UWAGA!  DOTYCZY DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, NA CZAS PANDEMII – DO ODWOŁANIA


Wszelkie    dokumenty     należy    kierować   drogą pocztową lub wrzucić do urny w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek Staromiejski 6-7, w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na MZON. Kontakt również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sprawach pilnych proszę dzwonić  94 348 39 54,  94 348 39 55,  94 348 39 56.

Ważne informacje dla klientów MZON, związane z obsługą Zespołu w czasie pandemii zawarte są na TABLICY OGŁOSZEŃ BIP.

 

Karta usługi i wniosek do pobrania poniżej

[start]   [koniec]Załączniki: