Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych - tryb bezprzetargowy, nieruchomości niezabudowane (grunt) - 2021 rok

 L.p.
Położenie nieruchomości
Powierzchnia (ha)
Przeznaczenie nieruchomości
Cel zbycia
Data zbycia
1.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58 0,0534 usługi komercyjne – zabudowana pawilonem handlowym sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego 05.07.2021 r.
2. os. Unii Europejskiej 1,4420 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z usługami podstawowymi aport nieruchomości do KTBS Sp. z o.o. 05.08.2021 r.
3.     Władysława Broniewskiego 2A 0,2100 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego 09.08.2021 r.