Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych - tryb bezprzetargowy, nieruchomości niezabudowane (grunt) - 2022 rok

 

  L.p.

Położenie nieruchomości Powierzchnia
(ha)
Przeznaczenie
nieruchomości
Cel zbycia Data zbycia
1.

ul. Władysława Turowskiego 

0,0055

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

20.01.2022 r.
2. rejon ul. Lechickiej 0,0542 zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub zabudowa usługowa Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 25.01.2022 r.
3. ul. Westerplatte ul. Artylerzystów 0,0005 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 26.01.2022 r.
4. rejon ul. Lechickiej 0,0431 Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub zabudowa usługowa Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 31.01.2022 r.
5. rejon ul. Macieja 0,0067 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 08.04.2022 r.