Urząd Miejski
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 34 88 600

fax 94 34 22 478,  94 34 88 625
e-mail:
um.koszalin@um.koszalin.pl

URL strony podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Koszalinie: http://bip.koszalin.pl

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin: /UMKoszalin/SkrytkaESP

NIP Koszalin Miasto na prawach powiatu 669-23-85-366
Regon Gmina Miasto Koszalin 330920802

NIP Urząd Miejski 669-10-11-103
  Regon Urząd Miejski 000590651

Rada Miejska w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 34 88 640
fax 94 34 22 478
e-mail:
biuro.rm@um.koszalin.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel.   94 34 88 617
Infolinia  0800 16 50 10

Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Dąbrówki 1
tel. 94 34 88 835
Godziny przyjmowania klientów w USC:
w poniedziałek: w godz. 900 - 1700  Referat zgonów  800 - 1600
od wtorku do piątku w godz. 800 - 1400

Urząd Miejski czynny jest
w poniedziałek w godz. 900 - 1700
od wtorku do piątku w godz. 715 - 1515
Godziny przyjmowania klientów:
w poniedziałek w godz. 900 - 1700
od wtorku do piątku w godz. 800 - 1430
Godziny przyjmowania klientów przez pracowników Wydziału Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości:
od poniedziałku do piątku w godz. 745 - 1545
Kasy Urzędu czynne są:
w poniedziałek w godz. 900 - 1700
od wtorku do piątku w godz. 800 - 1445
Konta bankowe

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego

 Numery telefonów