Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Informacja - Rok 2019

Informacja o zgłoszeniach budowy
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami)

 

L.p.

Data zgłoszenia

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Uwagi

1

03.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 156/5, 526/1, obręb 0053, Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

Brak sprzeciwu 17.01.2019r.

2

07.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 99/2, 105/11, 105/13, 105/15, 105/16, obręb 0052, Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

Brak sprzeciwu 19.02.2019r.

Postanowienie z dnia 22.01.2019r.

3

07.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 31/20, 31/23, 49, obręb 0007, Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

Brak sprzeciwu 29.01.2019r.

4

21.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 117/4, 117/1, 112, 100/18, obręb 0054 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

Brak sprzeciwu 29.01.2019r.

5

21.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 99/2, 105/11, 105/21, 105/22, 105/89, 105/88 obręb 0052 Koszalin

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Brak sprzeciwu
11.03.2019r.

Postanowienie z dnia 30.01.2019r.

6

24.01.2019r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 21/64, 21/69 obręb 0016 Koszalin

budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mieczysława Jagoszewskiego 1, 2, 3, 5, 8, 12

Brak sprzeciwu 14.02.2019r.

7

28.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 474/1, 474/92 obręb 0029 Koszalin

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Brak sprzeciwu 19.02.2019r.

8

11.02.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 109/4, 104, 112, 102/15 obręb 0054 Koszalin

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 18.02.2019r.

9

18.02.2019r.

Tomasz Zientara, Katarzyna Arczyńska, Robert Arczyński, Magdalena Klimczyk, Paweł Klimczyk

dz. nr 18/6, 17/3, obręb 0053 Koszalin

budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami

Brak sprzeciwu 27.02.2019r.

10

20.02.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 50/2, 50/3, 65, obręb 0043 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

Brak sprzeciwu 14.03.2019r.

11

25.02.2019r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 19/7, 19/3 obręb 0016 Koszalin

budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku szkoły i budynku bursy Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Pawła II 17

Brak sprzeciwu      18.03.2019r.

12

28.02.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 9/172, 9/173 obręb 0012 Koszalin

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Brak sprzeciwu 12.03.2019r.

13

27.03.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 95/1, 95/3, 95/4 obręb 0010 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 18.04.2019r.

14

02.04.2019r.

Krzysztof Borzyszkowski

dz. nr 79/4 obręb 0054 Koszalin

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi

Brak sprzeciwu 10.05.2019

Postanowienie z dnia 18.04.2019

15

04.04.2019r.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

dz. nr654/6, 657, 24, 112/12, 112/15 obręb 0020

budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z garażem ul. Batalionów Chłopskich

Brak sprzeciwu

24.04.2019r.

16

04.04.2019r.

ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 206/22, 208/16, 389/2 obręb 0021

budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną zespołu garaży na działkach od nr 311 do 332 ul. Szeroka

Brak sprzeciwu

24.04.2019r.

17

04.04.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 443

(korekta nr działki 4.10.2019r.), 1508/3 obręb 0019 Koszalin

budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy wysokich parametrów

Brak sprzeciwu 26.04.2019

18

04.04.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 1508/1, 1508/2, 1508/3 obręb 0019 Koszalin

budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy wysokich parametrów

Brak sprzeciwu 26.04.2019

19

10.04.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 425/1, 425/2, 432, 393/2, 238/6 obręb 0031 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 18.04.2019

20

11.04.2019

Maciej Godlewski

dz. 361/3, obr. 0029 Koszalin

dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe
w zabudowie bliźniaczej wraz
z urządzeniami budowlanymi

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 17.04.2019

21

19.04.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 474/3, 474/36 obr. 0029 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 13.05.2019

22

24.04.2019r.

Marek Kulwieć

dz. nr 9/9, 9/12 obręb 0006 Koszalin

sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami

Brak sprzeciwu 16.05.2019

23

02.05.2019r.

Andrzej Prusik, Paweł Krutza, Arkadiusz Pater, Ignacy Kucharski, Sebastian Makowski

dz. nr 825/14, 825/27, 825/28, 825/29, 825/30, 825/31 obr. 0053 Koszalin

budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami

Brak sprzeciwu 06.06.2019

Postanowienie z dnia 17.05.2019r.

24

30.04.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dz. nr 3/6, 4/1, obr. 0019

budowa linii kablowej 0,4kV

Brak sprzeciwu 22.05.2019r.

