Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 
mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3: 
 
07 1140 1137 0000 2444 4400 1033
 - wpłaty z tytułu opłaty skarbowej np:
   opłaty za wszelkie pełnomocnictwa, zaświadczenia itp.
 
41 1140 1137 0000 2444 4400 1003
  - wpłaty za  mandaty Straży Miejskiej,
  - opłaty cywilnoprawne (użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa, najem gruntów, 
    kaucje, sprzedaż mienia, opłaty za przekształcenia),
  - należności publicznoprawne (opłata adiacencka, opłata planistyczna),
  - opłaty dotyczące Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
  - opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).
 
XX 1140 2118 4447 XXXX XXXX XXXX 
  - rachunki bankowe generowane INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO PODATNIKA,
  - wpłaty z tytułu podatków (nieruchomości, leśny, rolny, środków transportowych.
 
30 1140 1137 0000 2444 4400 1007
 - wpłaty dotyczące Skarbu Państwa (w tym użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) oraz informacji adresowych,
 - opłata za wydanie kart parkingowych.
 
06 1140 2118 0000 2444 4400 1145
 - rachunek dla osób, które złożyły deklaracje za  Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, a nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego.
 
 
78 1140 2118 0000 2444 4400 1304
- rachunek bankowy do wpłaty wadium

68 1140 1137 0000 2444 4400 1002
- rachunek bankowy do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
 
Kod SWIFT: BREX PL PW + numer rachunku
Kod IBAN: PL+ numer rachunku

Obsługa kasowa klientów mBank przy ulicy Okrzei 3 (budynek galerii Kosmos) w dniach od 30.03.2020 roku do odwołania odbywa się w godzinach 9.30-13.00. Wpłat gotówkowych dokonuje się na podstawie wypełnionych przez klienta dowodów wpłaty.