1)   Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14.000,00 zł, w tym:
Zadanie nr 1 – Dostawa laptopa wraz z systemem operacyjnym i stacją dokującą oraz stacji dokującej: 10.000,00 zł,
Zadanie nr 2 – Dostawa monitorów: 4.000,00 zł.

2) LINK DO POSTĘPOWANIA na miniPortalu: