Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Koszalin Centrum Pomorza
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 4. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 

1. Do podstawowego zakresu działania Wydziału należy prowadzenie spraw organu administracji geodezyjnej i kartograficznej Miasta określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu i kartograficznego,

2) zakładanie osnów szczegółowych,

3) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6) obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie:

a) udzielania informacji o dokumentach znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

b) przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji zgłaszanych prac wraz z ich wyceną,

c) kontroli opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego

 

i kartograficznego,

d) koordynacji wykonywania prac w przypadku zgłoszenia na tym samym obszarze prac przez więcej niż jedną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego,

7) wykonywanie prac reprodukcyjnych związanych ze zgłaszanymi pracami geodezyjnymi oraz wynikających z zapotrzebowania innych jednostek wraz z wyceną tych prac,

8) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

9) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej dla obszaru Miasta,

10) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

11) współdziałanie przy prowadzeniu powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

12) prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju w zakresie Miasta,

13) udostępnianie zainteresowanym podmiotom informacji z prowadzonych rejestrów oraz ze związanych z tymi rejestrami komputerowych baz danych miasta oraz sporządzanie i wydawanie urzędowych dokumentów z tych rejestrów,

14) prowadzenie, aktualizacja, modernizacja i zawiadamianie zainteresowanych stron, organów i sądów o zmianach ujawnionych w katastrze (ewidencji gruntów i budynków),

15) zawiadamianie Wydziału VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie o zmianach w zakresie oznaczenia nieruchomości ujawnianych w dziale I księgi wieczystej,

16) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych katastrem,

17) realizowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii określonych w odrębnych przepisach,

2. Realizacja zadań Miasta określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1) zmiana granic administracyjnych Miasta, granic obrębów ewidencyjnych,

2) opiniowanie przebiegu granic osiedli jako jednostek pomocniczych gminy,

3) opiniowanie przebiegów ulic i placów,

4) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów w Mieście,

5) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,

6) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,

7) w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej:

a) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury będących w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału,

b) współudział w tworzeniu i obsłudze, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, w tym w szczególności usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania będących w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-05 08:47:08
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-05 08:56:30
Ostatnia zmiana:2019-03-05 12:04:14
Ilość wyświetleń:10721
Koszalin Centrum Pomorza
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij