[start]Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Koszalinie[koniec]

Mariola Raniszewska
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 34 88 613
e-mail: mariola.raniszewska@um.koszalin.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Koszalinie; 
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Koszalinie;
3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Koszalinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Poniżej do pobrania:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 114/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Koszalinie oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w formacie docx i pdfZałączniki:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 r.