Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja - Rok 2019

Informacja o zgłoszeniach budowy
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami)

L.p.

Data zgłoszenia

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Uwagi

1

03.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 156/5, 526/1, obręb 0053, Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 17.01.2019r.

 

2

07.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 99/2, 105/11, 105/13, 105/15, 105/16, obręb 0052, Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 19.02.2019r.

Postanowienie z dnia 22.01.2019r.

3

07.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 31/20, 31/23, 49, obręb 0007, Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 29.01.2019r.

 

4

21.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 117/4, 117/1, 112, 100/18, obręb 0054 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 29.01.2019r.

 

5

21.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 99/2, 105/11, 105/21, 105/22, 105/89, 105/88 obręb 0052 Koszalin

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu
11.03.2019r.

Postanowienie z dnia 30.01.2019r.

6

24.01.2019r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 21/64, 21/69 obręb 0016 Koszalin

budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mieczysława Jagoszewskiego 1, 2, 3, 5, 8, 12

 

Brak sprzeciwu 14.02.2019r.

 

7

28.01.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 474/1, 474/92 obręb 0029 Koszalin

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 19.02.2019r.

 

8

11.02.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 109/4, 104, 112, 102/15 obręb 0054 Koszalin

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

 

 

Brak sprzeciwu 18.02.2019r.

 

9

18.02.2019r.

Tomasz Zientara, Katarzyna Arczyńska, Robert Arczyński, Magdalena Klimczyk, Paweł Klimczyk

dz. nr 18/6, 17/3, obręb 0053 Koszalin

budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami

 

Brak sprzeciwu 27.02.2019r.

 

10

20.02.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 50/2, 50/3, 65, obręb 0043 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 14.03.2019r.

 

11

25.02.2019r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 19/7, 19/3 obręb 0016 Koszalin

budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku szkoły i budynku bursy Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Pawła II 17

 

 Brak sprzeciwu      18.03.2019r.

 

12

28.02.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

dz. nr 9/172, 9/173 obręb 0012 Koszalin

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 12.03.2019r.

 

13

27.03.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 95/1, 95/3, 95/4 obręb 0010 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 18.04.2019r.

 

14

02.04.2019r.

Krzysztof Borzyszkowski

dz. nr 79/4 obręb 0054 Koszalin

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi

 

Brak sprzeciwu 10.05.2019

Postanowienie z dnia 18.04.2019

15

04.04.2019r.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

dz. nr654/6, 657, 24, 112/12, 112/15 obręb 0020

budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z garażem ul. Batalionów Chłopskich

 

Brak sprzeciwu

24.04.2019r.

 

16

04.04.2019r.

ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 206/22, 208/16, 389/2 obręb 0021

budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną zespołu garaży na działkach od nr 311 do 332 ul. Szeroka

 

Brak spzreciwu

24.04.2019r.

 

17

04.04.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 433, 1508/3 obręb 0019 Koszalin

budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłaczy wysokich parametrów

 

Brak sprzeciwu 26.04.2019

 

18

04.04.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 1508/1, 1508/2, 1508/3 obręb 0019 Koszalin

budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłaczy wysokich parametrów

 

Brak sprzeciwu 26.04.2019

 

19

10.04.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 425/1, 425/2, 432, 393/2, 238/6 obręb 0031 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 18.04.2019

 

20

11.04.2019

Maciej Godlewski

dz. 361/3, obr. 0029 Koszalin

dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe
w zabudowie bliźniaczej wraz
z urzadzeniami budowlanymi

 

 

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 17.04.2019

21

19.04.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 474/3, 474/36 obr. 0029 Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 13.05.2019

 

22

24.04.2019r.

Marek Kulwieć

dz. nr 9/9, 9/12 obręb 0006 Koszalin

sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami

 

Brak sprzeciwu 16.05.2019

 

23

02.05.2019r.   

Andrzej Prusik, Paweł Krutza, Arkadiusz Pater, Ignacy Kucharski, Sebastian Makowski

dz. nr 825/14, 825/27, 825/28, 825/29, 825/30, 825/31 obr. 0053 Koszalin

budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami

 

Brak sprzeciwu 06.06.2019

Postanowienie z dnia 17.05.2019r.

