, ścianą lasu Góry Chełmskiej (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 99,29 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 46, poz. 995

 

Uchwała Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 349,14 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 89, poz. 1887

 

Uchwała Nr XXXI/359/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gdańskiej, Rolnej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Orląt Lwowskich w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 55,29 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 17, poz. 690

 

• Uchwała Nr XLV/539/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu "Władysława IV - Gdańska" w Koszalinie (brak rysunku planu, pow. opracowania 0,35 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 14, poz. 301

 

Uchwała Nr X/83/2007 Rady Gminy w Będzinie z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Jamno (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 15,00 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 106, poz. 1831

 

Uchwała Nr LII/610/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Hipolita Cegielskiego, Mieszka I-go i Strefowej w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 6,76 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61, poz. 1180

 

Uchwała Nr LV/658/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonych przy ul. Gnieźnieńskiej 52 i 54 w Koszalinie (rys. planu w skali 1:500, pow. opracowania 0,57 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 73, poz. 1341

 

Uchwała Nr LV/659/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między ulicami: Batalionów Chłopskich, Al. Monte Cassino, Al. Armii Krajowej oraz torami kolejowymi w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 18,75 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 73, poz. 1342

 

Uchwała Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rokosowo Południe - Dzierżęcin w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 494,75 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 73, poz. 1343

 

Uchwała Nr LVII/667/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Powstańców Wielkopolskich, Zwycięstwa, Krakusa i Wandy oraz terenem Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 4,43 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 107, poz. 1917

 

Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Jagoszewskiego" w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 2,09 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 28, poz. 452

 

Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Słowiańska - Ogrody Działkowe" w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 5,72 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 28, poz. 453

 

Uchwała Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 17,04 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 60, poz. 1078

 

Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tytusa Chałubińskiego i Leśną oraz lasem w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 10,70 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 83, poz. 1549

 

Uchwała Nr XIV/158/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie między ulicami: Janka Stawisińskiego, Gnieźnieńską, 4-go Marca a rzeką Dzierżęcinką (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 35,05 ha).
– Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 123, poz. 2223 

 

Uchwała Nr XIV/159/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gnieźnieńska - 4 Marca" w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 2,71 ha).
– Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 123, poz. 2224 

 

Uchwała Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Władysława IV - Gdańska" w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 1,07 ha).
– Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 123, poz. 2225 

 

Uchwała Nr XXIV/367/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Powstańców Wielkopolskich, Zwycięstwa, Krakusa i Wandy oraz terenem Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 4,43 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 2415

 

Uchwała Nr XXVI/389/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 listopada 2012 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej  (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 0,81 ha),
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2012 r., poz. 3302

 

• Uchwała Nr XXVIII/439/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic: Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy  (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 175,40 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2013 r., poz. 1381

 

• Uchwała Nr XXVIII/441/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Lubiatowo Południe" (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 40,26 ha)
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r., poz. 1440

 

Uchwała Nr XXXI/471/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Hipolita Cegielskiego, Mieszka I-go i Strefowej w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 6,76 ha)
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2013 r., poz. 2093

 

Uchwała Nr XXXV/535/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Wąwozowej w Koszalinie (rys. planu w skali 1:500, pow. opracowania 0,41 ha)
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2013 r. poz. 3504

 

Uchwała Nr XXXVIII/585/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część ulicy Romualda Traugutta na południe od ulicy Zgoda i narożnik terenu mieszkaniowo-usługowego między ulicą Romualda Traugutta a ulicą Zgoda (rysunek planu w skali 1:500, pow. opracowania 0,47 ha)
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. poz. 413

 

Uchwała Nr XLI/623/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej w rejonie ulicy Mieszka I-go (rysunek planu w skali 1:1000, pow. opracowania 30,07 ha),

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2014 r. poz. 2013

 

• Uchwała Nr XLV/665/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Komunalnego (rysunek planu w skali 1:1000, pow. opracowania 47,57 ha),

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2014 r. poz. 3167

 

Uchwała Nr XLV/666/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Leśną, Słoneczną, Tytusa Chałubińskiego, z wyłączeniem terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rysunek planu w skali 1:1000, pow. opracowania 8,52 ha).

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2014 r. poz. 3168

 

Uchwała Nr XIV/165/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Wołyńskiej; przy zbiegu ulic Szczecińskiej i Brzozowej oraz przy zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Olchowej (rysunek planu w skali 1:1000, pow. opracowania 57,14 ha).

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. poz. 5269

 

• Uchwała Nr XV/188/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dolinie rzeki Dzierżęcinki na południe od zbiornika retencyjnego „Wodna Dolina (rysunek planu w skali 1:1000, pow. opracowania 20,53 ha).

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 5754

 

Uchwała Nr XV/189/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej (rysunek planu w skali 1:2000, pow. opracowania 1,91 ha).

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 5753

 

• Uchwała Nr XXI/270/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2016 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Monte Cassino – Fałata” w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 59,30 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. poz. 2687

 

• Uchwała Nr XXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 października 2016 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Śniadeckich” w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 117,37 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. poz. 4383

 

• Uchwała Nr XXX/430/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Franciszkańska - Krańcowa” w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 23,71 ha).
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. poz. 2548

 

Uchwała Nr XXXV/497/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rolnej i Gdańskiej w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 13,91 ha),
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 2017 r. poz. 4472 

 

Uchwała Nr XXXVII/562/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Śniadeckich” w Koszalinie (brak rysunku planu, pow. opracowania 1,67 ha),
– Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 547

 

Uchwała Nr XL/580/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Koszalinie pomiędzy ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieźnieńską, Kamieniarską, Sarzyńską, Działkową oraz terenem linii kolejowej relacji Koszalin – Białogard (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 289,81 ha),
– Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 marca 2018 r. poz. 1203

 

Uchwała Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Koszalina (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 208,94 ha),
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. poz. 1640 ,

 

Uchwała Nr XLII/595/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Jamno - Zachód" w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 397,12 ha),
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. poz. 2040 

 

Uchwała Nr XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Jamno - Centrum" w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 257,10 ha),
– Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2018 r. poz. 3286 

 

• Uchwała Nr XLV/624/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego Raduszka w Koszalinie (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 367,23 ha),
– Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. poz. 2928 

 

• Uchwała Nr XLVIII/702/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej (rys. planu w skali 1:2000, pow. opracowania 105,14 ha),
– Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2018 r. poz. 4737 

 

• Uchwała Nr IV/66/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Władysława IV, Akademickiej, Staszica i Jana Pawła II w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 15,97 ha),
–  Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. poz. 2248

 

• Uchwała Nr IX/176/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wodnej Doliny w Koszalinie (rys. planu w skali 1:1000, pow. opracowania 17,64 ha),
–  Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2019 r. poz. 5321

Metadane

Źródło informacji:Jacek Kammer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Kammer
Data wprowadzenia:2008-09-08 12:26:08
Opublikował:Jacek Kammer
Data publikacji:2008-09-08 12:45:25
Ostatnia zmiana:2019-11-08 14:55:38
Ilość wyświetleń:29028
Koszalin Centrum Pomorza
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij