Poniżej w załącznikach znajdują się:

- ogłoszenie o przetargach,

- warunki pierwszych przetargów,

- załącznik graficzny - lokalizacja działek,

- załącznik mapowy - usytuowanie sieci infrastruktury technicznej,

- załącznik mapowy - lokalizacja urządzenia ciepłowniczego (komory) na działce nr 460 w obrębie nr 0012Załączniki:

Ogłoszenie o przetargach
Warunki pierwszych przetargów
Załącznik graficzny
Załącznik mapowy- sieci
Załącznik mapowy - urządzenie ciepłownicze