24

30.04.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dz. nr 3/6, 4/1, obr. 0019

budowa linii kablowej 0,4kV

 

Brak sprzeciwu 22.05.2019r.

 

25

09.05.2019

Emilia Sobieraj

dz. 57/45, 58/14, 60/14, 130/1 obr. 0044 Koszalin, ul. Światowida 17

budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

 

 

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 21.05.2019

26

10.05.2019

Ilona Kłobukowska Piotr Kłobukowski

dz. nr 56/2 obr. 0049 Koszalin

budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami

 

Brak sprzeciwu 17.05.2019r.

 

27

20.05.2019

Krystyna Smolak

dz. 62/15, obr. 0045, Koszalin, ul. Żurawia

sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami

 

Brak sprzeciwu 07.06.2019

 

28

20.05.2019

Tomasz Zientara

dz. 17/16, obr. 0053, w Koszalinie, ul. Północna

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

 

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 23.05.2019

29

28.05.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 17/3, 17/4, 17/16, 17/18, obręb 0053, Koszalin

budowa sieci kablowej 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 14.06.2019

 

30

29.05.2019r.

Tomasz Zientara

dz. nr 17/16 obr. 0053, Koszalin

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Brak sprzeciwu 31.05.2019r.

 

31

07.06.2019r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

dz. nr 96/20, 96/23, 97/13, 97/26, 588, 589, 596 obr. 0015, Koszalin

budowa sieci cieplnej z przył±czami

 

Brak sprzeciwu 01.07.2019r.

 

32

13.06.2019r.

Adamix Group Sp. z o.o.

ul. Słowiańska, dz. nr 256/6, 249/4 obr. 0022 Koszalin

budowa sieci wodociągowej

 

Brak sprzeciwu 09.07.2019r.

Postanowienie 26.06.2019r.

33

24.06.2019

Energa-Operator S.A.

dz. 19/17, 19/39, 19/20, 19/18, obr. 0045, Koszalin, ul. Kacza

linia kablowa 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 10.07.2019r.

 

34

24.06.2019

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 450/6, 450/7, 9/16, 9/22 obr. 0012, Koszalin, ul. Holenderska

budowa linii kablowej 0,4 kV

 

Brak sprzeciwu 16.07.2019r.

 

35

26.06.2019r.

Barbara Zaręba i Henryk Zaręba

dz. nr 49/32 obr. 0053

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

 

Postanowienie 11.07.2019r.

36

27.06.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 47/9, 47/10, 47/12, 47/14, 66/1 obr. 0054, Koszalin, ul. Starowiejska

budowa linii kablowej 0,4 kV

 

 

Postanowienie 11.07.2019r.

37

12.07.2019r.

Emilia Sobieraj

dz. 57/45, 58/14, 60/14, 130/1 obr. 0044 Koszalin, ul. Światowida 17

budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

01.08.2019

 

 

38

17.07.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 105/16, 105/67, 105/70, 105/76 obr. 0052

budowa linii kablowej 0,4 kV

 

 

 

39

29.07.2019r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy Koszalin

dz. nr 181/9, 181/13, 181/18 obr. 0053

budowa sieci gazowej ¶redniego ci¶nienia

 

 

 

40

31.07.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 5/60, 25/1, 26/4, 26/5, 28/1, 536/1, 534/2, 555, 564, 566 obr. 0017 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

 

 

 

41

01.08.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 273/4, 390/2, 412, 413 obr. 0029 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

 

 

 

42

01.08.2019r.

Anna Miksa

Ryszard Miksa

dz. nr 761 obr. 0031 Koszalin

przebudowa budynku mieszklanego jednorodzinnego

 

 

 

43

09.08.2019r.

ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie

dz. nr 159/19, 524, 164/34, 164/33, 164/36, 164/37, 164/39 obr. 0053 Koszalin

budowa linii kablowej 0,4 kV

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2019-01-07 09:47:36
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2019-01-07 10:00:04
Ostatnia zmiana:2019-08-14 08:07:19
Ilość wyświetleń:2383