Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Księgowości

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 14. Wydział Księgowości

 

Do podstawowych zadań Wydziału Księgowości należy prowadzenie spraw związanych z realizacją wpływów z podatków, opłat lokalnych i cywilnoprawnych, prowadzenie rachunkowości i księgowości podatkowej oraz budżetowej, a w szczególności:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta, z wyszczególnieniem zadań wynikających ze statusu miasta na prawach powiatu.

2. Rozliczanie miejskich jednostek organizacyjnych z otrzymanych środków finansowych.

3. Obsługa finansowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Ewidencja księgowa dochodów budżetowych oraz ewidencja i rozliczanie z otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

5. Prowadzenie rejestru sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT - rozliczanie się w tym zakresie z Urzędem Skarbowym.

6. Ewidencja księgowa zobowiązań Miasta z tytułu pożyczek i kredytów oraz poręczeń.

7. Sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników Urzędu.

8. Rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku od osób fizycznych.

9. Ewidencja księgowa wydatków budżetowych.

10. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego stanowiącego własność Miasta.

11. Aktualizacja wyceny środków trwałych, naliczenie umorzeń środków trwałych.

12. Obsługa finansowo-księgowa inwestycji miejskich.

13. Rozliczanie lokat terminowych z tytułu należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

14. Obsługa finansowo-księgowa Osiedli, funduszu socjalnego oraz przychodów i wydatków dochodów własnych i jednostek budżetowych.

15. Rozliczanie zakładów budżetowych oraz pozostałych jednostek z otrzymanych środków finansowych na realizację wyodrębnionych zadań.

16. Obsługa kasowa - wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe.

17. Sporządzanie bilansu jednostkowego Urzędu, wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów.

18. Sporządzanie łącznego i zbiorczego bilansu oddzielnie dla: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i instytucji kultury.

19. Ewidencja księgowa podatków i opłat lokalnych.

20. Kontrola terminowości wpłat należności podatkowych oraz windykacja należności.

21. Przygotowywanie dokumentacji do egzekucji.

22. Ewidencja księgowa dochodów z mienia komunalnego będącego własnością Miasta lub Skarbu Państwa oraz sporządzanie informacji o stanie mienia.

23. Ewidencja księgowa funduszy pomocowych.

24. Windykacja należności budżetowych oraz egzekucja należności pieniężnych i innych praw majątkowych.

25. Windykacja i zwrot opłaty skarbowej.

26. Windykacja opłaty planistycznej.

27. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków podatników dotyczących zaległości podatkowych oraz zaległości wynikających z umów cywilno-prawnych.

28. Wyrażanie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki na podstawie dokumentów księgowych.

29. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zaległości z tytułu podatków i opłat oraz o stanie majątkowym podatników.

30. Nadzór nad wystawianiem faktur VAT przez Wydziały.

31. Obsługa kasowa podatników.

32. Nadzór nad kasami Urzędu.

33. Sporządzanie zbiorczych oraz jednostkowych zestawień budżetowych.

34. Rozliczanie pracowników z potraconych składek na świadczenia społeczne.

35. Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników i zaświadczeń do celów emerytalnych.

36. Rozliczanie pracowników z podatku dochodowego.

37. Centralizacja rozliczeń podatku VAT.

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-04 14:33:37
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-04 14:40:51
Ostatnia zmiana:2019-03-05 12:20:15
Ilość wyświetleń:11730
Koszalin Centrum Pomorza
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij