Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2019 (od nr 121 do nr 152)

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

39/

121

/19

01.02.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie.

OA

39/

122

/19

01.02.19

Oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

39/

123

/19

01.02.19

Podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0031 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 115/1.

N

39/

124

/19

01.02.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

39/

125

/19

01.02.19

powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Miejskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2018-2022.

KS

39/

126

/19

01.02.19

powołania Zespołu koordynującego realizację "Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022.

KS

39/

127

/19

01.02.19

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

KS

40/

128

/19

06.02.19

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 333/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0021.

N

41/

129

/19

07.02.19

powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina

KS

42/

130

/19

12.02.19

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Władysława IV 117 w Koszalinie, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego część nieruchomości przeznaczoną do sprzedaży.

N

42/

131

/19

12.02.19

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Koszalinie w 2019 roku.

KS

42/

132

/19

12.02.19

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 roku.

KS

42/

133

/19

12.02.19

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Koszalina w 2019 roku.

KS

43/

134

/19

15.02.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

43/

135

/19

15.02.19

powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie.

ZZL

43/

136

/19

15.02.19

oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie.

N

44/

137

/19

18.02.19

oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie.

N

45/

138

/19

19.02.19

powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektorowi Muzeum w Koszalinie.

INW

46/

139

/19

22.02.19

uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina.

N

46/

140

/19

22.02.19

szczegółowego określenia trybu pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie.

ZZL

46/

141

/19

22.02.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, położoną w Koszalinie przy ul. Zacisze 17 oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0009 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 69.

N

46/

142

/19

22.02.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0025 działką ewidencyjną nr 151/19.

N

46/

143

/19

22.02.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0025 działką ewidencyjną nr 151/21.

N

46/

144

/19

22.02.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w obrębie ewidencyjnym nr 0029 miasta Koszalina.

N

46/

145

/19

22.02.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w obrębie ewidencyjnym nr 0029 miasta Koszalina.

N

47/

146

/19

26.02.19

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie w 2019 roku.

KS

47/

147

/19

26.02.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położnych w Koszalinie przy ul. Orląt Lwowskich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

48/

148

/19

27.02.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

48/

149

/19

27.02.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

49/

150

/19

28.02.19

Nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Koszalina.

N

49/

151

/19

28.02.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

49/

152

/19

28.02.19

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

 

 

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2019-01-30 11:36:33
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2019-01-30 11:36:37
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2019-02-01 12:38:58
Ostatnia zmiana:2019-03-01 12:33:24
Ilość wyświetleń:1491