UWAGA!  DOTYCZY DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, NA CZAS PANDEMII – DO ODWOŁANIA


Wszelkie dokumenty należy kierować drogą pocztową, można złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego, Rynek Staromiejski 6-7 lub w siedzibie Miejskiego Zespołu w Koszalinie, ul. Monte Cassino 13, p. 100-101, wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu, tel. 94 348 39 54,  94 348 39 55 . Kontakt również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ważne informacje dla klientów MZON, związane z obsługą Zespołu w czasie pandemii zawarte są na TABLICY OGŁOSZEŃ BIP.

 

 

 

 

Karta usługi i wniosek do pobrania poniżej

[start]   [koniec]Załączniki: