DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJZałączniki:

Dyżury Radnych w Radach Osiedli w 2020
Dyżury Radnych w Koszalińskim Centrum Praw Kobiet