Informacja dotycząca udzielenia dotacji  dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki  "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc - załączniki dostępny poniżej.Załączniki:

sprawozdanie
aneks nr 3
aneks nr 2
aneks nr 1
umowa
wniosek dot. Domu Samotnej Matki w Koszalinie