W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacje dla wyborców - mieszkańców Osiedli

Wersja strony w formacie XML

INFORMACJA  DLA  WYBORCÓW

1. Kto może głosować w wyborach do rad osiedli?

W wyborach do rad osiedli mogą głosować osoby, stale zamieszkujące na terenie Osiedla, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat. Osoby powyższe znajdują się w spisie wyborców sporządzanym przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W wyborach do Rad Osiedli głosować można tylko osobiście. 

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Osiedla bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć w dniu wyborów (18 października 2020 r.) do Osiedlowej Komisji Wyborczej „Wniosek o wpis wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli, zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku”. 

Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli w formacie pdf

Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli w formacie edytowalnym

2. W jaki sposób można sprawdzić, w obrębie jakiego osiedla zamieszkuje wyborca i w jakim lokalu wyborczym będzie mógł wziąć udział w głosowaniu?

Wyborcy ujęci są w spisach wyborców w Osiedlu w którym zameldowani są na pobyt stały.  

Wykaz ulic, wchodzących w skład poszczególnych Osiedli oraz siedziby Osiedlowych Komisji Wyborczych są ustalane przez Miejską Komisję Wyborczą. Informacje w powyższym zakresie zostaną podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.bip.koszalin.pl w zakładce „WYBORY DO RAD OSIEDLI”, na stronie Miasta Koszalina www.koszalin.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i siedzibach koszalińskich rad osiedli. 

Wykaz ulic i placów w poszczególnych Osiedlach.doc

Wyborcy głosują w lokalach Osiedlowych Komisji Wyborczych, ustalonych przez Prezydenta Miasta, według miejsca stałego zameldowania.

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Osiedla bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć w dniu wyborów (18 października 2020 r.) do Osiedlowej Komisji Wyborczej „Wniosek o wpis wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli, zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku”. 

3. W jaki sposób można dowiedzieć się kto kandyduje do rady mojego osiedla?

Informacja o zarejestrowanych kandydatach do poszczególnych Osiedli podawana jest do wiadomości mieszkańców w obwieszczeniach Miejskiej Komisji Wyborczej.

Informacje powyższe publikowane są w prasie lokalnej oraz zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w zakładce „WYBORY DO RAD OSIEDLI” (adres internetowy:  www.bip.koszalin.pl, na stronie Miasta Koszalina www.koszalin.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i siedzibach koszalińskich rad osiedli. 

LINK – Wykaz kandydatów do poszczególnych Rad Osiedli 

4. Kiedy i w jakich godzinach można będzie głosować na kandydatów do rad osiedli? 

Wybory do Rad Osiedli odbędą się w dniu 18 października 2020 roku (w niedzielę). Lokale wyborcze będą czynne w godz. 8.00-18.00, przy czym osobom przybyłym do lokalu przed godz. 18.00 Komisja umożliwi oddanie głosu. 


5. Jak wygląda karta do głosowania?


Karta do głosowania jest jednostronicowa, koloru białego i w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów w Osiedlu formatu A4 lub A3. 

Na karcie do głosowania wypisane są, w porządku alfabetycznym, nazwiska i imiona wszystkich kandydatów w danym Osiedlu. 

Wyborcy wydaje się tylko jedną kartę do głosowania, niezależnie od umotywowanej prośby wyborcy. 

6. Na ilu kandydatów można głosować?

W każdym osiedlu wybieranych jest 15 osób do Rady Osiedla. 

Wyborca może zagłosować najwyżej na 15 kandydatów, wybranych spośród osób znajdujących się na karcie do głosowania. Może również zagłosować na mniejszą liczbę kandydatów. 

7. W jaki sposób można oddać głos? Kiedy oddany głos będzie nieważny?

Na karcie do głosowania wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów. 

Wyborca może wybrać nie więcej niż 15 kandydatów, wybranych spośród osób znajdujących się na karcie do głosowania.  

Głos będzie nieważny, jeśli:

- na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” przy więcej niż 15 kandydatach, 

- na karcie do głosowania wyborca nie postawi znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów, 

- na karcie do głosowania wyborca zaznaczy znak „X” przy nazwisku dopisanego własnoręcznie kandydata.

8. Jakie dokumenty trzeba zabrać ze sobą na wybory?

Żeby móc zagłosować, należy w Osiedlowej Komisji Wyborczej okazać dowód osobisty, umożliwiający stwierdzenie tożsamości wyborcy oraz jego adres zameldowania. 

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Osiedla bez zameldowania na pobyt stały, po okazaniu dowodu osobistego, mogą złożyć w dniu wyborów (18 października 2020 r.) do Osiedlowej Komisji Wyborczej „Wniosek o wpis wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli, zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku”. 

9. Kiedy i w jaki sposób można zapoznać się z wynikami wyborów do rad osiedli?

Po zakończeniu głosowania Osiedlowa Komisja Wyborcza ustali  wyniki głosowania i sporządzi protokół, który zostanie wywieszony w widocznym miejscu w siedzibie Komisji. Wyniki wyborów zostaną również zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w zakładce „WYBORY DO RAD OSIEDLI” (adres internetowy:  www.bip.koszalin.pl, ) na stronie Miasta Koszalina www.koszalin.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane