Komitet inicjatywy uchwałodawczej w celu podjęcia przez Radę Miejską w Koszalinie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Koszalina Senator Gabrieli Cwojdzińskiej reprezentuje Pełnomocnik Pan Ryszard Pilich.


Wniosek Komitetu wraz z projektem uchwały oraz wykazem mieszkańców popierających projekt uchwały został złożony do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie Pana Jana Kuriaty w dniu 5 listopada 2020 roku.


Wniosek komitetu


Prezydent Miasta pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Senator Gabrieli Cwojdzińskiej.


Pozytywna opinia Prezydenta Miasta

 

Informacja Prezydenta Miasta o weryfikacji pod kątem zgodności z rejestrem wyborców wykazu osób popierających Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Koszalina senator Gabrieli Cwojdzińskiej

Informacja Prezydenta Miasta



Załączniki:

Wniosek komitetu
Pozytywna opinia Prezydenta Miasta
Informacja Prezydenta Miasta