25

09.05.2019

Emilia Sobieraj

dz. 57/45, 58/14, 60/14, 130/1 obr. 0044 Koszalin, ul. Światowida 17

budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 21.05.2019

26

10.05.2019

Ilona Kłobukowska Piotr Kłobukowski

dz. nr 56/2 obr. 0049 Koszalin

budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami

Brak sprzeciwu 17.05.2019r.

27

20.05.2019

Krystyna Smolak

dz. 62/15, obr. 0045, Koszalin, ul. Żurawia

sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami

Brak sprzeciwu 07.06.2019

28

20.05.2019

Tomasz Zientara

dz. 17/16, obr. 0053, w Koszalinie, ul. Północna

budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 23.05.2019

29

28.05.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 17/3, 17/4, 17/16, 17/18, obręb 0053, Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 14.06.2019

30

29.05.2019r.

Tomasz Zientara

dz. nr 17/16 obr. 0053, Koszalin

budynek mieszkalny jednorodzinny

Brak sprzeciwu 31.05.2019r.

31

07.06.2019r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 96/20, 96/23, 97/13, 97/26, 588, 589, 596 obr. 0015, Koszalin

budowa sieci cieplnej z przyłączami

Brak sprzeciwu 01.07.2019r.

32

13.06.2019r.

Adamix Group

Sp. z o.o.

ul. Słowiańska, dz. nr 256/6, 249/4 obr. 0022 Koszalin

budowa sieci wodociągowej

Brak sprzeciwu 09.07.2019r.

Postanowienie 26.06.2019r.

33

24.06.2019

Energa-Operator S.A.

dz. 19/17, 19/39, 19/20, 19/18, obr. 0045, Koszalin, ul. Kacza

linia kablowa 0,4 kV

Brak sprzeciwu 10.07.2019r.

34

24.06.2019

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 450/6, 450/7, 9/16, 9/22 obr. 0012, Koszalin, ul. Holenderska

budowa linii kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 16.07.2019r.

35

26.06.2019r.

Barbara Zaręba i Henryk Zaręba

dz. nr 49/32 obr. 0053

budynek mieszkalny jednorodzinny

Brak sprzeciwu 21.08.2019r.

Postanowienie 11.07.2019r.

36

27.06.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 47/9, 47/10, 47/12, 47/14, 66/1 obr. 0054, Koszalin, ul. Starowiejska

budowa linii kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 19.08.2019r.

Postanowienie 11.07.2019r.

37

12.07.2019r.

Emilia Sobieraj

dz. 57/45, 58/14, 60/14, 130/1 obr. 0044 Koszalin, ul. Światowida 17

budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

01.08.2019

38

17.07.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 105/16, 105/67, 105/70, 105/76 obr. 0052

budowa linii kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 08.08.2019r.

39

29.07.2019r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 181/9, 181/13, 181/18 obr. 0053

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Brak sprzeciwu 16.08.2019r.

40

31.07.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 5/60, 25/1, 26/4, 26/5, 28/1, 536/1, 534/2, 555, 564, 566 obr. 0017 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 22.08.2019r.

41

01.08.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 273/4, 390/2, 412, 413 obr. 0029 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 23.08.2019r.

42

01.08.2019r.

Anna Miksa

Ryszard Miksa

dz. nr 761 obr. 0031 Koszalin

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu 19.08.2019r.

43

09.08.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 159/19, 524, 164/34, 164/33, 164/36, 164/37, 164/39 obr. 0053 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 29.08.2019r.

44

14.08.2019r.

Adam Fediura, Paweł Kubiak, Andrzej Kubiak, Grzegorz Kotlicki

dz. nr 138/1, 99/1 obr. 0049 Koszalin

budowa sieci wodoci±gowej z odgałęzieniami

Brak sprzeciwu 13.09.2019r.

Postanowienie 02.09.2019r.

45

27.08.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 14/2 obr. 0004, dz. nr 3/5, 5/1, 10, 13 obr. 0011 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 13.09.2019r.

46

10.09.2019r.

Dariusz Mural

dz. nr 111/8 obr. 0049 Koszalin

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 25.09.2019

47

24.09.2019r.

Paweł Dobrzyński i Kamila Dobrzyńska dz. nr 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 403, obr. 0029, Koszalin

budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 04.10.2019

48

-

-

-

-

-

-

-

49

08.10.2019r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 37/10, 59, 61/5, 64, 152/2, 152/1, 66/1, 66/2, 66/3, 104, 105/3, 66/7, 66/18, 66/9, 73, 74 obr. 0025 i dz. nr 8/1, 8/2, 13, 8/3, 8/4, 7, 124, 107/4, 125/16, 140 obr. 0047, Koszalin

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Brak sprzeciwu 05.11.2019r.

