Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Finansowego

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 13. Wydział Finansowy

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu Miasta oraz ustalanie wymiaru podatków, nadzór nad finansami Miasta, a w szczególności:

1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu dla Miasta. 2. Opracowywanie projektu budżetu Miasta, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia. 3. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu. 4. Sporządzanie planu finansowego Urzędu przy współudziale Wydziałów merytorycznych. 5. Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta na podstawie materiałów przekazanych przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta. 6. Opracowywanie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

7. Przyjmowanie planów finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Miasta, sprawdzanie ich zgodności z uchwałą budżetową. 8. Sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego. 9. Bieżące prowadzenie analityki planu dochodów i wydatków Miasta, uwzględniającej zmiany budżetu w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

10. Analiza realizacji budżetu poprzez kontrolę wydatkowania środków na podstawie sprawozdań przekazywanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

11. Sporządzanie sprawozdania rocznego - na podstawie sprawozdania przekazywanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej - z wykonania budżetu i przedkładanie go w obowiązującym trybie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

12. Sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze i przedkładanie jej w obowiązującym trybie do rozpatrzenie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

13. Analizowanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta.

14. Bieżąca analiza działalności finansowej miejskich jednostek organizacyjnych przy współudziale Wydziałów merytorycznych.

15. Sporządzanie wniosków pożyczkowych przy współpracy z merytorycznymi Wydziałami Urzędu. 16. Udzielanie instruktażu miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie procedury przygotowania projektu budżetu.

17. Wymiar podatków. 18. Analiza prawidłowości i rzetelności składanych informacji i deklaracji podatkowych. 19. Kontrole podatkowe w zakresie sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych informacji i deklaracji podatkowych. 20. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków podatników w sprawach odraczania terminu płatności, rozkładanie na raty podatków stanowiących dochody gminy i wpłacanych bezpośrednio na rachunek gminy.

21. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków podatników w sprawach odraczania terminu płatności, rozkładania na raty, umarzania podatków stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy.

22. Prowadzenie ewidencji zastosowanych ulg, zwolnień podatkowych i obliczanie ich skutków. 23. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wysokości podatków lokalnych. 24. Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień wnoszonych przez podatników. 25. Udzielanie pisemnych interpretacji na żądanie o zakresie stosowania tej części przepisów prawa podatkowego, dla której organem podatkowym jest Prezydent..

26. Rozpatrywanie wniosków producentów rolnych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

27. Dokonywanie potwierdzeń o zabezpieczeniu w planie finansowym Urzędu Miejskiego środków na zadania, zawarte we wnioskach o przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w projektach umów.

28. Sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zaciągania kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

29. Prowadzenie zestawienia wniosków składanych przez miejskie jednostki organizacyjne o dofinansowanie zadań samorządu ze środków zewnętrznych.

30. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przeprowadzania przetargów w zakresie: bankowej obsługi budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta, udzielania Miastu kredytów długoterminowych.

31. Sporządzanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedkładanie jej w obowiązującym trybie do uchwalenia.

32. Sporządzanie projektów Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową.

33. Przygotowywanie informacji i analiza zaawansowania i wykonania planu dochodów i wydatków na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem złożonych wniosków o płatność.

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-04 14:32:25
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-04 14:38:51
Ostatnia zmiana:2019-03-05 12:19:15
Ilość wyświetleń:10150
Koszalin Centrum Pomorza
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij