Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Biura Rady Miejskiej

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 17. Biuro Rady Miejskiej

 

Do podstawowego zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Rady Miejskiej i jej komisji oraz współdziałanie z organami Osiedli w zakresie realizacji ich zadań statutowych, a w szczególności:

1. Realizacja zadań we współpracy z Przewodniczącym Rady Miejskiej w zakresie organizacji pracy Rady Miejskiej i jej komisji, a w szczególności:

a) przygotowania sesji Rady,

b) przygotowania obrad stałych i doraźnych Komisji Rady,

c) opracowania harmonogramów, projektów planów pracy i terminarzy sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń jej komisji,

d) przekazywania Prezydentowi Miasta uchwał Rady,

e) sporządzania w uzgodnieniu z Przewodniczącym protokołu z sesji Rady Miejskiej i Przewodniczącymi z posiedzeń komisji,

f) składania przez radnych oświadczeń majątkowych,

g) rozpatrywania skarg i wniosków będących w kompetencji Rady,

h) opracowania projektów dokumentów legislacyjnych dla potrzeb Przewodniczącego Rady,

i) opracowania analiz, materiałów informacyjnych i sprawozdań dla potrzeb Rady Miejskiej i komisji w ramach kompetencji należących do Biura.

 

2. Przekazywanie radnym bieżącej korespondencji.

3. Udostępnianie do publicznego wglądu protokołów z sesji w terminie 14 dni od zakończenia sesji.

4. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej.

5. Przekazywanie Prezydentowi Miasta interpelacji, zapytań radnych oraz wniosków mieszkańców z Trybuny Obywatelskiej.

6. Prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady Miejskiej oraz przekazanie ich właściwym komórkom organizacyjnym w celu ich merytorycznego rozpatrzenia oraz nadzór nad terminowym udzieleniem odpowiedzi.

7. Prowadzenie rejestru wniosków z dyżurów radnych, sprawowanie nadzoru nad terminowym udzieleniem odpowiedzi przez komórki organizacyjne Urzędu oraz przygotowanie i udzielenie zbiorczych odpowiedzi radnym.

8. Koordynacja działań związanych z rozpatrywaniem skarg na działalność Prezydenta Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych kierowanych do Rady Miejskiej oraz przygotowanie odpowiedzi na skargę po rozpatrzeniu przez Radę Miejską.

9. Koordynowanie i nadzór w zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych – Osiedli, w szczególności:

1) podział Miasta na Osiedla (jako jednostki pomocnicze gminy), ich nazewnictwo, organizacja i zadania,

2) opracowywanie projektów statutów jednostek pomocniczych,

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań oraz koordynowanie działań Osiedli,

4) przygotowanie wyborów samorządowych do Rad Osiedli, w tym wyborów uzupełniających w trakcie kadencji,

5) obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli,

6) opracowanie zbiorczych planów i sprawozdań finansowych Rad Osiedli oraz nadzór nad gospodarką finansową prowadzoną przez Osiedle,

7) naliczanie diet dla członków Rad Osiedli,

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji radnym i członkom Rad Osiedli.

10. Opracowanie planów finansowych Rady Miejskiej (Biura Rady Miejskiej) oraz kontrola gospodarki finansowej.

11. Współpraca w organizacji wspólnych sesji z innymi radami gminy.

12. Koordynowanie zadań w celu zapewnienia radnym wykonywania mandatu, poprzez organizowanie szkoleń i wyjazdów służbowych, spotkań klubowych radnych oraz dyżurów i spotkań radnych z wyborcami.

13. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miejską tytułu „Honorowy Obywatel Koszalina” oraz medalu „Za Zasługi dla Koszalina”.

14. Skreślony

15. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, naborem i przeprowadzaniem wyborów ławników sądowych.

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-04 14:46:13
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-04 14:50:59
Ostatnia zmiana:2019-03-05 12:28:05
Ilość wyświetleń:9219
Koszalin Centrum Pomorza
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij