Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński – wybrany po raz trzeci przez Mieszkańców Koszalina w I turze wyborów, które odbyły się 21 października 2018 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy. 

Obowiązki Prezydenta Miasta Koszalina objął po złożeniu ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 22 listopada 2018 roku.

Piotr Jedliński  jest mieszkańcem Koszalina. Wykształcenie wyższe – mgr inż. budownictwa, ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Francuskie Podyplomowe Studium Zarządzania Podyplomowego w Szczecinie. W roku 1992 był pracownikiem przedsiębiorstwa budowlanego EXTRABUD w Koszalinie, w latach 1993 – 1995 był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W roku 1996 odbył staż w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat Ministerstwa Finansów oraz w Dyrekcji Budżetu Ministerstwa Finansów Republiki Francuskiej. W latach 1997 – 1998 był Zastępcą Naczelnika Wydziału Rozwoju i Handlu Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 1998 – 1999 Dyrektorem Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie i od 1999 r. Dyrektorem Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od 16 grudnia 2002 roku zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Koszalinie na stanowisku Sekretarza Miasta, następnie od 1 lipca 2010 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej.

Od 9 grudnia 2010 roku – Prezydent Miasta Koszalina.