W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Klauzula informacyjna

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W KOSZALINIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RADY OSIEDLA "KRETOMINO" W KOSZALINIE  W  DNIU 25 CZERWCA  2023 ROKU

 
Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejska Komisja Wyborcza w Koszalinie. W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Komisją za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski Biuro Rady Miejskiej w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin, mailowo na adres: monika.kurusiewicz@um.koszalin.pl lub telefonicznie pod nr. 94 34-88-641.   

2. Dane osobowe kandydatów do Rady Osiedla „Kretomino”, osób popierających kandydatów oraz kandydatów do  Osiedlowej  Komisji  Wyborczej  będą przetwarzane na podstawie § 17 ust. 2, § 18 ust. 4,  § 19 ust. 4 Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli,  stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 10 czerwca 2008 roku (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 56, poz. 1287,    z 2009 r. Nr 36, poz. 982,z 2012 r. poz. 1933, z 2020 r. poz. 4298.)  w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla „Kretomino” w Koszalinie, wyznaczonych na dzień 25 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO. 

3. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

4. Podanie danych przez kandydatów na członków Rady Osiedla „Kretomino”, osób popierających kandydatów oraz kandydatów do Osiedlowej Komisji Wyborczej jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wyborach do Rady Osiedla „Kretomino”.   

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pani/Pan:

      - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

      - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

     - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
       gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

7. Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w sposób zautomatyzowany. 

Powiadom znajomego