Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych - tryb bezprzetargowy, nieruchomości niezabudowane (grunt) - 2021 rok

 L.p.
Położenie nieruchomości
Powierzchnia (ha)
Przeznaczenie nieruchomości
Cel zbycia
Data zbycia
1.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58 0,0534 usługi komercyjne – zabudowana pawilonem handlowym sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego 05.07.2021 r.
2. os. Unii Europejskiej 1,4420 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z usługami podstawowymi aport nieruchomości do KTBS Sp. z o.o. 05.08.2021 r.
3.     ul. Władysława Broniewskiego 2A 0,2100 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego 09.08.2021 r.
4. ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 0,0661 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Sprzedaż z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 03.09.2021 r.
5. rejon ul. Filtrowej  1,2168 tereny naturalnej zieleni łąkowej, projektowany użytek ekologiczny, dla którego obowiązuje zakaz zabudowy.  Sprzedaż udziału ½ części w prawie współwłasności nieruchomości na rzecz współwłaściciela nieruchomości.  13.10.2021 r.
6. ul. Św. Wojciecha 45 0,1283 Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowej jednorodzinnej Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 14.10.2021 r.
7.   ul.  Władysława Turowskiego 0,0070 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna sprzedaż z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 27.10.2021 r.
8.     ul. Bojowników o Wolność i Demokrację

1,6031 - budowa budynku usługowego wraz z budynkiem magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym z urządzeniami budowlanymi
- zamierzenie budowlane polegające na rozbudowie budynku magazynowego i budowie wiaty wraz z urządzeniami budowlanymi

Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

02.12.2021 r.
9.     ul. Słowiańska 0,3770 Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub zabudowa usługowa, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego 06.12.2021 r.
10. ul. Karola Szymanowskiego 30c 0,0307 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, i przeznaczeniu uzupełniającym – usługi, w szczególności usługi handlu Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego 31.12.2021 r.