50

14.10.2019r.

Furniko Fabryka mebli biurowych Sp. z o. o.

dz. nr 104/14 obr. 0015 Koszalin

budowa sieci kanalizacji deszczowej

Wniosek wycofano 05.12.2019 r.

Postanowienie 30.10.2019 r.

51

22.10.2019 r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 113/8, 113/2, 113/6, 114, 68/1, 69, 66, 64, 105/1, 61/6, 103, 104, 123/1, 61/5, 100/1, 122/1, 61/11, 59/3, 387/3, 61/9, 387/4, 1, 55, 390 obr. 0040 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 08.11.2019 r.

52

29.10.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 28/1, 28/2 obr. 0050 Koszalin

budowa sieci gazowej ¶redniego ci¶nienia

 

Brak sprzeciwu 18.11.2019 r.

53

29.10.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 498/2 obr. 0053 i dz. nr 66/1 obr. 0054 Koszalin

budowa sieci gazowej ¶redniego ci¶nienia

 

Brak sprzeciwu 19.11.2019 r.

54

05.11.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 7/16, 7/25, 65, 6, 2/4, 2/1, obręb 0016, Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

Brak sprzeciwu 27.11.2019 r.

55

-

-

-

-

-

-

-

56

07.11.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 28/50, 28/51, 28/53, 28/61, 28/117 obr. 0011 Koszalin

budowa sieci cieplnej z przył±czami

57

08.11.2019r.

Monika Kumidor Maciej Kumidor dz. nr. 181/19 obr. 0053 Koszalin

budynek mieszkalny jednorodzinny

Brak sprzeciwu 06.12.2019r.

Postanowienie z dnia 19.11.2019r.

58

22.11.2019 r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 27 obr. 0051 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

 

inwestor złożył wniosek na niewłaciwym druku, w zwi±zku z czym zgłoszenie zamieszczono omyłkowo.

59

-

-

-

-

-

-

60

29.11.2019r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 81/5, 278/7, 91, 92/1, 92/2, obr. 0054 Koszalin

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

61

28.11.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 66/1, 81/5 obr. 0054 Koszalin

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Postanowienie z dnia 17.12.2019 r.

62

27.11.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 825/14, 825/19 obr. 0053 Koszalin

budowa sieci gazowej średniego ciś¶nienia

63

28.11.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 66/1, 66/2 obr. 0054 Koszalin

budowa sieci gazowej średniego ciś¶nienia

Postanowienie z dnia 17.12.2019 r.

64

-

-

-

-

-

-

-

65

29.11.2019 r.

Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie

dz. 288/17, 288/19, 474/1, 474/2, obr. 0029

budowa linii energetycznej kablowej 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 20.12.2019 r.

66

04.12.2019 r.

Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie

dz. 361/3, 360, 273/4, 355/2 obr. 0029, ul. Dębowa-Azaliowa

budowa linii energetycznej kablowej 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 20.12.2019 r.

67

06.12.2019 r.

Małgorzata Orzechowska

dz. nr 793/13, obr. 0053 Koszalin

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 19.12.2019r.

68

12.12.2019r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 57, 59/8, 59/12, 59/9 obr. 0049 Koszalin

budowa sieci gazowej średniego ciś¶nienia

Brak sprzeciwu 19.12.2019 r.

69

13.12.2019r.

Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie

dz. nr 172, 93, 91, 173, 174, 175, 178, 80 obr. 0052 Koszalin

budowa linii energetycznej 0,4kV

Brak sprzeciwu 23.12.2019 r.

70

20.12.2019 r.

Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie

dz. nr 9/6, 9/7, 9/8, 9/31 obr. 0012 Koszalin

budowa linii energetycznej 0,4kV

Brak sprzeciwu 10.01.2020 r.

71

31.12.2019 r.

PRB "Przylesie" Sp. z o. o.

dz. nr 436/7 obr. 0012

budowa linii energetycznej 0,4kV - instalacja zalicznikowa

nie wymaga zgłoszenia

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2019-01-07 09:47:36
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2019-01-07 10:00:04
Ostatnia zmiana:2020-01-16 13:46:05
Ilość wyświetleń:3645
Koszalin Centrum Pomorza
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij