Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr interpelacji radnych Rady Miejskiej 2019 rok

<>

 

 

Lp.

Radny
zgłaszający
interpelację

Data
zgłoszenia

Interpelacja dotyczy

Jednostka lub komórka organizacyjna
przygotowująca projekt odpowiedzi

1.

Marcin Waszkiewicz

8.01.2019

Zamontowania ławek wzdłuż ulicy Wenedów

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

2.

Jakub Kowalik

Błażej Papiernik

16.01.2019

Zorganizowania w koszalińskich placówkach oświatowych zajęć wychowawczych na temat nienawiści

Wydział Edukacji

3.

Barbara Grygorcewicz

24.01.2019

1) ogrodzeń przy ul. Szymanowskiego oraz Szymanowskiego/Moniuszki

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Nieruchomości

 

 

 

2) ul. Szymanowskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

3) ul. Giełdowej

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

4.

Artur Wiśniewski

24.01.2019

1) stanu nawierzchni dróg

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Inwestycji

 

 

 

 

2) stanu technicznego budynku przy ul. Wróblewskiego

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

5.

Anetta Urbaniak

24.01.2019

Niebezpiecznego skrzyżowania ul. Westerplatte z ulicami Artylerzystów, Ruszczyca i Pograniczników

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

6.

Bogumiła

Tiece

 24.01.2019

1) działalności schroniska dla zwierząt w godzinach nocnych 

Wydział Środowiska

 

 

 

2) opłat za pobyt w schronisku

Wydział Środowiska

7.

Anna Mętlewicz

24.01.2019

1) zajęcia i zablokowania słupkami zaporowymi parkingów przez jedną ze Wspólnot w ciągu budynków przy ul. Matejki 14

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Nieruchomości

 

 

 

2) dokonania poprawek w uchwale w sprawie zasad funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej

Biuro Rady Miejskiej

8.

Tomasz Bernacki

24.01.2019

Wjazdu sprzętu ciężkiego przez ul. Zwycięstwa

Wydział Gospodarki Komunalnej

9.

Marcin Waszkiewicz

26.02.2019

1) drzew przy ul. Kolejowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

2) uszkodzone ulice

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

3) parking przy ul. Kolejowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Inwestycji

10.

Andrzej Jakubowski

07.03.2019

1) bezpieczeństwa pieszych na przejściu przez ul. Zwycięstwa na wysokości skrzyżowania z ul. Jedności i ul. R. Clausiusa

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

2) zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z ul. Strażackiej w ul. Gnieźnieńską wozów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

3) wprowadzenia zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Podgrodzie

Wydział Gospodarki Komunalnej

11.

Anetta Urbaniak

12.03.2019

1) zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Zwycięstwa od ul. Zamenhofa do ul. Ogińskiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

2) ul. Dębowej oraz ul. Łąkowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

12.

Dorota Chałat

Katarzyna Czarkowska

28.03.2019

Wprowadzenie rocznego Programu dokarmiania bezdomnych kotów na terenie Koszalina

Wydział Środowiska

13.

Marcin Waszkiewicz

28.03.2019

Zamontowania lamp drogowych

Wydział Gospodarki Komunalnej

14.

Izabela Wesołowska

28.03.2019

Postawienia na parkingach Osiedla Wenedów znaku D-18

Wydział Gospodarki Komunalnej

15.

Ryszard Tarnowski

28.03.2019

1) rozkładów jazdy na koszalińskich przystankach

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

2) ul. Szerokiej

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

3) uporządkowania Parku

Wydział Gospodarki Komunalnej

16.

Sebastian Tałaj

28.03.2019

„Społecznych lodówek” na terenie Miasta Koszalina

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

17.

Anna Mętlewicz

28.03.209

1) zanieczyszczenia powietrza

Wydział Środowiska

 

 

 

2) pomieszczenia przy ul. Łużyckiej 30 na potrzeby seniorów

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

3) budynku przy ul. Wyspiańskiego 25

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

4) wykonania chodnika na deptaku pomiędzy ul. Andersa a Zwycięstwa

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

5) wykonania chodnika za murami miejskimi

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

6) studzienki opadowej

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

7) Trybuny Obywatelskiej

Biuro Rady Miejskiej

 

 

 

8) remontu parkingu przed siedzibą KTBS

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

9) zamontowania przy schodach wejściowych na salę koncertową w Filharmonii Koszalińskiej poręczy

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

 

 

 

10) kostki brukowej przed wejściem do budynku Filharmonii

Wydział  Inwestycji

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

11) przeniesienia Pomnika – organy

Wydział Architektury i Urbanistyki

 

 

 

12) utworzenia wspólnie z Miastem i Strażą Pożarną Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Wydział Edukacji

Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

18.

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”

28.03.2019

Konflikt pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a Radą Rodziców z Zespołu Szkół Nr 9

Wydział Edukacji

19.

Żaneta Kwapisz

28.03.2019

Zamontowania progów zwalniających przy ul. Żytniej

Wydział Gospodarki Komunalnej

20.

Tomasz Bernacki

28.03.2019

1) pasy drogowe dla handlu drobnego

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

2) organizacji ruchu

Wydział Gospodarki Komunalnej

21.

Izabela Wesołowska

25.04.2019

Wydłużenia czasu zielonego światła na skrzyżowaniu Fałata – Wańkowicza

Wydział Gospodarki Komunalnej

22

Żaneta Kwapisz

25.04.2019

Możliwości umiejscowienia na terenie Koszalina eko – automatów

Wydział Środowiska

23.

Leopold Ostrowski

25.04.2019

Koszalińskiej Kolejki Wąskotorowej

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Wydział Inwestycji

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

24.

Błażej Papiernik

29.04.2019

Możliwości wypłaty wynagrodzenia za czas strajku oraz możliwości ratalnego potrącenia pracownikom kwot pieniężnych za czas strajku

Wydział Edukacji

25.

Izabela Wesołowska

16.05.2019

Segregacji śmieci biologicznych

Wydział Środowiska

26.

Anetta Urbaniak

23.05.2019

Linii autobusowej na Osiedlu Rokosowo

Wydział Gospodarki Komunalnej

27.

Anna Mętlewicz

23.05.2019

1) utworzenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 

Wydział Edukacji

 

 

 

2) myjni na ul. Wąwozowej

Wydział Środowiska

28.

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”

23.05.2019

Klubu AZS Koszalin

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

29.

Tomasz Bernacki

23.05.2019

1) parkingu przy poczcie

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

2) organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Jedności -Głowackiego

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

3) parku różanego

Wydział Gospodarki Komunalnej

30.

Bogumiła Tiece

23.05.2019

Braku udzielania pomocy zwierzętom po godzinie 20.00

Wydział Środowiska

31.

Artur Wiśniewski

23.05.2019

Przekazania uzasadnienia wniosku o odwołanie Zarządu PGK Sp. z.o.o

Wydział Gospodarki Komunalnej

32.

Dorota Chałat

18.06.2019

Oznaczenia schodów przy Rynku Staromiejskim

Wydział Gospodarki Komunalnej

33.

Bożena Kaczmarek

18.06.2019

1) remontu zniszczonego przez topole chodnika przy ul. Wańkowicza

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

 

2) ustalenia odpowiedzialności za stan terenów zielonych w centrum miasta i porządku wokół posesji

Wydział Gospodarki Komunalnej

Straż Miejska

34.

Tomasz Bernacki

18.06.2019

Wdrożenia programu: Wsparcie dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Wydział Edukacji

35.

Marcin Waszkiewicz

5.08.2019

Realizacji wybranych przez mieszkańców w 2018 r. projektów budżetu obywatelskiego, a przeznaczonych do realizacji w roku 2019

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Monika Kobierska

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2019-01-09 08:48:36
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2019-01-09 08:48:46
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2019-01-09 08:49:57
Ostatnia zmiana:2019-08-05 15:45:55
Ilość wyświetleń:1335