Numer

Data

w sprawie

Wydział

219/

790

/20

04.03.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

232/

845

/20

02.04.20

oddania w użyczenie części nieruchomości, położonej przy ul. Podgórnej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie.

N

232/

846

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie.

N

232/

847

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

232/

848

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej.

N

232/

849

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

232/

850

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Tatarkiewicza.

N

232/

851

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Połtawskiej.

N

232/

852

/20

02.04.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

233/

853

/20

03.04.20

zmiany planu wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

234/

854

/20

06.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kaszubskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

234/

855

/20

06.04.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalina.

N

235/

856

/20

08.04.20

wyrażenia zgody na podział lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 30,65 m2 położonego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie 4 w Koszalinie

GKO

236/

857

/20

10.04.20

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

FN

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką

 

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.