Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja dotyczaca obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Raduszka

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PODŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W DZIELNICY RADUSZKA

W związku ze zrealizowaniem przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. w Koszalinie budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Raduszka (dotyczy ulic: Bratków, Fiołków, Jaskrów, Kaczeńców, Paproci i Stokrotek) informujemy, że właściciele nieruchomości położonych przy w/w ulicach mają możliwość przyłączenia się do istniejącej sieci.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

Właściciele nieruchomości, które można podłączyć do istniejącej kanalizacji, proszeni są o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do tego celu, m. in. w pierwszej kolejności należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie (ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, tel. 94-342-29-38) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Jednocześnie informujemy, że uchylanie się od wykonania obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej, skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), decyzji nakazującej wykonanie tego obowiązku.

Ponadto dalsze niewykonywanie obowiązku podłączenia do sieci, mimo wydanej decyzji nakazującej, będzie podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.), poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku, która w przypadku osoby fizycznej każdorazowo może sięgnąć wysokości do 10 000 zł (art. 121 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz może być nakładana wielokrotnie do maksymalnej wysokości – 50 000 zł, a także poprzez podjęcie decyzji o zastępczym wykonaniu obowiązku na koszt zobowiązanego właściciela nieruchomości.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Metadane

Podmiot udostępniający:Sztechmiler Aleksandra
Źródło informacji:Małgorzata Bielak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Bielak
Data wprowadzenia:2017-01-03 12:54:25
Opublikował:Małgorzata Bielak
Data publikacji:2017-01-03 13:01:06
Ostatnia zmiana:2017-01-03 13:03:54
Ilość wyświetleń:2261