STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2021 ROKU POZOSTAJĄ W WYSOKOŚCI                   OBOWIĄZUJĄCEJ W 2020 ROKU