Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina
 w sprawach dotyczących
ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

  Lp. Imię i nazwisko rzeczoznawcy majątkowego Adres do korespondencji Numer uprawnień zawodowych  
   
  1. Stanisław Mikołajczak ul. Odrodzenia 7A/5,                       75-306 Koszalin 305  
   
  2. Katarzyna Sygnowska ul. Żeglarska 4,
78-131 Dźwirzyno
7221  
   
  3. Danuta Bocewicz ul. Bławatków 23,
75-813 Koszalin
3775  
                       
          PREZYDENT MIASTA    
          Piotr Jedliński      
          /podpis nieczystelny/      
    Koszalin, 10 grudnia 2019 r.              
                       
                       

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina
 w sprawach dotyczących ustalenia opłat dotyczących trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub Gminy Miasto Koszalin
– w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

  Lp. Imię i nazwisko rzeczoznawcy majątkowego Adres do korespondencji Numer uprawnień zawodowych  
   
  1. Stanisław Mikołajczak ul. Odrodzenia 7A/5,                       75-306 Koszalin 305  
   
  2. Katarzyna Sygnowska ul. Żeglarska 4,
78-131 Dźwirzyno
7221  
   
  3. Danuta Bocewicz ul. Bławatków 23,
75-813 Koszalin
3775  
                       
          PREZYDENT MIASTA    
          Piotr Jedliński      
          /podpis nieczystelny/      
    Koszalin, 10 grudnia 2019 r.              
                       
                       

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina
 w sprawach dotyczących ustalenia dodatkowej opłaty rocznej
z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Miasto Koszalin
– w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

                       
  Lp. Imię i nazwisko rzeczoznawcy majątkowego Adres do korespondencji Numer uprawnień zawodowych  
   
  1. Stanisław Mikołajczak ul. Odrodzenia 7A/5,                       75-306 Koszalin 305  
   
  2. Katarzyna Sygnowska ul. Żeglarska 4,
78-131 Dźwirzyno
7221  
   
                       
          PREZYDENT MIASTA    
          Piotr Jedliński      
          /podpis nieczystelny/      
    Koszalin, 10 grudnia 2019 r.              
                       
                       
                       
                       


Załączniki:

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych - odszkodowania drogi art. 98 ugn
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych - przeksztalcenie
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych - dodatkowa opłata rocza
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych - trwaly zarzad
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych - odszkodowania drogi ZRiD